1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir kişi bir hususa azm ve kast eylemişken o sırada ansızın bir kimse çıkagelmekle ondan korkup ve endişe ile mezkur husustan feragat edip geri dönmek,ricat etmek,aniden bir işin çıkmasıyla korkup dönmekإِكَاءٌ : إِكَاءَةٌ :
bereketlendirmek,yer ucuzluk olmak,ucuzluğa yetişmek,döllemek,döllendirmek,aşılamak,yumurta ile sperma çiftleşmek,aşılamak,ağaca su verip köklerine kadar işlemek,gübreleme,bereketli ve verimli kılmak,bereketli ve verimli olmak veya etmek,zenginleştirmekأَخْصَبَ : إِخْصَاباً
aşağı yukarı çok inip çıkan kovaya denir ki kuyu pek işlek ola asla boş durmaya,biriktirmek,korkutmak,davar sürmek,bir kimseyi horlamak,tart etmek,uzaklaştırmak devenin palan ağaçlarını düzmek cepheye kakül koymak,süratle yürümek,bir kimseyi yermek,zem eذَئِبٌ و يقال غرب ذَئِبٌ اي كثير الحركة بالصعود و النزول
cimrilik etmek,cimri,pinti,tamahkar,eli pek olmak,hasis olmak,kıt olmak,azalmak,cimri,pinti,tamahkar olmakشَحَّ ـَُِـَـ شُحّاً بِ ، عَلَي
fışkırmak,atılarak çıkmak,püskürmek,kaynamak,coşku,koku dağılmak,tencere kaynamak,feveran etmek,fışkırmak,atılarak çıkmak,püskürmekفَوَرَانٌ
yarılamak,yarı olmak,yarıya varmak,buçuklanmak,gün yarısı,ortası olmak,insaf beklemek,öc almak,yarı olmak,insaf etmek,kızın baş örtüsü,nezkep örtünmek,hak ve dadını tamamen ve kamilen almakإِنْتَصَفَ : إِنْتِصَافاً مِنْ و فِي المَثَلِ
dini islamdan geri dönmek,islamdan çıkmak,din ve millet değiştirmek,mürtet olmak,irtidat etmek,döneklik,gah bir türlü gah diğer türlü tefekkür edip kararsız olmak,geri tepmek,geri çekilmek,bırakmakإِرْتِدَادٌ (ج) إِرْتِدَادَاتٌ : تَرَاجُعٌ ، رُجُوعٌ ، مُروقٌ
ulu olmak,büyük ve ulu olmak,Allah yüce münezzeh olmak,kişi göç etmek,yücelmek,şanlı olmak,yüce,azametli olmak,kudretli olmak,yaşlı ve tecrübeli olmakجَلَّ ـِـ جَلاَلاً و جَلاَلَةً
işte ve görüşte tek başına kalmak,olmak,bağımsız ve başlı başına olmak,keyfe göre idare etmek,despotizm,istipdat,müstakil ve başlı başına olmak,despotluk,baskı,zülüm,keyfi hareket,gaddarlık,tiranlıkإِسْتِبْدَادٌ (ج) إِسْتِبْدَادَاتٌ : إِنْفِرَادٌ بالرَّأْيِ و الأَمْرِ
kendi halinde kalmak,kalma,kalım,baki olma,devam,sürmek,ebediyet, sonsuzluk,daim olmak,kalım baki olma,devam,ebediyet,sonsuzluk,niteliğini bilmek için vermeye nazar etmekبَقْيٌ : بَقَاءٌ
ilaç,söz,yemek,içeri girip etkilemek,tesir etmek,yaramak,fayda vermek,yararlı olmak,konaklamak,etkili olmak,memlekete gelmek,başarıya ulaşmak,kazanmak,yaramak,fayda vermek,memlekete gelmekنَجعَ ـَـ نُجُوعاً ًونَجْعاً
nasibini almak,nail olmak,itibarı yükselmek,rızk kazanmak,elde etmek,ele geçirmek,yer,makam ve şans sahibi olmak,nasibini almak,itibarı yükselmek,rızık kazanmakحَظِيَ ـَـ حُظْوَةً و حِظْوَةً و حِظَةً
koşmak,yerde yürümek,gezmek,seyir ve hareket etmek,sunmak,uzatmak,vermek,gitmek,inmek,deve bağırmak,böğürmek,üstüne çökmek,ağır gelmek,musallat olmak,mustevli olmak,musibete düçar olmak,bağırmak,dişi deve yavrusunu arzulamak,dönmek,güçlü,kuvvetli olmak,şiأَدَّ ـُِـ أَدَّاً و أَدِيداً ، هُ
yük hayvanları,yük develeri,binek hayvanları çok olmak,develer arıklıktan ve zayıflıktan sonra semirip yolculuğa takat getirmek,develer yük hayvanları oluncaya dek terbiye ve talim etmek,birine yük hayvanı vermek,birini göçtürmekأَرْحَلَ : إِرْحَالاً ، هُ
pare pare kesmek,cüz cüz etmek,hayvanın yahut insanın aza ve cevarih ve damar ve sinirlerini birbirinden tefrik edip tertip ve terkibini tecessüs eylemek,otopsi yapmak,otopsi,otopsi,anatomi denilen bilim,teşrihتَشْرِيحٌ (ج) تَشْرِيحَاتٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid