1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek,ivmek istemek,acele ettirmek,koşturmak,tacil etmek,acele talep etmek,istical,acele,sürat,koşturma إِسْتِعْجَالٌ (ج) إِسْتِعْجَالاَتٌ : سُرْعَةٌ ، عَجَلٌ ، عَجَلَةٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
zarar vermek,zarar görmek,eziyet görmek,zarar,ziyan vermek,eziyet ve cefa etmek,birine zararı dokunmak,ziyan vermek,kötülük yapmak,birine zararı dokunmak,zarar,ziyan vermek,zarar görmek,eziyet görmekضَرَّ ـُـ ضَرّاً ، بِ ، هُ
giybetini etmek,ayıplamak,dürtmek,sürtmek,mahmuzlamak,vurmak,gıyabında konuşmak,şeytan kalbine vesvese getirmek,harfi veya kelimeyi hemzeli okumak,hemze koymak,sıkıştırmak,sıkmak,mahmuzlamak,vurmak,gıyabında konuşmak,şeytan kalbine vesvese getirmek,harfi veya kelimeyi hemzeli okumak,hemze koymak,sıkıştırmak,sıkmakهَمَزَ ـُِـ هَمْزاً بِ
yaymak,yayın,neşretme,güzel koku,dağılmış nesne,bir türlü toplanamayan topluluk,sermek,açmak,savurmak,konuşlandırmak,dağıtmak,konuşlandırmak,dirilmek,yaymak,testere ile kesmek,biçmek,sermek,neşir etmek,güzel ,,büyümek , kalkınmakkoku,yayınlamak,yaymak,dağıtmak,sermek,konuşandırmak,dirilmek,neşir,yayın,hoş koku,yayın,neşretmek,güzel koku,dağılmış nesne,bir türlü toplanamayan topluluk,büyümek,kalkınmakنَشْرٌ ، تَحْرِيرٌ ، إِذَاعَةٌ ، بَثٌّ، نُمُوٌّ
ağaç meyve,yemiş vermek,meyve tutmak, çoğalmak,yatırım,yapmak,yatırmak,meyve bağlamak,semerelendirmek,yemiş tutmak,bereketlendirmek,ağaç çiçeklerini döküp yemiş bağlamak,ağaç meyve,yemiş vermek,meyve tutmak,semerelendirmek,yemiş tutmak,bereketlendirmek,yatırım yapmak,yatırmak,tulumda sütün yağı tane tane zuhur etmek,malı çoğalmak,nemalandırmakثَمَّرَ : تَثْمِيراً و يقال ثَمَّرَ اللهُ مَالك
aşk,sevgi,sevmek,seviş, heva,arzu,sevda,düşkünlük,düşmek,ölmek,heves,arzu,istek,ihtiras,keyif,meyil,kapris,şehvete meyil eden nefis,nefsin kötü şeylere meyil etmesi,gönül istediği nesneye meyil etmek,meyil,aşk,hayır ve şer içinde olan,nefsin şehvete meyletmesi,heva,heves,arzu,istek,keyif,aşk,kapris,şehvete meyil eden nefis,nefsin kötü şeylere meyil etmesiهَوَي (ج أَهْوَاءٌ : مَيْلٌ ، سُقُوطٌ و قِيْلَ الهَوَي ميَلاَنُ النَّفْسِ إِلَي مَا يَسْتَلّذُهُ الشَّهَوَات مِنْ غَيْر دَاعِيَةِ لشَّرْعِ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
gevşek olmak,gevşek etmek,süst eylemek,tün yarısı,gece yarısı,zayıf olmak,kağşamak,güçsüzlük,gevşeklik,sıskalık,büyük ve güçlü deve,gece yarısı veya ondan bir saat sonrası,zayıflık,güçsüzlük,gevşeklik,sıskalık,büyük ve güçlü deve,gece yarısı veya ondan bir saat sonrasıوَهْنٌ و فِي القُرآنِ الكَِريمِ
nehrin suyunu her tarafa akıtmak için kenarını gedmek,ırmağın suyu akması için bendini kırmak,sel yerini yarmak,selbasmak,ayrılmak,yarmak,yırtmak,rol vermek,mecra açmak,nehir veya sel yatağının kenarını veya bendi yıkıp etrafı basmak,göz süraatle yaş akıtmak,sel suyu ağzına kadar dolmak,su fışkırmak,su akmak için havuzun kenarını kırmak,kutu su ile dolup taşmak,göz yaşarmak,toprağı yarmak,olmakayırmak,su bendini tahrip etmek,su kaynamak,taşmak ,göz yaşı boşanmakبَثَقَ ـُِـ بَثْقاً و بِثْقاً و تَبْثَاقاً و بُثُوقاً
sessiz gülmek,gülümsemek,hafif hafif gülmek,tebessüm etmek,letafetle ve nazikane gülümsemek,sessiz gülmek,ahestece gülmek,gülümsünmek,gülüpsinmek, gülerlenmek,hafif hafif gülmek,yılışmak,sırıtmak,hafif gülmek,gülümsemek, sessiz gülmek , gülümsünmek , gülüpsinmek , gülerlenmek,ahestece gülmek,sırıtmak,yılışmakتَبَسَّمَ : تَبَسُّماً
dizmek,nazım,şiir,ibare,manzume,dizilmiş şey,ikiz burcunda üç yıldız adı,çekirge sürüsü,ipliğe inci dizmek,nazım,düz yazı,nazım,dizmek,tanzim etmek,şiir,ibare,nazım,manzume,dizilmiş şey,ikiz burcunda üç yıldız adı,çekirge sürüsü,şiir,nazım ,nizam,dizme,dizmek,tanzimنَظْمٌ
işaret etmek,şimşek parlamak,yalınlamak,alevlenmek,görmek,göz atmak,bakmak,göz gezdirmek,sıyırıp geçmek,göze ilişmek,göz atmak , göz gezdirmek,sıyırıp geçmek,görmek,bakmak,göze ilişmek,şimşek parlamak,yalınlamak,alevlenmek,görmekلَمَحَ ـَـ لَمْحاً و لَمَحَاناً وتَلْمَاحاً إِلَي
galebe çalmak,elbisesini soymak,çıkarmak,düşmanını bozmak,bozuk kıyafette ve durumda olmak,kılık ve kıyafeti perişan ve kötü olmak,üstün gelmek,mağlup etmek,galebe çalmak,geçmek,geride bırakmak,elbisesini soymak,çıkarmak,düşmanını bozmak,bedhal ve pejmurde kıyafet olmak,bozuk kıyafette ve durumda olmak,kılık ve kıyafeti perişan ve kötü olmak olmakبَذَّ ـُـَـ بَذّاً و بَذِيذَةً و بَذَذاً و بِذَاذاً و بَذَاذَةً وبُذُوذَةَ
kalkmak,iş yapmak,tamamlamak,kuş uçmak için kanatlarını açmak,zülümetmek,yerinden yükselmek,,uyanmak,kalkınmak,ilerlemek,kalkındırmak,iş yapmak,tamamlamak,kuş uçmak için kanatlarını açmak,yerinden yükselmek,kuş uçmak için kanatlarını açmak,uyanmak,kalkınmak,ilerlemek,doğrulmak,yerinden yükselmek,zulüm etmekنَهَضَ ـَـ نَهْضاً و نُهُوضاً إِلَي ، بِ ، عَنْ ، لِ
mahrumiyet,mahrum olmak,hasret çekmek,mahrum etmek,bir nesneden menetmek,ümitsizlik,mahrumiyet,yoksunluk,yoksulluk,ihtiyaç,çıplaklık,mahrumiyet,bir nesnenin talebinde nail olmamak,mahrum ve meyus olmak,mahrumiyet,yoksulluk,çıplaklık,yoksunluk,sıkıntı,mahrum olmak,hasret çekmek,mahrumiyet yoksunluk,ihtiyaç,mahrumiyet,yoksulluk,çıplaklık,yoksunluk,sıkıntı,mahrum ,olmak,hasret çekmekحِرْمَانٌ
akıl etmek,muhabbetin çokluğundan kendinden geçmek,aşk,sevgi,ihtiras,tutku,heves,aşırı istek,kudret,baylık,zenginlik,zengin olmak,vecd,esirmek,vecidaver olmak,kızmak,esirmek,esremek,vecidaver olmak,öfkelenmek,muhabbetin çokluğundan kendinden geçmek,kendini vecd sahibi göstermek,aşk,sevgi,sevda,ihtiras,tutku,heves,aşırı istek,aşırı sevgi,kudret,baylık,bolluk,zenginlik,zengin olmak,vect,su birikintisi,coşmakوَجْدٌ (ج) وِجَادٌ
saç karışıp perişan ve pejmurde olmak,saç perişan olmak,süratle çıkıp gitmek,rüzgar süratle ve hızlı esmek,bozulup süratle kaçmak,ürkmek,korkmak,kaçmak,saç dikilmek,irkilmek,kalkmak,bir şeyin kabuğunu soymak,ayıklamak,çamuru sıyırıp kürümek,kemikten eti sıyırmak,deniz balığı dışarı atmak,rüzgar bulutu veya deve kuşlarını önüne katıp götürmek,yere vurmak,yıkmak,düşürmek,koymak,ilka etmek,fil terslemek,ürkmek,korkmak,kaçmak,saç dikilmek,irkilmek,kalkmak,bir şeyin kabuğunu soymak,ayıklamakجَفَلَ ـِـ جَفْلاً و جُفُولاً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid