1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
üzmek,mahzun etmek,bir şeye üzülmek,mahzun olmak,buruk olmak,kederlenmek,mahzun olmak,üzülmek,tasalanmak,kederlenmekحَزِنَ ـَـ حُزْناً عَلَي ، لِ
çalışıp sarfı makdur etmek,ictihat,bilimsel çalışma yapmak,çalışma,gayret,say,uğraş,mücadele,bir nesnede güç yettiği kadar çalışmak,cehdetmek,çalışkanlık,duruşmak,ictihat,bilimsel çalışma yapmak,çalışıp sarf-ı makdur eylemekإِجْتِهَادٌ (ج) إِجْتِهَادَاتٌ
sofi camide itikafa girdi,itikaf etti,hapis olundu,camide ibadet etmek için caminin bir köşesine çekildi,camide oturup dışarı çıkmayıp ibadet etti,ibadet veya başka bir şey için camide devamlı kaldıإِعْتَكَفَ الزَّاهِدُ فِي المَسْجِدِ
büyük koyun sürüsü yahut koyunla keçiden karışık sürü,yünle deve tüyü veya keçi kılı karışık,koyun yapağısı,yün,sahrada yolculara gölge etmek üzere dikilmiz millerin beheri devenin iki su içimi arasında geçen iki günlük susuzluk,çok akçe miktarı,kuyudan çıkan toprakثَلَّةٌ (ج) ثِلَلٌ و ثِلاَلٌ و يقال له ثَلّةٌ اي قطيع و كِسَاءٌ جَيِّد الثَّلَّةِ و حَبْل ثَلَّة و ثَلَّة من الدراهم
kıtlık ve kuraklık olmak,ayıplamak,tayip etmek,yalan söylemek,kıtlık ve kuraklık olmak,kuraklık ve kıtlığa musab olmak,uğramakجَدَبَ ـُِـ جَدْباً
genişletmek,büyütmek,bollatmak,bol,geniş ve vüsatli kılmak,bollamak,kabartmak,büyütmek,tevsi etmek,bollaştırmak,bol,geniş ve vüsatli kılmakوَسَّعَ : تَوْسِيعاً وتَوْسِعَةً ، هُ
suyu azacık içmek ve yuda yuda içmek ve hışmını yutmak,içip yutmak,şurp etmek,yudum yudum içmek,su içmek,yudumlamakتَجَرُّعٌ (ج) تَجَرُّعَاتٌ
tur,yarı,devir,raunt,dönme,dolaşma,mesafe,,şavt,delikten içeriye güneş ışığı, beyt-i şerif ziyaretinde hacerül esvetten başlayıp şartı üzere dolanarak yine hacerül esvede varmak üzere tavaf etmek,delikten içeriye güneş ışığı,çakalشَوْطٌ (ج) أَشْوَاطٌ
doğan oğlanın bir yeri eksik olmak,yavruyu eksik doğurmak,normal vaktinden evvel doğurmak,gebe hayvan yavrusunu vakti tamamlamadan dışarı atmak,bir şeyi eksik etmek,noksan eylemek,kışın yağmuru kıt olmak,azalmak,bir kimse namazının bazı rükünlerini eksikأَخْدَجَ : إِخْدَاجاً
borcunu ödeme vaktini uzatmak,süre vermek,mühlet ve zaman vermek,tecil etmek,sonraya bırakmak,kişiye yumuşak davranmak,özür ileri sürmek,birini bir hususta sıkıştırıp acele ettirmeyip kolaylıkla davranmak,bekletmek,süre vermek,sonraya bırakmak,tacil etmemek,katlandırmakأَمْهَلَ : إِمْهَالاً ، هُ و يُقُولُ العَرَبُ
kadın kocasından ayrılmak,boşanmak,kesilmek, açık olmak,açıklamak,ortaya,meydana çıkmak,görünmek,uzaklaşmak,uzaklaştırmak,boşanmak,kesilmek,açık olmak,meydana çıkmak,cüda olmak,birini teredip gitmek,müfarakat etmek,göçmek,genç kız evlenmekبَانَ ـِـ بَيْناً و بُيُوناً و بَينُونَةً و بَيَاناً عَنْ ، مِنْ ...
semizlikten bacakları açık ve biribirinden ayrı olmak,iri vücutlu olmakla kolları ve sair azası birbirinden ayrı ve uzak olmak,hayvanın ön ayakları birbirinden açık olmak,geniş etmek,açmak,vüsat hali mucip olmakبَدَّ ـَـ بَدَداً ، بِ ، هُ
ahmak iken akıllı olmak,irticalen söz söylemek,hutbeyi fikir etmeksizin okumak,hutbe irat etmek,işe yeniden başlamak,kötülükten iyiliğe dönmek,gençlik kemalde olmak ve bilbedahe hutbe okumak,hutbeyi fikir etmeksizin okumakإِقْتَبَلَ : إِقْتِبَالاً
semizlikten bacakları açık ve biribirinden ayrı olmak,iri vücutlu olmakla kolları ve sair azası birbirinden ayrı ve uzak olmak,hayvanın ön ayakları birbirinden açık olmak,geniş etmek,açmak,vüsat hali mucip olmakبَدَّ ـَـ بَدَداً
bir nesne çapraşık,karışık,güç,düşvar,örtülü ve kapalı ve muğlak olmak,müşkil ve ve müştebih ve mültebis olmak,hall ve cevabı güç olmak,harflere nokta ve hareke koymak,tayin etmek,işkâl,problem,sorun,çetinlik,çaprazlık,güçlük,düşvarlık,kapalılık,muğlaklıkإِشْكَالٌ (ج) إِشْكَالاَتٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
Günün Kelimesi
ElmaWarid