1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir nesneye pek yakın olmak,yaklaşmak,yönelmek,teveccüh etmek,dokunmak,kenar havalisinde olmak,hasta olana ilaç ve deva vermek,hasta için şifa talep etmek,şifa dilemek,iyileştirmek,iyi etmekأَشْفَي : إِشْفَاءً عَلَي ، هُ
yemin etmek,kasem etmek,vermek,karısı ile cima etmemeye yemin etmek,kadın aylık başı bezi tutunmak,ölüye ağlarken mendil almak,yer kığılı olmak,kığılıklı,koyun pisliği ile pis olmakآلَي : إِيْلاَءً عَنْ ، هُ
İslama gelmek,Müslüman olmak,teslim olmak,asla şaşıp sapmayarak yolun ortasından gitmek,imtisal ve ınkıyad etmek,buyruk tutmak,boyun eğmek,baş eğmek,pes etmek,itaat etmek,teslim,teslimiyet,uysallıkإِسْتِسْلاَمٌ (ج) إِسْتِسْلاَمَاتٌ : إِطَاعَةٌ ، إِنْقِيادٌ
kesmek,suç işlemek,çoluk çocuğunun rızkını kazanmak,temin etmek,koyunu kırkmak,eti kemikten ayırmak,soymak,yarmak,kat etmek,hurmayı daha olmadan toplamak,koyunun yapağısını kırpmak,sevk ve icbar etmek,eti kemşkten ayırmak,birinden cerime,para cezası almak,cürm ve günah işlemek,birine karşı cinayet işlemek,kazanmak,kesbükar etmekجَرَمَ ـِـ جَرْماً و جَرَاماً ووجِرَاماً وجَرِيمَةً إِلي ، عليً ، مِنْ و فِي القرآن الكريم
münakaşa etmek,mücadele etmek,münazara etmek,tartışmak,münazara etmek,tartışmakنَاظَرَ : مُنَاظَرَةً ، هُ
aileye bakmak,ağır ve güç gelmek,zülüm etmek,yüklenmek,yüklemek,hüküm etmek,feryat ile ağlamak,üstün olmak,büyümek,fakir olmak,yüklenmek,yüklemek,hüküm etmek,feryat ile ağlamak,kişi ehil ve iyaline nafaka vermek,aldatmak,al etmekعَالَ ـُـ عَوْلاً
sömürmek,istimlak etmek,kolonize etmek,koloni kurmak,mamur olmasını istemek,mamur ve abadan kılmak,imar etmek istemek,mamur hale getirmek,mamur etmek,müstemleke haline getirmek,koloni yapmak,ömür ve dirlik vermek,drilik istemek,imaret eylemek istemek,imarإِسْتَعْمَرَ : إِسْتِعْمَاراً ، هُ
herkesin hilafında olarak kendi reyi ile bir şeye teşebbüs etmek,daima şer ve fesada acele etmek,müsaraat etmek,atılmak,dalmak ,yerinden oynayıp kımıldanmak,sarhoş ayakta durmayıp bila ihtiyar sağa sola gitmek,deve sıcaktan kollarını ziyade oynatarak yürümekتَتَايَعَ : تَتَايُعاً
izini takip etmek,peşine düşmek,kovalamak,birinin izini takip etmek,tabi olmak,izlemek,izinden gitmek,etkilenmek,üzülmek,alınmak,duymak,hissetmek,duygulanmak,üzülmek,tessür etmek,kederlenmek,buluttan nem kapmak,uyup ardına gitmek,izinde gitmek,iktida ve ittiba etmek,kederlenmek,üzülmek,infial şeklinde hislenmek,,mütessir olmakتَأَثَّرَ : تَاَثُّراً بِ ، منْ ، هُ
dönmek,avdet ve rücü etmek,eski haline rücü etmek,işlenilen işe rücü edip tekrar yapmak,tekrar olmak,yinelemek,tahvil ve tağyir etmek,hal değiştirmekآضَ ـِـ أَيْضاً إِلَي
kısaltma,kısaltmak,kısa kesmek,ihtisar,ihtisar etmek,icmal etmek,özetlemek,kısa etmek,kısaltma,muhtasar eylemek,elini böğrüne koymak,söz az ve kısa söylemekإِخْتِصَارٌ (ج) إِخْتِصَارَاتٌ : إِيْجَازٌ ، عَدَمُ تَطوِيلٍ
aman dilemek,emin addetmek,emin ittihaz etmek,imdadını talep etmek ,güven istemek,emniyet talep etmek,güvenlik istemek,himaye istemek,güvenmek,islam ülkesine sığınmakإِسْتَأْمَنَ : إِسْتِئْمَاناً إِلَي ، هُ
idare,idare etmek,işletmek,işletme,yönetmek,yönetim,döndürmek,devrettirmek,yağma ettirmek,dolandırma,dezgindirme,çevirmek,levazımı tedarikle kullanmak,zapt ve rapt ve tanzim etmek,muayyen bir miktar harcından tecavüz etmek,masrafları azaltmak suretiyle akإِدَارَةٌ (ج) إِدَارَاتٌ
iyilik etmek,iyi yapmak,iş işletmek,iş işlenmek,bir şey yapay olmak,hazırlanmak,sentezle birleştirmek,Allah rızası için ziyafet vermek,çekmek,adam edip yetiştirmek,ihtiyar etmek,seçmek,emir etmek,çırak yetiştirmek,kendine ayırmakإِصْطَنَعَ : إِصْطِنَاعاً لِ ، هُ
kayıp olan nesneyi nida edip tarif etmek ve insanı alenen övmek,sena ve yahut zem ve takbih etmek,sesini yükseltmek,meşhur ve muazzam kılmak,yüceltmek,her kese işittirmek,helak etmek,çağırmak,binayı,köşkü yüksek yapmakإِشَادَةٌ (ج) إِشَادَاتٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid