1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
birbiriyle şaka ve latife etmek,birbiriyle şakalaşmak,latifeleşmek,şaka etmek,şakraklık etmekتَمَازَحَ : تَمَازُحاً
kan almak,meme ağırşaklaşmak,emmek,soğurmak,hacamet etmek,kızın memesi oylumlanmak,yani çıkıntlı girintili yüksek olmak,men etmek,yasak etmek,kızın memesi oylumlanmak,yani çıkıntlı girintili yüksek olmak,men etmek,yasak etmekحَجَمَ ـُِـ حَجْماً
buyurmak,emir etmek,irade buyurmak,sipariş etmek,bir şeyin yapılmasını veya işlenmesini istemek, ferman etmek,emir vermek,hüküm etmek,amir ve vali olmak,valilik etmek,emir almak,memur olmak,emir,buyruk,nesne,şey,iş,şan,görev,komut,talimat,hal,durum,husus,iş,şan,görev,mesel,hacet,emir etmek,buyurmak,talep etmek,buyurma,buyrultu,ferman,madde,husus,maslahat,ısmarlamak,talep etmek,büyük iş,karar,meşgale,hal,bir işten dolayı,son,keyfiyet,hadise,vakia,vukuat,saat,muayyen vakit,komut,hüküm,amirlik,amiriyet,mesele,kar,hacet,dava,mesele,buyrulan şeyأَمْرٌ (ج) أُمُورٌ و أَوَامِرُ ،حُكْمٌ ، تَوْقِيعٌ ، فَرْمَانٌ ، مَرْسُومٌ مَلَكِيٌّ، حال ، شَأْن ، شَيْئٌ ، حَادِثَةٌ ، مَصْلَحَةٌ وفي القُرْآنِ الكَرِيمِ
teraneli nağmeler eylemek,şaka söylemek,şaka etmek,şallavlanmak,alay etmek,deveyi sıcakta sürüp baygın düşürmek,canavara bağırıp men etmek,deveyi sıcakta şaka söylemek,şaka etmek,alay etmek,sürüp baygın düşürmek,canavara bağırıp men etmek,şaka etmek,şallavlanmakهَرَّج : تَهْرِيجاً بِ
infaz etmek,icra etmek,yürütmek,geçirmek,tenfiz emek,imza ve tesir etmek,içinden geçirip öteye çıkarmak,hüküm ve fermanını icra ettirmek,infaz ve icra etmek,yerine getirmek,uygulamak,tenfiz etmek,yürütme,infaz,icra,yerine getirme,icra,infaz,uygulama, yerine getirme, intaz, icra, ifa, yürütme, tatbi etme, yapma, nüfüz ettirmekتَنْفِيذٌ (ج) تَنْفِيذَاتٌ ، إِنْفَاذٌ : إِجْرَاءٌ ، إِمْضَاءٌ ، تَأْثِيرٌ
kul ve esir etmek,bende etmek,kendine bağlamak,aşktan aklını kayıp etmek,şeyda olmak,bir tarafa çekilip tek ve tenha olmak,yalnız olmak,yolunu kayıp etmek,azmak,şaşmak,aşktan aklını yitirmek,yolunun kayıp etmek,azmak,şaşmak,aşktan aklını yitirmek,yalnızlığa çekilmek,kul,köle yapmak,aklını almakتَامَ ـِـ تَيْماً ، عَنْ ، هُ
yetişmek,yetiştirmek,birleştirmek,eklemek,ilhak etmek,yeriştirmek,erişmek,ulaşmak,ulaştırmak,peşine takmak,tabi kılmak,tabi kılmak,ilave etmek,sonradan katmak,çatmak,zam etmek,eklemek,içine almak,vermekأَلْحَقَ : إِلْحَاقاً بِ ، هُ
ön görmek,belirlemek,tayin etmek,metinde yer almak,yazmak,kaleme almak,yığmak,sınırlamak,nakil etmek,dökmek,ön görmek,oynatmak,eşyayı üst üste istif etmek,birini kürsüye oturtmakنَصَّ ـُـ نَصًّاً عَلَي
birine birden bire ve ansızın bir şey zuhur etmek,başkalarından evvel yetişmek için acele etmek,geçmek,tutulmayıp akmak,istemeksizin çıkı vermek,ay tamam olmak,dolunay olmak,ivmek,girişmek,çabuk olmak,tacil etmek,koşmak,بَدَرَ ـُـ بَدْراً و بُدُوراً و بِدَاراً إِلَي ، هُ
birini vekil etmek,vekil tayin etmek,birine işi ısmarlamak,vekalet vermek,vekil yapmak,işlerini yapmaya onu tayi yapmak,vekil kılmak,vekil nasp etmekوَكَّلَ : تَوْكِيلاً عَلَي ، فِي ، هُ
uzun uzadıya düşünmek,derin derin düşünmek,düşünüp taşınmak,tefekkür etmek,bir şeye uzun uzunbakmak,etfarlıca mülahaza etmek,teemmül etmek,dikkatle bakmak,bir işin hakikatına varmak üzere derin ve etraflıca düşünmek,bir şeyin her cihetini tasavvur ve tefekkür etmek,düşünmeye dalmak,uzun uzadıya düşünmek,teemmül etmek ,dikkatle bakmak,düşünmek,bir şeyin aslını bilmek için pek bakmak,tefekkür etmekتَأَمَّلَ : تَأَمُّلاً فِي
terk etmek,ihmal etmek,boş vermek,savsaklamak,terketmek,boşlamak,bırakmak,ıskalamak,kullanmamak,önem vememek,bir harfi noktasız etmek,hali üzerine bırakmak,baştan savmak,develeri çobansız, başı boş bırakmak,yazıyı noktalamamakأَهْمَلَ : إِهْمَالاً ، هُ
bir kimseyi bir şeyi zorlamak icbar etmek,mecbur etmek,cendereye basmak,cendereye koymak,zorla bir iş yaptırmak,birine cebir ve zorbalık isnat etmek,birini cebbar bulmak,görmek veya addetmek,saymakأَجْبَرَ : إِجْبَاراً عَلَي ، هُ
telin,telin etmek,lanetlemek,azap etmek,eziyet etmekتَلْعِينٌ (ج) تَلْعِينَاتٌ
batıl etmek,heder etmek,heder etmek,akıtmak,dökmekهَدَرَ ـُِـ هَدْراً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid