1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
imtihan,sınav,sınamak,salahiyet veya ademi salahiyat keşfi için vaki olan teftiş ve tefahhüs ve tecrübe,sınamak, tecrübe etmek,muayeneإِمْتِحَانٌ (ج) إِمْتِحَانَاتٌ : إِخْتِبَارٌ ، فَحْصٌ ، تَجْرِبَةٌ تُخْتَبَرُ بِهَا مَعْرِفَةُ الطُّلاّبِ دُرُوسَهُمْ
ifade,anlatım,anlatmak,beyan,beyan etmek,söylemek,bildirmek,belirtme,fayda verme,fayda tutmak,elçilik,elçilikle gelmek,elçilikle gönedermek,mal vermekإِفَادَةٌ (ج) إِفَادَاتٌ : وِفَادَةٌ
kesmek,süratli gitmek,yara kusmak,içinden irin ve sarı sular akmak,yara akmak,şişmek,nesneyi eksiltmek,yürümekte acele etmek,kusmakغَذَّ ـُِـ غَذّاً
av avlamak,güçlükle avlamak,kız tavlamak,avcılık etmek,avlanmak,ava çıkmak,ava gitmek,balık tutmak,avı öldürmek,avı tuzağa düşürmekإِصْطَادَ : إِصْطِيَاداً ، هُ
a,e ile ittifak etmek,birleşmek, koalisyon yapmak,bir kimse bir kimse ile öğür olmak,öğürleşmek,ve öğrenişmek,birbirine alışmakإِئْتَلَفَ : إِئْتِلافاً مَعَ ، بِ
davar semirmek,deve bir yerde bereketinden dolayı kalıp semirmek,zelilve alçak olmak,kalmak,eğleşmek,bastırmak,bir yerde ikamet etmek,girmekقَمَأَ ـَـ و قَمُؤَ ـُـ قُمُؤاً و قُمُوءَةً وقَمْأً و قَمَاءً و قَمَاءَةً و قَمْأً و قَمَاءَةً و قِمْأَةً بِ
hayyayı eneyip tavaşı kılmak,iğdiş etmek,bir taife bir taife veya bir kimse bir kimseye galip olup üst gelmek,kesmek,aşılamakجَبٌّ
çabuk gitmek,acele gitmek,acele etmek,sel suyu taşları yuvarlamak,kızı bozmak,kuyuyu açmak,kapıyı sert veya tam açmak,kapamakبَلَقَ ـُـ بُلُوقاً و بَلْقاً
acıma,ziyade acımak,acıyış,esirgemek,esirgeyiş,şefkat etmek,rahmet,iyilik ve nimet,hayır,merhamet,merhamet eylemek,acımak,şefkat,af,yağmurرَحْمَةٌ (ج) رَحَمَاتٌ
sığırlatmak,sağır etmek,bir kimseyi sağır bulmak,sağır olmak,şişeyi tapa ile kapatmak,tapalamak,tapa vurmak,tapa koymakأَصَمَّ : إِصْمَاماً ، هُ
bir nesneye ziyade hırslı,istekli olmak,şehveti ayılar gibi artmak,şehvet-i cimaiyesi galip olmak,püğür ve aygır kısmı haşarı olmak,deniz yükselip coşmak,deprenmek,hareket etmekإِغْتَلَمَ : إِغْتِلاَماً
sevgisi,dostluğu ihlas üzere olmak,hayvanı keserken aşırı gidip can damarına kadar kesmek,hakkını itiraf etmek,koyunu yüzüp kanı akması için boğzından asmak,anmak,haberdar olmak,vakıf olmakنَخَعَ ـَـ نَخْعاً
anlamak,yukarda durmak,aldatmak istemek,yaklaşmak,iyice doldurmak,vuracak bir şey göstererek tehdit etmek,başlı doldurmak,yükselmek,bakmak,atmak için kaldırmak,ölçeği doruğuna eriştirmek,ağzına kadar doldurmakأَطَفَّ : إِطْفَافاً عَلَي ، لِ ، هُ
vazgeçmek,çekimser kalmak,kaçınmak,sakınmak,imtina etmek,bir şeyin olması mümkün olmamak,husulu imkansız olmak,bir şeyden feragat edip geri durmak,bir kimse kavmi kuvvet kazanıp korunmakإِمْتَنَعَ : إِمْتِنَاعاً بِ ، عَنْ و يُقَالُ مَنَعْتُهُ عَنِ الشَّيْئِ فَامْتَنَعَ
kabın ağzını kapakla kapamak,alıkoymak,tehir etmek,işi beceremeyip yüzüne gözüne bulaştırmak,tulumun ağzını bağlayıp direğe asmak,mızrak ve kılıcın demiri eğilip çarpılmak,geri kalmak,çekilmek,durmak,duraklamakثَمْثَمَ : ثَمْثَمَةً و يقال هَذَا سَيْفٌ يثمثم نَصله
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid