1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
mal,para bereketli olup çoğalmak,büyümek,artmak,söz nakletmek,söz yayılmak,götürmek,narh yükselmek,kına koyu kırmızı tutmak,büyümek,artmak,çoğalmak,gelişme,yükselmekbüyümek, artmak , çoğalmak,gelişme , yükselmek, isnat etmekنَمَي ـِـ نِمْياً و نِمِيّاً و نَمَاءً و نمِيَّةً
akıl,beyin,duyu,us,kalp,diyet,bağ,ip,kale,sığınak,oğlan uslanıp iyiyi ve yatılıyı bilir olmak,keçi dağlara çıkıp yükselmek,atmak,fırlatmak,deveyi çökertip dizleri ortasından bağlamak,taramak,taakkul etmek,keçi dağlara çıkıp yükselmek,atmak,fırlatmak,ölümعَقْلٌ (ج) عُقُولٌ وفي الحديث
öneri,hazırlanıp tetkike sunulan bilimsel görüş,buluş,öneri,önerme,önermek,bila tefekkür bilbedahe söz söylemek,önerge,kişi kendi gönlünden hiç olmayacak şeyi dürdüp fikirle söylemek ve kendi bilisi ile hüküm etmek ve nesneyi üründülemek,bila tefekkür bilإِقْتِرَاحٌ (ج) إِقْتِرَاحَاتٌ : رَأْيٌ يُبْدِي و يُصَارُ إِلَي مُنَاقَشَتِهِ لِقَبُولِهِ أَوْ لِرَفْضِهِ
dikkatli olmak,dikkat etmek,anlamak,şan ve şeref sahibi olmak,zikri yüce olmak,uyanık olmak,şan ve şeref sahibi olmak,adlı,şanlı,olmakنَبُِهَ ـَـُـ نَبَاهَةً و نُبْهاً لِ
hüküm,yönetim,iktidar,karar,şu nesne şöyledir diye kesip atmak,kadının hükmü gibi ve şu nesne şöyle olsun diye emr etmek pdiahn hükmü gibive bir maddeye karar veren yahut davayı fasıl eden kelam veya o kelamı havi olan nesneحُكْم (ج) أَحْكَامٌ
tembel ve gevşek ve ahmak olmak,bön olmak,kaz kafalı olmak,özlemek,nedamettten ellerini çırpıp dövüşmek,teessüf ve telehhuf ve tahassür etmek,şaşmak,şaşa kalmak,yere düşmek,kendini kaldırıp yere atmak,başkasının yerine ve memleketini musallat olmak, şenlik ve mamuriyetten hali olmakتَبَلَّدَ : تَبَلُّداً
düzeltmek,değiştirmek,ifrat ve tefrit ve sehiv ve hatadan ve nekaizden hali kılmak,doğrultmak,adil ve mutedil kılmak,eşleştirmek,denkleştirmek,değiştirmek,düzeltmek,tadil etmek,değişiklik,değişiklik yapmak,tadilat yapmak,ifrat ve tefrit ve sehiv ve hatadan ve nekaizden hali kılmak,doğrultmak,ortalamak,adil ve mutedil kılmak,tadil,revizyon,değiştirmek,düzeltmek,tadil etmek,değişiklik,değişiklik yapmak,tadilat yapmak,ifrat ve tefrit ve sehiv ve hatadan ve nekaizden hali kılmak,doğrultmak,ortalamak,adil ve mutedil kılmak,tadil,revizyon,ortalamakتَعْدِيلٌ (ج) تَعْدِيلاَتٌ
kendine lazım kılmak,icrasına cehd etmeyi kendisine vacip kılmak,bağlı kalmak,iltizam etmek,devletin iradından bazısı için kefil verip tahsilini kendi üzerine almak,bağlı kalmak,uyulmak,bağımlılık,iltizam,yükümlülük,mükellefiyet,taahhüt,gereklilik,sorumluluk,bağımlılık,yükümlülük,imtiyaz,ihtikar,irtibatإِلْتِزَامٌ (ج) إِلْتِزَامَاتٌ ، تَقَّيُّدٌ بِ : التكَفُّلُ بِبِنَاءِ بِنَايَةٍ أَوْ شَقّ طَرِيقِ أَوْ غَيْرِهَمَا مِنَ الأَعْمَالِ لِقَاءَ قِيْمَةٍ مَعْلُومَة مِنَ المَالِ ، و فِي الأَدَبِ أَوِ الفَنِّ هُوَ أَنْ يُلْزمَ الأَدِيبَ أَو صَاحِبِ الفَنِّ نَفْسهُ بإِنْتَاجِ خَطٍّ تَوْجِيهِيٍّ أوْ عَقَائِدِيٍّ مُعَيَّن
yüzsüzlük etmek,arsızlık,yüzsüzlük,küstahlık,pervasızlık,hayasızlık,şarkadalık,arsızlık,utanmazlık,pervasızlık,hayasızlık,arsızlık,haya azlığı,şarkadalıkوَقَاحَةٌ (ج) وَقَاحَاتٌ : قِلَّةُ الأَدَبِ
sanmak,inanmak,inanç,tasdik etme,itikat,tahmin etmek,gönül bağlayıp inanmak,sıhhat ve sadakate kalp karar dada olmak,mutakit olmak,gönül safi olmak,gönül bağlamak,kalben bir şeyin doğruluna karar vermek,inanç,inanış,itikatإِعْتِقَادٌ (ج) إِعْتِقَادَاتٌ
patlamak,infılak etmek,su çıkmak,fışkırmak,su fışkırıp akmak,sıçramak,şafak sökmek,bozulmak,yerden su kaynamak,akmak,düşman her taraftan üzerlerine yürümek,birinin malı çok ve ihsanı bol olmak,günahkar olmak,baskın yapmak,sabahleyin ortalık ağarmak,tan yeri açılmak,şafak sökmekإِنْفَجَرَ : إِنْفِجَاراً بِ ، عَنْ ، عَلَي، فِي
avucunda bir şeyi büküp yuvarlak hale getirmek,erkek hayvan dişisine aşmak cima etmek,yuvarlak bir şeyi iki avuç arasında döndürüp yuvarlatmak,su çıkarmak için pınarın gözüne değnek vesaire sokup karıştırmak,karışmak,karma karış olmak,,yere ağaç sokup su çıksın diye deprendirmekبَاكَ ـُـ بَوْكَاً و فِي الحَدِيثِ
birinin malı azalıp fakir ve muhtaç olmak,malı toprak kadar çok olup zengin olmak,üç defa alınıp satılmış yer,kula malik olmak,bir nesneyi toza toprağa bulaştırmak,toprakla örtmek,üstüne toprak serpmek,topraklamak,tozlu etmek,malı toprak gibi çok olmakأَترَبَ : إِتْرَاباً ، هُ و فِي الحَدِيثِ
kendi kendine hukna edinmek,hukna istimal etmek,hastayı lavman ve tenkiye yapmak,mahrecine deva çalmak,salmak,kendi kendine tıbben ve fennen şırınga kullanmak,şırınga olunmak,enjeksiyon olmak,iğne kullanmak,birikmek,toplanmak,hapis olmak,tutulmak,tıkanmakإِحْتَقَنَ : إِحْتِقَاناً
kalabalık etmek,sıkışmak,kalabalık olmak,birikmek,izdiham yapmak,kalabalıklaşmak,tıkışmak,doluşmak,toplanmak,kalabalıklaşmak,sıkışmak,tıkışmak,doluşmak,toplanmakتَزَاحَمَ : تَزَاحُماً بِ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid