1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir nesneye girip gereği gibi yerleşmek,bir şeyi bir şeyin içine katmak,koymak,birbirine katmak,dahil etmek,ithaletmek,içeri sokmak,birleşmek,birleştirmek,bir yere girip gizlenmek,kaynaştırmak,sokmak,bir şeyi bir şeye dürmek,bez içine dürmek,ince va sağlaأَدْمَجَ :إدْمَاجاً
takdiri ilahi iktizasınca vuku tayin olunmak,hazırlanmak,bir iş,bir husus mukadder olmak,takdir ve tayin etmek,hazırlanmak,bir iş,bir husus mukadder olmakتَقَدَّرَ : تَقَدُّراً عَلي ، لِ
ev ırak olmak,uzak olmak,gurbete çıkmak,ülkesinden savaş nedeniyle kaçmak,kaçkın olmak,kuyunun suyu azalmak,bitmek,tükenmek,uzaklaşmak,göçmek,göçetmek,kaçmak,terketmek,tüketmek,bitirmek,kuyunun suyu çok azalmak,uzaklaşmak,göç etmek,kaçmak,kuyunun suyu azalmakنَزَحَ ـَـ نَزْحاً و نُزُوحاً مِنْ ...
esenleşmek için bir kimse ile el tutuşma,şarap satın almak,bir nesneyi ateşe yakmak,bir kimseyi değnekle yakıcı ile dövmek,deri ve kabuk makulesini yüzüp soymak,ateş deriye tesir etmekle değiştirmek,tağyir eylemek,musafaha etmek,esenleşmek için bir kimse ile el tutuşmak,yolمَسْبَأٌ : سَبْأٌ : سِبَاءٌ : طَرِيقٌ
astarlamak,astar çekmek,astar geçirmek,kap geçirmek,kaplamak,gizlemek,birinin karnına vurmak,esvaba astar geçirmek,deveye kolan çekmek,kolanını bağlamak,birinin karnına vurmak,esvaba astar geçirmek,sakalın çene altındaki kıllarını kesmek ve tıraş etmekبَطَّنَ : تَبْطِيناً
uymasını istemek,tabi olmasını istemek,talep etmek,gerekmek,lazım gelmek,uydurmak,uymak istemek,belagatla medih veya hicivde medih veya zemmi içeren bir ifadenin diğer cihetçe medih veya zemmi içeren bir fırka ile pekiştirilmesi,tekidi,tabi olmaya yhut taإِسْتَتْبَعَ : إِسْتِتْبَاعاً ، هُ
vefasızlık,hainlik,sözü yerine getirmemek,vefasızlık,zulüm etmek,gadir,kalleşlik,emniyetsizlik,sadakatsizlik,hile,hainlik,kalleşlik,emniyetsizlik,sadakatsizlik,hainlik,kalleşlik,hileغَدْرٌ
terk etmek,kesmek,katetmek,geri durdurmak,bırakmak,kabir,ayrılmak,Allaha ısmarlamak,dinmek,uyumak,kabir,kabir havalisi,hedef,terketmek,bırakmak,ayrılmak,Allaha ısmarlamak,kabir,çukur,kabir,kabir havalisi,hedefوَدْعٌ : تَرْك ، قَطْعٌ
günahkar bulmak,günahkar,suçlu add etmek,saymak,kuyruğu hizasında olmak,bir kimseyi suçlu bulmak,bir kimsenin ardından gitmek,peşine düşmek,peşinden gitmek,bir kimsenin kuyruğunu salıvermeyip izini basarak gitmek,düşmek,bir iş tamam olup serencam bulmak,tإِسْتذْنَبَ : إِسْتِذْنَاباً
fena yapmak,bozmak,kötülük yapmak,arka,yardımcı kılmak,fena yapmak,bozmak,kötülük yapmak,arka,yardımcı kılmak,yardım etmek,zahir olmak,kötü iş işlemekأَرْدَأَ : إِرْدَاءً
korkmak,heybetlenmek,çekinmek,kötü bir şeyin olacağını anlamak,kötü bir şeyin olacağını anlamak,çekinmek,endişe etmek,heybetlenmek,belinlemekخَافَ ـَـ خَوْفاً و مَخَافَةً عَلَي ، مِنْ
bidat,sonradan türeyen veya türetilen adet,dinde sonradan edilen şey,yeni iş,şeriata muhalif olan şey,yeni iş,yeni şey çıkarmak,icat etmek,din hususunda yeni resim ve tarik çıkarmak,din hususunda sonradan zuhur etmiş şeyبِدْعَةٌ (ج) بِدَعٌ
ihata,ihata etmek,bildirmek,kuşatmak,sarmak,çevirmek,içine almak,dolayı almak,kapsamak,çevrelemek,tutmak,çevrelemek,sarmak,tamam kılmak,bir şeyi kemaliyle iyi bilmek,bir şeyin çenesini çevirmek ve bir şeyi iyi bilmekإِحَاطَةٌ (ج) إِحَاطَاتٌ
ödüllük ile at koşmak,tutuyanesne koymak,ödül koymak,ödül tutmak,bahis tutmak,iddiaya girmek,öcüşmek,kendini tehlikeye atmak,yarış,bahis,bahis tutuşmak,iddiaya girmek,yarış,bahis,iddia,şart koşmak,bahse girmek,tercih etmek,yarışmakمُرَاهَنَةٌ (ج) مُرَاهَنَاتٌ
mahve ve helak olmak,ziyan ve zarara uğramak,hüsrana uğramak,yok olmak,daima kayıp ve mahrum olmak,mahv ve helak etmek,kesmek ,katletmek,bitmek,mahv olmak,ölmek,hüsranda daim olmak,kesilmek,zayıflamak,ihtiyarlamak,ziyan ve hüsrana düşmekتَبَّ ـُِـ تَبّاً و تَبَباً تَبَاباً و تَبِيباً ، هُ و في القرآن
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid