1.5 MİLYON'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid acele etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
acele etmek أَرْنَفَ : إِرْنَافاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
akıl etmek,muhabbetin çokluğundan kendinden geçmek,aşk,sevgi,ihtiras,tutku,heves,aşırı istek,kudret,baylık,zenginlik,zengin olmak,vecd,esirmek,vecidaver olmak,kızmak,esirmek,esremek,vecidaver olmak,öfkelenmek,muhabbetin çokluğundan kendinden geçmek,kendini vecd sahibi göstermek,aşk,sevgi,sevda,ihtiras,tutku,heves,aşırı istek,aşırı sevgi,kudret,baylık,bolluk,zenginlik,zengin olmak,vect,su birikintisi,coşmakوَجْدٌ (ج) وِجَادٌ
saç karışıp perişan ve pejmurde olmak,saç perişan olmak,süratle çıkıp gitmek,rüzgar süratle ve hızlı esmek,bozulup süratle kaçmak,ürkmek,korkmak,kaçmak,saç dikilmek,irkilmek,kalkmak,bir şeyin kabuğunu soymak,ayıklamak,çamuru sıyırıp kürümek,kemikten eti sıyırmak,deniz balığı dışarı atmak,rüzgar bulutu veya deve kuşlarını önüne katıp götürmek,yere vurmak,yıkmak,düşürmek,koymak,ilka etmek,fil terslemek,ürkmek,korkmak,kaçmak,saç dikilmek,irkilmek,kalkmak,bir şeyin kabuğunu soymak,ayıklamakجَفَلَ ـِـ جَفْلاً و جُفُولاً
Tenbih:İngilizcede I can,I may,I will,I shall fiileri geniş ve eksik mazi sıyalarına çekilirler ve “I must” yalınız geniş zaman kipine çekilir,bütün zmanlarda “I can” fiili,I am able fiiline ve I must fiili I am obliged fiiline tebdil etmek caizdir.2)shall ve will iş bu iki yardımcı fiil asıl manalarından mücerret oldukları halde yalınız gelecek zaman sığasını teşkile hizmet ederler.O zaman “shall” mütekellim ve “will”muhatap ve gaip sıgalar için kullanılır.Ama “will” mütekellim için ve “shall” muhatap ve gaip için kullanılırsa mezkür filer ozaman(borçlu olmak) ve (istemek) asıl manalarına döner misalتَنْبِيهٌ : أَوّلاً فِي الإِنْجِلِيزِيَّةِ أَفْعَالٌ I can,I may,I will,I shall تتصَرَّفُ فِي صِيْغَةِ الحَالِ المَاضِي النَّاقِصِ و I must تَتَصرَّفُ في صِيْغَةِ زمَان الحَالِ فَقَط و يَجُوز إِسْتِبْدَال فِْل I can فِي كَافَّةِ الأَزْمِنَةِ بِفْعْلِ I amable و فِعْل I must بِفْعْلِ I am abliged ثَانِياً ، فِعْلاَ المُسَاعِدِ shll و will مَتَي خَرَجَا عَنْ مَعْنَيْهُمَا الأَصْلِيين و أُسْتُعْمِلاَ فَقَطْ لِتَكْوِين زَمان المُسْتَقْبَلِ كَانَ shall للمُتَكَلِّم و will للمُخَاطب و الغائِبِ و أَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَعْمَلٌ will للمُتكَلِّم و shall للمُخاطَب و الغَائِبِ فَيَرْجِعَان إِلَي مَعْنَيْهُمَا الأَصْلِين و هُمَا الإِرَادَةُ و اللُّزُوم ومِثَالُ ذَلِكَ أُرِيدُ أنْ أَفْعَلُهُ I will do it يَلْزِم أَنَّكُمْ تَفْعَلُوهُ
ayan,rüşen,sözü aşikar söylemek,yükseksesle çağırmak,çağrışmak,kişinin gözüne kimse azim görünmek ve onun güzelliği seni ocundurmak, korkutmak,açık olmak,zahir olmak,açıklamak,ilan etmek,açığa vurmak,zamandan bir parça,tam sene,çağırmek,sesini yükseltmek,pek okumak,kişinin gözüne kimse azim görünmek ve onun güzelliği seni ocundurmak, korkutmak,ziyade avaz ile çağırmak,yükseksesle çağırmak,pek okumak,zamandan bir parça,tam seneجَهْرٌ
ebedileşmek,ölümsüzleşmek,yabanileşmek,sonsuzlaşmak,boş ve ıssız kalmak,herkesten kaçmak,ürkmek,korkmak,yabanileşip çekilmek,uzun süre gurbette kalmak,kadınlardan kaçıp evlenmemek,çehre kızarıp morarmak,boş ve ıssız kalmak,kadından uzaklaşmak ve evlenmemek,çehre kızarıp morarmak,yabanileşmek,ıssız ve tenha olmak,hayvan güre olup vahşi olmak,ebedi olmak,boş ve ıssız olmak,herkesten kaçöak,yabanileşmek,tavahhuş etmek,uzun müddet gurbette kalmak,kadından sakınıp evlenmemek,çehre kızarıp morarmakتَأَبَّدَ : تَأَبُّداً
darmadağın etmek,bir nesnenin aşağısını yukarı döndürmek,dağıtmak,dağılmak,karışrtırmak,bulandırmak,perakende edip dağıtmak,bir nesnenin aşağısını yukarı döndürmek,dahilde olan nesneyi keşif ve istihraç eylemek,dağıtmak,karmakarış olmak,toprağın tahrikiyle diriltmek,dahilde olan nesneyi keşif ve istihraç eylemek,dışarıya çıkarmak,dağıtmak,karmakarış olmak,midenin bulanıp dönmesi,karışmak,bir nesnenin aşağısını yukarı döndürmek,başının üzerine koymak,buldurmak,karıştırmak,toprağın tahrikiyle diriltmekبَعْثَرَةٌ :إِسْتِخْرَاجٌ
söz , lafız , söylemek , söyleniş,telaffuz etme , atmak,söz,kelime,lafız,atma,söyleme,aksan,kelam,söylenilen şey,atılan şey,telaffüz etmek,yaramaz söz söylemek,tükürmek,söz,konuşulan söz,lafız,atmak,kelime,söylemek,aksan,kelam,söylenilen şey,atılan şey,söyleniş,telaffuz etme,tükürmekلَفْظٌ (ج) أَلْفَاظٌ
eğilmek,hedeften sapmak,misafir olmak,konuk olmak,misafir olmak,meyil etmek,yaklaşmak,sapmak,misafir gelmek,kadın hayız görmek,güneş batmaya yüz tutmak,eğilmek,sapmak,hedeften sapmak,birini misafir olarak almak,yaklaşmak,meyletmek, alışmak,misafir olmak,konuk olmak,misafir gelmek,kadın hayız görmek,güneş batmaya yüz tutmak,eğilmekضَافَ ـِـ ضَيْفاً و ضِيَافَةً و ضَيْفُوفَةً عَنْ
sabah gelmek,hakkı beyan etmek,birine sabahleyin gelmek,sabahleyin içki veya sabah erken sağılan süt içirmek,sabah erken baskın vermek,basmak,sabahleyin suya götürmek,birine sabahleyin gelmek,sabahleyin içki veya sabah erken sağılan süt içirmek, sabah erken baskın vrmek,basmak,sabahleyin suya götürmekصَبَحَ ـَـ صَبْحاً
sebat,metanet,daim olmak ,ayrılmamak,durmak,sebat etmek,payidar ve berkarar olmak,durmak,berkarar olup durmak,sabit olmak,oynak olmamak,tab ve mizaç ve aklın metaneti,payidarlık,berkarar olup durmak,sabit olmak,oynak olmamak,tab ve mizaç ve aklın metaneti,payidarlık,ayrılmamakثَبَاتٌ
değerli olmak,nadir olmak,az bulunur olmak,aziz,kuvvetli olmak,nesne az ve nadir olmak,güçlenmek,zilletten kurtulmak,nadir bulunmak,bir şeyi güçlükle,zorla yapmak,güçlü,değerli,aziz olmak,galip olmak,yenmek,takviye etmek,güçlenmek,kuvvetlenmek,su sızmak,akmak,nadir olmak,az bulunur olmak,aziz,kuvvetli olmak,nesne az ve nadir olmak,kıymetli,kuvvetli,üstün ve yüce olmak,zilletten kurtulmak,nadir bulunmak,bir şeyi güçlükle,zorla yapmakعَزَّ ـُِـ عَزّاً و عِزَّاً و عِزَّةً و عَزَازَةً عَزِيزاً
kişinin soyu,nesli kesimek,tükenmek,çocuk gibi sendeleyerek yürümek,az yürümek,gitmek,binayı kat kat yapmak,merdiven yapmak,çocuk gibi sendeleyerek yürümek,az yürümek,gitmek,binayı kat kat yapmak,merdiven yapmak,ölmek,yap yap yürümek,yavaş yavaş yürümek,az yürümek,çocuk gibi sendeleyerek yürümek,gitmek,binayı kat kat yapmak,merdiven yapmak,merdiven çıkmak,binayı üst üste yapmak,ölü arkasından nesil bırakmamak,nesil,soy tükenmek,kitabı katlamak,kapamak,dürmek,kaftanı sarmak,alışmak,arasına sokmak,derc etmek,almak,çocuk gibi sendeleyerek yürümek,gitmek,merdivenden yukarı çıkmak,çalışmakدُرُوجٌ
haber yaymak,yayınlamak,neşir etmek,diriltmek,açmak,dağıtmak,sermek,konuşlandırmak,dağıtmak,biçmek,doğramak,kesmek,yarmak,ot kurumak,yer ve ağaç yeşillenmek,yapraklanmak,yaptrak vermek,yaymak,dağıtmak,diriltmek,konuşlandırmak,neşretmek,dağıtmak,açmak,biçmek ,yaymak,neşir ,sermek,çamaşır serdi,yaymak,haber yaymaketmek,yeşermek,diriltmek,açmak,ağaç yapraklanmak,dağıtmak,biçmeketmek,biçmek,doğramak,kesmek,yarmak,diriltmek,yayılmak,ağaç yaprak vermek,ot kurumak,dağıtmak,yaymak,diriltmek,yeşermek,yer,ağaç yeşillenmekنَشَرَ ـُـ نَشْراً و نَشْرَةً و نُشُوراً
tan yeri atmak,şafak sökmek,su yerden kaynayıp akmak,erteyeri ağarmak, su akmak, fışkırmak, patlamak, atılmak, fırlamak, patlak vermek,erteyeri ağarmak,tan yeri atmak,şafak sökmek,su yerden kaynayıp akmak,fışkırmak,patlamak,atılmak,fırlamak,patlak vermek,infilak etmek,patlamak,infilak ,şafak sökmek,su yerden kaynamak,akmaketmek,akmak,fışkırmakتَفَجَّرَ : تَفَجُّراً
yağır etmek,bol,bereketli,çok,mebzul,külliyetli,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,kuru büyük odun,kesmek,çok,mebzul,külliyetli,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,metanet,bol,bereketli,çok,mebzul,külliyetli,akıllı,uslu,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,kesretli,kerim,sahi,metin rey sahibi,rekaketten salim,doğru ve fasih söz,lafız,kuru odun veya kütük ve tomruk ,güvercin sesi,bir cins nebatجَزْلٌ (ج) جِزَالٌ: كثير : سخيّ ، كريم و يقال جَزْلٌ اي كثير و رَجُلٌ جَزْلٌ اي كريم و سخيّ و صاحبُ رَأْيٌ متين و لفظ جَزْلٌ اي فصيح صحيح و يقال أَيضا جاء بَجَزْلٍ كثير و يقال ما ألطف جَزْلُ الحَمَامةِ
Bilgi Paneli
Elmawarid.com sitemiz yeni kelimeler yüklenerek güncelleştirilmiştirإن موقعنا الموارد كوم قد تم تحديثه بعد أن حملت إليه الكلمات الجديدة والله ولي التوفيق
Paylaş
Elmawarid
ElmaWarid