1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
gücürgenmek ve güç bulmak,güç ve düşvar olmak,güçlük çekmek,güç add etmek,katı olmak,güç saymak,zor olmakإِسْتَصْعَبَ : إِسْتِصْعَاباً عَلَي
sanmak,kat`i olmayarak inanmak,farzetmek,sezmek,düşünmek,şüphe etmek,bilmek,sanmak,kati olmayarak inanmak,kati inanmak,zannetmek,ظَنّ ـُـ ظَنّاً و ظُنُوناً
bitişmek, ulaşmak, ulaşım,ilişki,kontak,irtibat,görüşmek,iletişim,görüşme,temas,telekom,münasebet,irtibat, görüşme, temas, temas etmek, kontakإِتِّصَالٌ (ج) إِتِّصَالاَتٌ
harıl harıl yemek,kapıp yutmak,birden yutmak,çabuk çabuk yutmak,soğumsuzluk etmekرَهَّطَ : تَرْهِيطاً
saygı,hürmet olunmak,tazim olunmak,saygı,ihtiram,hürmet etmek,saygı göstermek,ululamakإِحْتِرَامٌ (ج) إِحْتِرَامَاتٌ : إعزاز ، إكرام
ihata etmek,kuşatmak,bir şeyin etrafını çevirmek,bir nesnenin dolayı yanlarını çevirip kaplamak,sarmak,kapsamak,etrafına duvar yapmak,örtmek,bürümek,içine almak,önlemek,vakıf olmak,tamam kılmak,bir şeyi tamamıyla ve iyice gereği gibi bilmek,bildirmekأَحَاطَ : إِحَاطَةً بِ
borç almak,borç etmek,borç istemek,ödünç almakإِسْتَقْرَضَ : إِسْتِقْرَاضاً مِنْ
açık ve vazıh omak,kuvvetlice maznun ve muhtemel olmak,görünmek,anlaşılmak,izah etmek,muvazahan ve belagatla anlatmak,aşikare olmak,zahir olmak,belli olmak,açık olmak,aydınlamakبَانَ ـِـ بَيَاناً و تَبْيَاناً و تِبْيَاناَ ، لِ
istiksa eylemek,aramak,araştırmak,kast ettiği nesnenin gayetine yetişmek,yalın ayak yürümek,izini takip etmek,uymak,hoş geldin demek hoş karşılamak,iyi ve nezaketle ağırlama,memnuniyet ve samimiyetle karşılama,hasır otu dedikleri sazlığı kökünden koparmakإِحْتِفَاءٌ (ج) إِحْتِفَاءَاتٌ : حَفَاوَةٌ : إستقصاء : يقال إحتفأ الحفأ اذا إقتلعه من منبته
bazı harfleri te telaffuz etmek,noksanı,tekeyi keçiye aşmağa çağırmaka kullanılan ses,avaz,bir nesnenin sesinden hikayedir,konuşurken dil ekseri ta harfine çalınmak manasınadır nitekim fa harfine çalınmağa (فَأْفأَةٌ ) denir,söylerken dilini ta lafzına döndürmek تَأْتَاةٌ :يقال فيه تَأْتَاةٌ اي يتردد في التاء اذا تكلم
tamamlamak,bitirmek,başarmak,hitama erdirmek,kemale erdirmek,tam ve mükemmel etmek,kapatmak,birine bel denilen kazı aletini veya balta vermek,gebe kadının doğurma vakti gelmek,ayı günü bitmek,ot kemalini bulmak,büyüyebilecek kadar kadar büyümekأَتَمَّ : إِتْمَاماً بِ ، هُ
bir kimsenin çok olmak,yer suyu içip kanmak,ileri gitmek,ıraklaşmak,suyu akıtmak,su akmak,at aralıklı adımlarla koşmak,keler ininin köşesine gidip kayıp olmak,hakkını alıp gitmek,hakkını itiraf etmekأَمْعَنَ : إِمْعَاناً
aydın,rüşen ve ziyadar olmak,rüşen ve aydın kılmak,aydınlandırmak,şule ve aydınlık etmek,münevver kıl,aydınlatmak,rüşan ve ziyadar eylemek, ışıklandırmak,yakmakإِضَاءَةٌ (ج) إِضَاءَاتٌ : إِنَارَةٌ
ansızın ve birden bire zuhur etmek,basmak,yağmur birden bire ve sağanak suretinde dökülmek,biribirini Müteakip çok söz söylemek,boşanmak,cüd ve keremi bol olmak,yağmur şiddetle yağmakتبَعَّقَ : تَبَعُّقاً
caminin bir köşesine çekilip vaktini ibadetle geçirmek,cami içinde çıkmayıp ibadet etmek,ibadet maksadıyla sürekli bir yerde kalmak,bir yerde durmak,beklemek,itikafa girmek,hapis olmak,hapis olunmakإعْتَكَفَ : إِعْتِكَافاً عَلَي ، فِي
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid