1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ürkütmek,dehşetli kılmak,dehşetlendirmek,dehşete düşürmek,hayrete düşürmekdehşette bırakmak,şaşırtmak,şok etmek,hayran bırakmak,dehşet vermek,dehşet içinde bırakmak,aklını gidermekأَدْهَشَ : إِدْهَاشاً ، هُ
karışık olmak,bir şey bir şeye sarılmak,işinde ağır ve gevşek olmak,hüccet getirmekten aciz olmak,alı koymak,tutmak,hapis etmekإِلْتَاثَ : إِلْتِيَاثاً بِ ، عَلي ، عَن ،فِي
Allaha şirk,ortak koşmak,bir şeye iştirak ettirmek,işine ortak almak,birini bir işte ortak yapmak,dahil etmek,nalına tasma takmakأَشْرَكَ : إشْرَاكاً بِ ، فِي ، هُ
bir kimse bir kimseden bir nesnenin takdir eylemesini ve oranmasını istemek,kendine hayırlı şeyin nasip ve mukadder olmasını Allahtan niyaz etmekإِسْتِقْدَارٌ (ج) إِسْتِقْدَارَاتٌ
bir kimsenin hiyanet amiz olan nasihatini kabul eylemekaldatmak,aldatılmak,ortalık karışmak,bir kimsede hiyanet güman eylemek,bir kimseyi hain add etmekإغْتَشَّ : إِغْتِشَاشاً ،هُ
Allaha tevekkül etmek,güvenmek,her hususta Allaha itimat edip güvenip bağlanmak,Allaha teslim olmak,bütün işleri birine sipariş edip ısmarlamakAllaha tevekkül etmek,güvenmek,her hususta Allaha itimat edip güvenip bağlanmak,Allaha teslim olmak,bütün işleri birine sipariş edip ısmarlamak,Allaha teslim olmak,işini Allaha bırakmak,güvenmek,yetinmek,yorulmak,güç yürümek,her hususta Allaha itimat edip güvenip bağlanmak,bütün işleri birine sipariş edip ısmarlamak,vekil olmakوَكَلَ ـِـ وَكْلاً ووُكُولاَ ووَكَالَةً إِلَي ، ب ، عَلَي
nüfüz,etki,tesir,içine,geçme,girme,geçmek,nüfüz etmek,işlemek,yetki,otorite,fors,işlerinde gayet usta ve keskin olan,içine geçilebilir,içinden geçmesine müsaiنُفُوذٌ
eli çabuk ve becerikli olmak,elinden gelmek,haberi,bilgisi olmak,cendere ile doğrultmak,aydınlatmak,tenvir etmek,talim,terbiye,tehzib,kültür sahibi ve münevver yapmakثَقِفَ ـَـ ثَقَافَةً , ثَقْفاً و ثَقَفاً و ثُقُوفَةً
develeri yoldan sapmalarına engel olmak için hap hap diye çağırmak,davet etmek,bağırmak,seslenmek,teşvik ve teklif eylemek,korkutmak,çoban develere bağırıp hap hap demekأَهَابَ : إِهَابَةً بِ ، هُ
ishal,karın sürmesi,yürek sürmek,gevşemek,tabiat mülayim olmak,bir kimsenin içini geçirmek,yürütmek,ishal olmak,hadden ziyade arkadan amel gelmek,kolaylaştırmak,asan etmek,إِسْهَالٌ (ج) إِسْهَالاَتٌ
sertlikle ve tekdirle karşılamak,yüzüne bağırmak,terslemek,kesmek,kat etmek,birinin ötesine berisine şiddetle ve mükerreren vurmak,bir şeyin tekmilini vermek,bir tarafa gitmekبَكَعَ ـَـ بَكْعاً و يقال ما أدري أين بكع اي بقع
mümkün kılmak,yerleştirmek,imkan vermek,bir adamı bir şeye muktedir kılmak ve teslimi nefs etmek,temkin,keyfiyet,vakar,ağır,usluluk,azamet,izzet,iktidar,kudretتَمْكِينٌ (ج) تَمْكِينَاتٌ
birinin alnına vurmak,ret etmek,kabul etmemek,yüzüne vurmak,tekdir ve tayiple karşılamak,suya gidip çekecek kap olmamakla yüzüne bakadurmak,birini kış tedariksiz basmakجَبَهَ ـَـ جَبْهاً و قالت أُمية بن أبي صلت
bir adamı bir yere göndermek için çağırıp tahrik ve teşvik etmek,maden içinden az altın bulunmak,atı teşvik edip neşata getirmek,sözü araştırıp toplamakإِِسْتَوْشَي : إسْتِيْشَاءً
peştamal giymek,kuşanmak,izar bağlanmak,peştimal,car,izar,futa gibi elbise takınmak,tutunmak,giyinmek,peştimale bürünmek,tencere şiddetli veya yavaş yavaş kaynamak,istimal etmekإِئْتَزَرَ : إِئْتِزَاراً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid