1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
geri gitmekarka çevirmek,,arka çevirip dönmek,bahtsız olup perişan olmak,ardını dönmek,ardına gitmek,arka vermek,yüzünü döndürmek,arka dönmek,gitmek,sırt vermek,sırt çevirmek,arkada bırakmak,davarın sırtı yağır olmak,batı yeline girmek,ricat etmek,geriyeأَدْبَرَ : إِدْبَاراً عَنْ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
ilim ve şecaat vesair evsafta ashap ve akranına faik olmak,tefavvuk etmek,üstün gelmek,her fazilette ve güzellikte tam ve mükemmel olmak,çıkmak,yükselmek,galebe çalmak,yenmek,galip gelmek,ilimce,faziletçe,güzellikçe üstün olmak,damın üstüne çıkmak,galip gelmekبَرَعَ ـُـ بُرُوعاً و بَرَاعَةً و بَرِعَ ـَـ بُرُوعاً و بَرَاعَةً و بَرُعَ ـُـ بُرُوعاً و بَرَاعَةً * ، هُ
tabi olmayıp başlı başlına olmak,azad etmek,kendi başına olmak,yalnız olmak,bağımsız olmak,bağımsızlık,istiklal,hürriyet,serbestlik,az bulmak,saymak,az görmek,müstakil olmak,araca binmek,az görmek,az bulmak,saymak,müstakil olmakإِسْتِقْلاَلٌ (ج) إِسْتِقْلاَلاَتٌ : حُرِّيّةٌ
pek ziyade öfkelenmek,kızmak,pür gazap olmak,mırıldanmak,dalgalar biribirine çarpıp çatlamak,birbirine çarpıp çatlar dalgalar hasıl etmek,dalgalanmak,pek karanlık olmak,kedi uyurken horuldamak,sırrını saklamak,alev yukarı kalkmak,çok parlamak,mırıldanmak,sel akarken çatlayarak ziyade dalgalanmak,ziyade darılmakتَأَطَّمَ : تَأَطُّماً عَلَي
gün ışığı yayılmak,gölge yayılıp uzamak,yürümek,bir şey çoğalmak,askre imdat ulaştırılmak,ipi çekmek ve uzatmak,harfi uzatmak,döşemek,kabarmak ,döşemek,yaymak,vermek,çekmek,sermek,kabarmak,gün yardım etmek,akmak,mühlet,süre vermek,yürümek,askere imdat ulaştırmakمَدَّ ـُـ مَدّاً بِ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
suyu tüketmek,kurutmak,akılsız olmak,mest olmak,aklı gitmek,şarap tamam olmak,yetiştirmek,söyleyecek sözü kalmamak,kuyunun tüm suyunu çıkarıp tketmek,kuyunun suyu çıkarılıp tükenmek,göa yaşını kesmek,yok etmek,bir kimsenin bir şeyi kalmamak,hücceti gitmek,yok olmakأَنْزَفَ : إِنْزَافاً ، هُ
uzamak,boy atmak,konmak,aşağı koymak,aşağı etmek,indirmek,koymak,konmak,inmek,satranç oynunda hasmına bir taşı mahsusca vermek,aşağılamak,uzamak,boy atmak,koymak,atmak,aşağılamakحَطٌّ
kılmak,kıldırmak,yapmak,ücretini vermek,bir iş mukabilinde ücret tayin etmek,birinin ücret hakkını vermek,tencereyi paçavra ile ocaktan indirmek,dişi köpek vesaire kızmak,erkek istemek,dişi hayvan erkek hayvan istemek,kancık köpek ve dişi kedi erkek istemأَجْعَلَ : إِجْعَالاً لِ
atmak,dövmek,vurmsak,aşikare olmak,salınarak e güzel yürümek,ansızın iş yapmak,aciz olmakkesmek,katetmek,yarmak,vurmak, işi ansızın yapmak,sırrı faş etmek üzmek,ağır gelmek,kadın naz ve eda ile ve fidan gibi kırılarak yürümek,ağır bir yük altında ezilmek yorulup aciz kalmakبَدَحَ ـَـ بَدْحاً و بُدُوحاً بِ
itibar,kredi,prestij,güven,saygı göstermek,saymak,ibret almak,değer,kıymet,prestij,kredi,saygınlık,itbar etmek,ulu tutmak,güven,saygı göstermek,saymak,ibret almakإِعْتِبَارٌ (ج) إِعْتِبَارَاتٌ
bembeyaz olmak,parlamak,aydınlamak,apaçık olmak, berrak ve net olmak,halis,ak katışıksız olmak,apaçık olmak, berrak ve net olmak,açık olmak,bembeyaz olmak,hakkı itiraf etmek,doğurmakنَصَعَ ـَـ نُصُوعاً و نَصَاعَةً
genizden konuşmak,seslenmek,halkı sözleriyle kışkırtmak,yaygara koparmak,damardan kan fışkırmak,nara atmak,bağırmak,muhalefet etmek,halkı sözleriyle kışkırtmak,yaygara koparmak,damardan kan fışkırmakنَعَرَ ـَِـ نَعْراً و نَعِيراً و نُعَاراً و نُعَاراً و نَعَارَةً
kalkmak,azmak,esrimek,coşup dalgalanmak,heyecanlanmak,kükremek,çalkanmak,kabarmak,koparmak,azmak,bir şey toz gibi yerden kalkıp tozumak,kan kaynamak,koparmak,kalkmak,tahrik etmek,uyanmak,bitki kurumak,sararmak,öfkelenmek,kükremek,bitki kurumak,sararmak,öfkelenmek,kalkmakهَاجَ ـِـ هَيْجاً و هَيَجَاناً و هِيَاجاً
karma karışık etmek,keder vermek,vesvese vermek,gam gin eylemek,kavmi fikir karışıklığına düşürmek,bir kimseyi gam ve vesveye düşürmek,dilleri karışıtırıp dağıtmak,malı,metaı dağıtmak,görüşleri bozup dağıtmak ve telaşlı kılmak,karma karışık kılmakبَلْبَلَ : بَلْبَلَةً ، هُ
valilik,vilayet,il,hüküm,sultanlık,imaret,eyalet,velilik,velayet,akrabalık,yakınlık,dostluk,valilik,il,hüküm,sultanlık,imaret,il,iklim,çocuğa,deliye vasi beldeye vali olmak,bir şeyi tevelli ve deruhte etmek,yakınlık,dostluk,dost olmakوِلاَيَةٌ (ج) وِلاَيَاتٌ : إِيَالَةٌ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid