1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
birbirini bırakmak,birbirine dokunmamak,terk etmek,terk etmek üzere anlaşmak,vuruşmamağa karar vermek,mütareke etmek,mütareke yapmak,ateş-kes yapmak,uyuşmak,terketmekتَارَكَ : مُتَارَكَةً و تِرَاكاً و يقال
kast etmek,ima,cariye edinmek,bir kadını kendine analık edinmek,bir kadını valide ittihaz etmek,milletleşmek,milletlenmek,devletleşmek,millileşmek,teyemmüm etmek,uymakتَأَمَّمَ : تَأَمُّماً بِ
elden ateş almak,iktibas etmek,alıntı etmek,ilim öğrenmek,iktibas,alıntı,kendi zatında olmayan keyfiyeti başkasında ahz ve istiare ve istifade etmekإِقْتِبَاسٌ (ج) إِقْتِبَاسَاتٌ و قيل الإقتباس أخذ القبس
atı kızıncaya dek seğirtmek,demiri keskin etmek,demire su vermek,sulamak,su vermek,suvarmak,sulu etmek,bilemek,gevşetmek,zağlamak,keskin etmek,keskinletmekأَمْهَي : إِمْهَاءً
mahv ve helak etmek,telef etmek,bitirmek,yok etmek,bozmak,tüketmek,mahv ve helak mucip bir hale koymak yahut o nazarla bakmakأَتْلَفَ : إِتْلاَفاً و قال الشاعرُ
nesneyi suhreye alıp gülünce almak,maskaraya almak,alay ve istihza edip zevklenmek,istihza etmek,alay etmek,eğlenmek,gırgır geçmek,maskaralık etmekإِسْتَسْخَر : إِسْتِسْخَاراً بِ ، مِنْ
boyun eğmek,tazarru etmek,yakarmak,gönül alçaklığı göstermek,gönül alçaklığı etmek,çakır süzülüp ava konmak için başını eğmek,yürürken acele etmekإِخْتَضَعَ : إِخْتِضَاعاً فِي
layık ve sevap olan nesneyi aramak,araştırmak talep etmek,taharri,teftiş etmek,yoklamak,araştırmak,aramak,iki şeyin birinin evlasını talep etmekتَحَرِّيٌ (ج) تَحَرِّيَاتٌ
ağır eylemek,ağır kılmak,ağır add etmek,kızlık etmek,pahalılık etmekتَثْقِيلٌ (ج) تَثْقِيلاَتٌ
haktan rücü etmek,kaçmak,hak yoldan sapmak,hak yoldan sapmak,udul etmek,caymak,dönmek,küfre meyil ve temeyyül etmek,küfür,dinsizlik,ilhat,ateizmإِلْحَادٌ (ج) إِلْحَادَاتٌ : كُفْرٌ
kusmak,istifrağ etmek,harcamak,tüketmek,sarf etmek,tükenmek,kuvvette boş eylemek,artıklardan boş olmak,tasarruf eylemek,dökmek,sarf etmek,sonuna varmak,yapabileceğini yapmakإِسْتَفْرَغَ : إِسْتِفْرَاغاً فِي و قَالَ أَخْطَلُ فِي شَعْبِي
bir lakırdının ucunu açıp fil cümle beyan etmek,tariki tertip edip hazırlamak,lakırdının ucunu yahut bir amelin yolunu açmak,ref etmek,tesir etmekتَوْطِيشٌ (ج) تَوطِيشَاتٌ
irtikap etmek,yüklenmek,kötü iş işlemek,süistimal etmek,getirmek,başlamak,Allahtan korkmayıp günah işlemek,bir işe mübaderet ve mübaşeret etmek,bir nesneye yüklenmekإِرْتِكَابٌ (ج) إِرْتِكَابَاتٌ : تَحَمُّلٌ ، إِتْيَانٌ
muktedir iken ve layik iken yapmamak,muktedir olmamakve üzerine vacip olandan eksik icra etmek,taksir etmek,kısaltmak,kusur,ayıp,ihmal,kısaltmak,kısa etmek,taksir,kusur etmek,,kısaltmak , kusur , nesneden yığlınmak ve nesneyi terketmekتَقْصِيرٌ (ج) تَقْصِيرَاتٌ
aşmak,ilerlemek,ileri gitmek,elden fırtmak,kusur etmek,eldin gidinceye kadar zayi etmek,süratle davranmak, çabuk olmak,takdim etmek,geçmek,ölmek,elden fırtmak,kusur etmek,eldin gidinceye kadar zayi etmek,gitmek,geçmek,ölmekفَرَطَ ـُِـ فَرْطاً و فُرُوطاً و فَرَاطَةً مِن
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid