1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
Allaha şirk,ortak koşmak,bir şeye iştirak ettirmek,işine ortak almak,birini bir işte ortak yapmak,dahil etmek,nalına tasma takmakأَشْرَكَ : إشْرَاكاً بِ ، فِي ، هُ
bir kimsenin hiyanet amiz olan nasihatini kabul eylemekaldatmak,aldatılmak,ortalık karışmak,bir kimsede hiyanet güman eylemek,bir kimseyi hain add etmekإغْتَشَّ : إِغْتِشَاشاً ،هُ
karışık olmak,bir şey bir şeye sarılmak,işinde ağır ve gevşek olmak,hüccet getirmekten aciz olmak,alı koymak,tutmak,hapis etmekإِلْتَاثَ : إِلْتِيَاثاً بِ ، عَلي ، عَن ،فِي
bir kimse bir kimseden bir nesnenin takdir eylemesini ve oranmasını istemek,kendine hayırlı şeyin nasip ve mukadder olmasını Allahtan niyaz etmekإِسْتِقْدَارٌ (ج) إِسْتِقْدَارَاتٌ
atı şaha kaldırmak,oğlan genç olmak,oğlanları genç olmak,Allah çocuğu genç eylemek,büyütmek,boylu boslu etmek,öküzün bütün dişleri bitmekأَشَبَّ : إِشْبَاباً ، هُ
ürkütmek,dehşetli kılmak,dehşetlendirmek,dehşete düşürmek,hayrete düşürmekdehşette bırakmak,şaşırtmak,şok etmek,hayran bırakmak,dehşet vermek,dehşet içinde bırakmak,aklını gidermekأَدْهَشَ : إِدْهَاشاً ، هُ
Allaha tevekkül etmek,güvenmek,her hususta Allaha itimat edip güvenip bağlanmak,Allaha teslim olmak,bütün işleri birine sipariş edip ısmarlamakAllaha tevekkül etmek,güvenmek,her hususta Allaha itimat edip güvenip bağlanmak,Allaha teslim olmak,bütün işleri birine sipariş edip ısmarlamak,Allaha teslim olmak,işini Allaha bırakmak,güvenmek,yetinmek,yorulmak,güç yürümek,her hususta Allaha itimat edip güvenip bağlanmak,bütün işleri birine sipariş edip ısmarlamak,vekil olmakوَكَلَ ـِـ وَكْلاً ووُكُولاَ ووَكَالَةً إِلَي ، ب ، عَلَي
perde makulesi yırtılmak,namusa halel isabet etmek,kızın kızlığı bozulmak,perde arkası görünecek şekilde yırtılmak,rezil olmak,şerefinin ayaklar altına alınmasına göz yummak,açılmakتَهَتّكَ : تَهَتُّكاً
develeri yoldan sapmalarına engel olmak için hap hap diye çağırmak,davet etmek,bağırmak,seslenmek,teşvik ve teklif eylemek,korkutmak,çoban develere bağırıp hap hap demekأَهَابَ : إِهَابَةً بِ ، هُ
peştamal giymek,kuşanmak,izar bağlanmak,peştimal,car,izar,futa gibi elbise takınmak,tutunmak,giyinmek,peştimale bürünmek,tencere şiddetli veya yavaş yavaş kaynamak,istimal etmekإِئْتَزَرَ : إِئْتِزَاراً
delil ve şahit getirmek,tanık göstermek,demeç vermek,salıvermek,salmak,kovayı kuyuya,suya sarkıtmak,kötü söz söylemek,arz etmek,delil ileri sürmek,rüşvet vermekأَدْلَي : إِدْلاَءً إِلَي ، بِ ، فِي
bir araya gelip birikmek,bin olmak,bin sayısına ulaşmak,düzenli,derli toplu olmak,kendine çekmek için müdara etmek,yüze gülmek,kendisine ısısndırmak,sempatisini kazanmakتَأَلَّفَ : تَأَلُّفاً ، هُ
ishal,karın sürmesi,yürek sürmek,gevşemek,tabiat mülayim olmak,bir kimsenin içini geçirmek,yürütmek,ishal olmak,hadden ziyade arkadan amel gelmek,kolaylaştırmak,asan etmek,إِسْهَالٌ (ج) إِسْهَالاَتٌ
vurgunculuk,ihtikar,vurgun,mal pahalı olsun diye stok etmek,pahalı olduğu vakit satmak için buğday arpa ve un irkmek,biriktirmek,saklamak,spekülasyon,tekel,vurgunculuk,stokçulukإِحْتِكَارٌ (ج) إِحْتَكَارَاتٌ
mümkün kılmak,yerleştirmek,imkan vermek,bir adamı bir şeye muktedir kılmak ve teslimi nefs etmek,temkin,keyfiyet,vakar,ağır,usluluk,azamet,izzet,iktidar,kudretتَمْكِينٌ (ج) تَمْكِينَاتٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid