1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
telafi etmek,fevt olan şeyi tedarik ve tehyie etmek,telafi olmak,sakınmak,çekinmek,uzak durmak,kaçınmak,ictinab etmek,fevt olan şeyi tedarik ve tehyie etmekتَلاَفَي : تَلاَفياً
baş eğmek,itaat etmek,yedilmek,hayvan yedeği kabul etmek,yedeğe gelmek,boyun eğmek,çekilip gelmek,itaat etmek,inkıyat etmek,yol açık ve düzgün olmak,ram olmak,fermanber olmak,muti olmak,yol düzgün ve doğru olmakإِنْقَادَ : إِنْقِيَاداً لِ
birisine sen kafirsin demek,küfre nisbet etmek,küfre zorlamak,tekfir etmek,örtmek,setir etmek,birine küfür isnat edip kafir demek,hıns lazım kelam yemine keffaret etmek,günahın keffaretini vermek,bir kimseye sen kafirsin demek,küfre nisbet etmek,birine küfür isnat edip kafir demek,küfre nispet etmek,tekfir etmek,setir etmek,hıns lazım kelam yemine keffaret etmek,keffaret vermek,küfre zorlamak,günahın keffaretini vermek,örtmek,setir etmek,kapamak,bir kimseye padişahlık tacını giydirmek,giyirmekكَفَّرَ : تَكْفِيراً ، هُ : ولاَ يُكَفَّرُ مُسْلِمٌ بِسَبَب ذَنْبٍ إِرْتَكَبَهُ
değiştirmek,döndürmek,dönüştürmek,transfer etmek,günahtan dönmek,tebdil etmek,çevirmek,değiştirmek,değişmek,döndürmek,dönüştürmek,muhal kılmak,gidermek,dönüştürmek,transfer etmek,aktarmak,ciro etmek,göndermek,günahtan dönmek,muhal klımakحَوَّلَ : تَحْوِيلاً إِلَي ، عَنْ ، هُ
korkusuz olmak,emin olmak,emin ittihaz etmek,korkmamak,emniyet ve itimat etmek,güvenmek,emniyet ve itimat etmek,güvenmek,hami edinmek,güven içinde olmak,iltica etmek,kendini emniyetle bilip korkmamak,mutmain olmakأَمِنَ ـَـ أَمْناً و إِمْناً و أَمَناً و أَمَانَةً و أَمَاناً و أَمَنَةً إِلَي ، بِ ، عَلَي ، مِنْ ، هُ و فِي لقُرْآنِ الكَرِيمِ
alıştırmak,menus etmek,uzaktan görmek,seçmek,fark etmek,sezmek,uzaktan işitmek,hiss etmek,anlamak,ısındırmak,his etmek,bilmek,bulmak,birini okşayıp üns ve ülfet hissettirmek,insana bakar gibi bakmak,görmek,vahşet ve ıssızlığı gidermek,okşamak,üns tutmak,üns göstermek,avutmak,eğlendirmek,işitmek,ülfet,ünsiyet ve alışkanlık hisettirmek,şakalaşmakآنَسَ : إِيْنَاساً ، هُ و في التَّنزيل
saldırmak,hücüm etmek,ipi eğirmek,bükmek,gece baskın etmek,akın yapmak,bir yere ılgar edip gitmek ve il basmak ve akın etmek,ivmek,acele etmek,süratle gitmek,çabuk yürümek,yerde gitmek,dört nal gitmak,ilgar gitmek,alçak bir yere inmek,dibine varmak,ipi saأَغَارَ : إِغارَةً و غَارَةً و مَغَارَةً إِلَي ، بِ ، عَلَي ، هُ و فِي المَثَلَ
bir şeyin içini boşaltmak,tahliye etmek,boş vermek,vaz geçmek,boş etmek,boş bırakmak,tahliye,tahliye etmekتَخْلِيَةٌ : إِخْلاَءٌ
çoğaltmak,çok yapmak,çok bulmak,gevezelik etmek,uzun etmek,gevezelik etmekأَكْثَرَ : إِكْثَاراً
hasıl olanı tahsil etmek,elde etmek,tahsili hasıl,sonuç elde etmekتَحْصِيلُ الحَاصِلِ
depozit yatırmak, emanet tevdi etmek,bırakmak, terk etmek,dinmek,sakinleşmek,vedalaşmak, terk etmek, refah ve süküna kavuşmak,depozit yatırmak, emanet tevdi etmek, bırakmak, terk etmek, müsaade etmek, rahat etmek,yumuşak başlı olmak,sakin ve istikrarlı olmak,yolcuyu uğurlamak,veda etmek,yumuşak başlı olmak,sakin ve istikrarlı olmak,yolcuyu uğurlamak,vedalaşmak,terk etmek,depozit olarak bırakmak,yatırmak,refah ve süküna kavuşmak,dinmek,saوَدَعَ ـَـ وَدْعاً
hücüm etmek,üzerine ansızın saldırmak,yürümek,savunmak,sursalmak,hücum etmek,üşüşmek,hücüm,saldırı,saldırmak,taarruz,atak,ansızın gelmek,hamle etmek,saldırmak,atak,taarruz etmek,ansızın gelmek,hamle etmek,saldırmakهُجُوم ، إِعْتدَاءٌ
çok yormak,çok çalıştırmak,bitap bırakmak,ziyadesiyle mükafat etmek,bir şeyin karşısında ve mukabilinde bulunmak,karşı durmak,karşılık vermek,heybetlenip korkmak,endişe etmek,yılmak,gördüğü iyilikten ziyade mükafaat etmek,havuza lule ve kurna takmak,ilaveآزَي : إِيْزَاءً
bir kimsenin çok olmak,yer suyu içip kanmak,suyu akıtmak,su akmak,su bol olmak,at aralıklı adımlarla koşmak,keler ininin köşesine gidip kayıp olmak,hakkını alıp gitmek,hakkını kabul ve itiraf etmek,ırak etmek,ıraklaşmak,uzaklaşmak,dikkat etmek,ince etmek,tedkik etmek,bir şeye dikkatle bakmak,dikkatle araştırmak,kaçmak,malı çok olmak,akıtmak,yer suya kanmak,derinleştirmek,sonuna kadar varmakأَمْعَنَ : إِمْعَاناً بِ ، فِي ، هُ
bir işe bizzat girişmek,başlamak,teşebbüs etmek,iş,iş tutmak,bir kadınla bir sevbin içinde bulunup ten tene dokunmak ve bundan kinaye cima etmek,temas etmek,sürtüşmek,kısrak kızışıp aygır istemek,karşı koymak,becermekبَاشَرَ : مُبَاشَرَةً و بِشَاراً ، هُ (تر)
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid