1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
teraneli nağmeler eylemek,şaka söylemek,şaka etmek,şallavlanmak,alay etmek,deveyi sıcakta sürüp baygın düşürmek,canavara bağırıp men etmek,deveyi sıcakta şaka söylemek,şaka etmek,alay etmek,sürüp baygın düşürmek,canavara bağırıp men etmek,şaka etmek,şallavlanmakهَرَّج : تَهْرِيجاً بِ
infaz etmek,icra etmek,yürütmek,geçirmek,tenfiz emek,imza ve tesir etmek,içinden geçirip öteye çıkarmak,hüküm ve fermanını icra ettirmek,infaz ve icra etmek,yerine getirmek,uygulamak,tenfiz etmek,yürütme,infaz,icra,yerine getirme,icra,infaz,uygulama, yerine getirme, intaz, icra, ifa, yürütme, tatbi etme, yapma, nüfüz ettirmekتَنْفِيذٌ (ج) تَنْفِيذَاتٌ ، إِنْفَاذٌ : إِجْرَاءٌ ، إِمْضَاءٌ ، تَأْثِيرٌ
kul ve esir etmek,bende etmek,kendine bağlamak,aşktan aklını kayıp etmek,şeyda olmak,bir tarafa çekilip tek ve tenha olmak,yalnız olmak,yolunu kayıp etmek,azmak,şaşmak,aşktan aklını yitirmek,yolunun kayıp etmek,azmak,şaşmak,aşktan aklını yitirmek,yalnızlığa çekilmek,kul,köle yapmak,aklını almakتَامَ ـِـ تَيْماً ، عَنْ ، هُ
yetişmek,yetiştirmek,birleştirmek,eklemek,ilhak etmek,yeriştirmek,erişmek,ulaşmak,ulaştırmak,peşine takmak,tabi kılmak,tabi kılmak,ilave etmek,sonradan katmak,çatmak,zam etmek,eklemek,içine almak,vermekأَلْحَقَ : إِلْحَاقاً بِ ، هُ
ön görmek,belirlemek,tayin etmek,metinde yer almak,yazmak,kaleme almak,yığmak,sınırlamak,nakil etmek,dökmek,ön görmek,oynatmak,eşyayı üst üste istif etmek,birini kürsüye oturtmakنَصَّ ـُـ نَصًّاً عَلَي
birine birden bire ve ansızın bir şey zuhur etmek,başkalarından evvel yetişmek için acele etmek,geçmek,tutulmayıp akmak,istemeksizin çıkı vermek,ay tamam olmak,dolunay olmak,ivmek,girişmek,çabuk olmak,tacil etmek,koşmak,بَدَرَ ـُـ بَدْراً و بُدُوراً و بِدَاراً إِلَي ، هُ
birini vekil etmek,vekil tayin etmek,birine işi ısmarlamak,vekalet vermek,vekil yapmak,işlerini yapmaya onu tayi yapmak,vekil kılmak,vekil nasp etmekوَكَّلَ : تَوْكِيلاً عَلَي ، فِي ، هُ
uzun uzadıya düşünmek,derin derin düşünmek,düşünüp taşınmak,tefekkür etmek,bir şeye uzun uzunbakmak,etfarlıca mülahaza etmek,teemmül etmek,dikkatle bakmak,bir işin hakikatına varmak üzere derin ve etraflıca düşünmek,bir şeyin her cihetini tasavvur ve tefekkür etmek,düşünmeye dalmak,uzun uzadıya düşünmek,teemmül etmek ,dikkatle bakmak,düşünmek,bir şeyin aslını bilmek için pek bakmak,tefekkür etmekتَأَمَّلَ : تَأَمُّلاً فِي
bir kimseyi bir şeyi zorlamak icbar etmek,mecbur etmek,cendereye basmak,cendereye koymak,zorla bir iş yaptırmak,birine cebir ve zorbalık isnat etmek,birini cebbar bulmak,görmek veya addetmek,saymakأَجْبَرَ : إِجْبَاراً عَلَي ، هُ
terk etmek,ihmal etmek,boş vermek,savsaklamak,terketmek,boşlamak,bırakmak,ıskalamak,kullanmamak,önem vememek,bir harfi noktasız etmek,hali üzerine bırakmak,baştan savmak,develeri çobansız, başı boş bırakmak,yazıyı noktalamamakأَهْمَلَ : إِهْمَالاً ، هُ
telin,telin etmek,lanetlemek,azap etmek,eziyet etmekتَلْعِينٌ (ج) تَلْعِينَاتٌ
batıl etmek,heder etmek,heder etmek,akıtmak,dökmekهَدَرَ ـُِـ هَدْراً
unutmaksızın ihmal etmek,gaflet etmek,ihmal etmek,oyalandırmakأَغْفَلَ : إِغْفَالاً ، هُ
kayıt,kayıt etmek,tescil,tescil etmek,yazdırma,mahkeme sicilline yazmak,kayıt ve tahrir etmek,sicillendirmekتَسْجِيلٌ (ج) تَسْجِيلاَتٌ
yalan söylemek,yalan düzmek,uydurmak,iftira etmek,aldatmak,hata etmek,yalan haber vermek,iftira etmekكَذَبَ ـِـ كَذِباً و كِذْباً و كَذْبَةً و كِذْبَةً و كِذَاباً و كِذَّاباً
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid