1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ansızın ve birden bire zuhur etmek,basmak,yağmur birden bire ve sağanak suretinde dökülmek,birbirini müteakip çok söz söylemek,boşanmak,cüd ve keremi bol olmak,yarılmak,ayrılmak,ansızın bir nesne yetişmek,sözü çoğaltmak,kuş şiddetle uçmak,birine şiddet ve unf ile söz söylemekإِنْبَعَقَ : إِنْبِعَاقاً ب ، عَلَي ، فِي وفِي الحَدِيثِ
kesmek,küfranı nimet etmek,elbiseyi kasarlamak,tokaçlamak,dövmek, renk solmak,üzülmek ,kederlenmek,tasalanmak,elbiseyi kasarlamak,tokaçlamak,dövmek,üzülmek,kederlenmek,tasalanmak,gizli tasalanmakكَمَدَ ـُـ كَمْداً وكُمُوداً
arka,yardımcı kılmak,taş atmak,yaver kılmak,desteklemek,destek,kuvvet vermek,yardım etmek,yaver kılmak,yar kılmak,arka,yardımcı kılmak,taş atmakرَدَأَ ـَـ رَدْأً
ıslatmak,yaş etmek,yaş eylemek,bir şeyi bilmek ve aşina olmak,hasta iyi olmak,iyileşmek,şifa bulmak,sağalmak,bir şeyi bilmek ve aşina olmak,yemin ederek veya bugün yarındı diyerek herkesin hakkını yiyen,kavgacı,muarız,ihsan,lütüf,yorgunluktan inleyiş,ulaştırmak,hısımlıkبَلٌّ : أَيُّهَا القَارِئُ إقْرَأْ كِتَابَ قَطْرُ النَّدَي و بَلُّ الصَّدَي
bir dinden diğer bir dine geçmek,başka dine girmek,din değiştirmek için dinden çıkıp başka bir dine girmek,Sabii dinine girmek,diş,filiz çıkmak,belirmek,intikal etmek,geçmek,üzerine sürmek,götürmek,yüklemek,saldırmak,karşı çıkmakصَبُؤَ ـُـ صَبْأً وصَبَاءَةً وصُبُؤاً عَلَي
yalan yere yemin etmek,deriyi yüzmek,köyündürmek,deriyi ateşle yakmakşarap içmek için satın almak,tokalaşmak,deriyi yüzmek,deriye ateşle yakmak,köyündürmekk,kırbaçlamak,şarap içmek için satın almak,tokalaşmakسَبَأَ ـَـ سَبْأً و سِبَاءً و مَسْبَاٌ
bir nesneye girip gereği gibi yerleşmek,bir şeyi bir şeyin içine katmak,koymak,birbirine katmak,dahil etmek,ithaletmek,içeri sokmak,birleşmek,birleştirmek,bir yere girip gizlenmek,kaynaştırmak,sokmak,bir şeyi bir şeye dürmek,bez içine dürmek,ince va sağlaأَدْمَجَ :إدْمَاجاً
bina,yapı,inşaat,çatı,duvar temeli,bina,yapmak,çatı yapmak,inşa etmek,yapı yapmak,kurmak,yapılmış hane vesaire,cisim,beden,hasır,nahivde kelimenin sonu ilal sebebinden olmayarak değişmez bir hareke ile harekeli veya sakin olup ivap kabül etmemesi,sarfta filinin mana cihetiyle fail ve mefülüne nisbetle olan çeşitliliğiبِنَاءٌ (ج) أَبْنِيَةٌ (جج) أَبْنِيَاتٌ و يُقَالُ البِنَاءُ صَعْبٌ و الهَدْمُ سَهْلٌ
takdiri ilahi iktizasınca vuku tayin olunmak,hazırlanmak,bir iş,bir husus mukadder olmak,takdir ve tayin etmek,hazırlanmak,bir iş,bir husus mukadder olmakتَقَدَّرَ : تَقَدُّراً عَلي ، لِ
ev ırak olmak,uzak olmak,gurbete çıkmak,ülkesinden savaş nedeniyle kaçmak,kaçkın olmak,kuyunun suyu azalmak,bitmek,tükenmek,uzaklaşmak,göçmek,göçetmek,kaçmak,terketmek,tüketmek,bitirmek,kuyunun suyu çok azalmak,uzaklaşmak,göç etmek,kaçmak,kuyunun suyu azalmakنَزَحَ ـَـ نَزْحاً و نُزُوحاً مِنْ ...
esenleşmek için bir kimse ile el tutuşma,şarap satın almak,bir nesneyi ateşe yakmak,bir kimseyi değnekle yakıcı ile dövmek,deri ve kabuk makulesini yüzüp soymak,ateş deriye tesir etmekle değiştirmek,tağyir eylemek,musafaha etmek,esenleşmek için bir kimse ile el tutuşmak,yolمَسْبَأٌ : سَبْأٌ : سِبَاءٌ : طَرِيقٌ
astarlamak,astar çekmek,astar geçirmek,kap geçirmek,kaplamak,gizlemek,birinin karnına vurmak,esvaba astar geçirmek,deveye kolan çekmek,kolanını bağlamak,birinin karnına vurmak,esvaba astar geçirmek,sakalın çene altındaki kıllarını kesmek ve tıraş etmekبَطَّنَ : تَبْطِيناً
uymasını istemek,tabi olmasını istemek,talep etmek,gerekmek,lazım gelmek,uydurmak,uymak istemek,belagatla medih veya hicivde medih veya zemmi içeren bir ifadenin diğer cihetçe medih veya zemmi içeren bir fırka ile pekiştirilmesi,tekidi,tabi olmaya yhut taإِسْتَتْبَعَ : إِسْتِتْبَاعاً ، هُ
su yere batmak,bir şey kalmamak,göz çukuruna düşmek,gark olmak,derinliğe gitmek,göçmek,çökmek,göz çüküp çukurlaşmak,batmak, çukur yere girmek,bir şeyi aramak,talep etmek,gündüzün sıcağı katı olmak,gün ortasında uyumak,hayır,nimet ve bolluğa nail olmak,bir şeyi derinliğine incelemekغَارَ ـُـ غَوْراً و غُؤُوراً و غِيَاراً فِي ، لِ
vefasızlık,hainlik,sözü yerine getirmemek,vefasızlık,zulüm etmek,gadir,kalleşlik,emniyetsizlik,sadakatsizlik,hile,hainlik,kalleşlik,emniyetsizlik,sadakatsizlik,hainlik,kalleşlik,hileغَدْرٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid