1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey ضَيْقٌ ، ضِيْقٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
demir yumuşak olmak,dişi,kadın tavırlı olmak;dişi demir olmakاَنُثَ ـُـ أَنَثاً
açık ve vazıh olmak,ayan beyan olmak,izah etmek,açıktan anlatmak,birşeyin açıklanmasını istemek,meydan çıkarmak,zahir ve aşikare olmak,bir şeyin aşikare olmasını istemek,zahir eylemek,aşikareye çıkarmakإِسْتَبَانَ : إِسْتِبَانَةً
dalmak,derin gitmek,bir şeyin derinliğine varmak,genişleyip derinleşmek,pek zengin olmak,pek alim olmak,ilimlerin iç yüzüne varmak,geniş bilgi sahibi olmak,deniz gibi genişlemek,deniz gibi derinleşmekتَبَحَّرَ : تَبَحُّراً
kana kana içmek,suya kanmak,sulanmak,eklemler düzelmek ve kalınlaşmak,mafsallar ve organlar kuvvet bulmak,mafasallar dolgun olmak,ip sağlam ve kuvvetli olmak,ip sağlam ve iyi bükülmüş olmak,bükülmekإِرْتَوَي : إِرْتِوَاءً مِنْ
alık olunmak,aciz bırakılmak,aciz kılmak,elden gelmek,noksan ve kısa olmak,gecikmek,kusur etmek,taksir etmek,gevşek davranmak,kibir ve gurur götermek,mağrur ve kibirli olmak,muktedir olmak,yapabilmek,becermek,bırakmak,terketmek,çabalamak,uğraşmak,kesilmek,yapmamakأَلاَ ـُـ أَلْواً و أُلُوّاً و أُلِيَّاً و أَلْياً و إِلَيً و يُقَالُ فُلاَنٌ لَمْ يَأْلُ جُهْداً إِلاَّ بَذَلَهُ أَيْ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهِ
bir kimseyi kardeş edinmek,birbirine kardeş olmak,biriyle kardeş olmak,kardeşlemek,birbiriyle kardeş olmak,kardeşlik etmek,kardeşlik kurmak,kardeşleşmek,birine birader nazarıyla bakmak veya birader çağırmak,biriyle birader olmak,nasibini istemek,bir şeyi aramak, kast etmek,bir şeyi aramak,araştırmakتَأَخَّي : تَأَخِّياً ، هُ
genç olmak,yiğit olmak,baba yiğit olmakإِنْشَبَّ : إِنْشَبَاباً
üzmek,mahzun etmek,bir şeye üzülmek,mahzun olmak,buruk olmak,kederlenmek,mahzun olmak,üzülmek,tasalanmak,kederlenmekحَزِنَ ـَـ حُزْناً عَلَي ، لِ
fakir olmak,vücüdü sert,haşin olmak,elbiseyi yırtmak,dağıtmak,bozmak,sıkıştırmak,acımak,boynu ince olmak,kakmak,dövmek,yırtmak,parelemek,dağıtmak ,fesh ve ilga etmek,sıkıştırmak,tazyik etmek,birinin kibir ve gururunu kırmak,burnunu kırmak,birinin boynunu kırmak,bükmek,zorla ve musırrane cima çabalayıp karıyı bitab etmek,hayvanı çok sürüp yormak,fakir olmak,vücüdü sert,haşin olmak,elbiseyi yırtmak,dağıtmak,bozmak,sıkıştırmak,acımak,boynu ince olmakبَكَّ ـُـ بَكّاً
galip olmak,muzaffer olmak,galip gelmek,necat bulmak,zaferi kazanmak,zafer elde etmek,ele geçirmek,galip gelmek,elde etmek,nail olmakظَفِرَ ـَـ ظَفَراً ومَظْفَراً بِ ، عَلي
kıtlık ve kuraklık olmak,ayıplamak,tayip etmek,yalan söylemek,kıtlık ve kuraklık olmak,kuraklık ve kıtlığa musab olmak,uğramakجَدَبَ ـُِـ جَدْباً
kolaylık,asanlık,kumar oynamak,zengin olmak,başarı,muvafakkiyet,sühület,kumar oynamak,kolay olmak,asan olmak,kolaylık,sühület,zenginlik,servet,rahat,refah,asayiş,asanlık,halيُسْرٌ : يَسَارٌ : مَيْسِرَةٌ : سُهُولَةٌ : غِنَيً : ضده العسر و يقال يسرت الغنم اي كثر لبنها و نسلها
helak olmak,bozulmak,fasitolmak,mütekebbirane yürümek,yorulup aciz kalmak, şek ve şüphe etmek,ölmek,vefat etmek,kanmak,hazil olmak,arık olmak,aşiret reisi ahiretini çölde bırakıp kendisi kasaba ve köyde iskan etmek,nam ve nişan işitilecek bir tarafa gitmekبَيْقَرَ : بَيْقَرَةً
kadın kocasından ayrılmak,boşanmak,kesilmek, açık olmak,açıklamak,ortaya,meydana çıkmak,görünmek,uzaklaşmak,uzaklaştırmak,boşanmak,kesilmek,açık olmak,meydana çıkmak,cüda olmak,birini teredip gitmek,müfarakat etmek,göçmek,genç kız evlenmekبَانَ ـِـ بَيْناً و بُيُوناً و بَينُونَةً و بَيَاناً عَنْ ، مِنْ ...
bir nesne çapraşık,karışık,güç,düşvar,örtülü ve kapalı ve muğlak olmak,müşkil ve ve müştebih ve mültebis olmak,hall ve cevabı güç olmak,harflere nokta ve hareke koymak,tayin etmek,işkâl,problem,sorun,çetinlik,çaprazlık,güçlük,düşvarlık,kapalılık,muğlaklıkإِشْكَالٌ (ج) إِشْكَالاَتٌ
bir şey yumuşak olmak,parlak olmak,bollukta ve kolayca yaşamak,güzel yaşamak,dal yeşil,taze ve yumuşak olmak,parlamak iyi ve nazik olmak,fikri,yaşantı rahat ve sakin olmak,dal yeşil,taze ve yumuşak olmak,yumuşak olmak,parlamak iyi ve nazik olmak,fikri,yaşantı rahat ve sakin olmak,bir şey yumuşak olmak,parlak olmak,bollukta ve kolayca yaşamak,yaşam,geçim güzel ve hoş olmakنَعِمَ ـَـ نَعْمَةً و نِعْمَةً و نَعَماً و نَعِيماً و مَنْعَماً
bir şey ıslah olmak,düzelmek,kavim toplanmak,ittifak etmek,yara kapanmak,kaynamak,yara onulmak,bitişmek,birleşmek,yara sağalmak,birikmek,itaatli olmak,anlaşmak,güç gelmekإِلْتَأَمَ : إِلْتِئَاماً (إلْتِآماً)
gözü yükseklerde,büyük işlere savaşan adam,dilemek,ödlemek,keder,gam,tasa,kaygı,dert,üzüntü,endişe,hüzün,keder,dikkat,akıldan geçirilen şey,kasıt,karar,düşünce,maksat,dilemekهَمٌّ (ج) هُمُومٌ : غَمٌّ
koku yayılmak,yel esip hareket etmek,birine kılıçla vurmak,defetmek,savmak,damardan kan akmak,fışkırmak,birine bir şey vermek,saçı taramak,salıvermek,hayvan keskin tırnağıyla vurmakنَفَحَ ـَـ نَفْحاً و نَفَحَاناً و نُفُوحاً و نِفَاحاً
ansızın gelen ölüm,ansızın çıka gelen şeyفُجَاءَةٌ : مَوْتٌ فُجَاءَةٌ
bir şey parça parça düşmek,alçalmak,düşmekإِنْهَفَتَ : إِنْهِفَاتاً
o iki kimseki,o iki şey kiاَلّذَان ، الّذِين (ج) الَّذُون ، الّذِين (م) اللّتان ، اللّتَين
hangi,o kimse ki,o şey kiأَيَّةٌ (ج) أَيَّاتٌ (تث) أَيَّتَان
bir şey yukarı çıkmak,ağmak,artmak,ziyade olmak,fazla olmak,yüksek olmak,üstünde olmak,havale olmak,havale geçirmekأَنَافَ : إِنَافَةً عَلَي
at ivmek ve geniş adımlarla yürümek,seğirtmek,ekin uzayıp başaklanmak,başak vermek,başak tutmak,köpeğnin boynuna tasma,gerdan gibi şey geçirmek,yıldız batmak,memleket uzak olmak,yel toprağı uçurup dağıtmakأَعْنَقَ : إِعْناقاً
değnek ile ağaçtan yaprağı düşürmek,indirmek,hesaptan bir şey tenzil etmek,kemiği yerinden çıkarmak,nadir bir iş yapmak,nadire söylemek,işine son vermek,işten elini çekmek,yaramaz haber getirmekأَنْدَرَ : إِنْدَاراً (تُر) مِنْ ، هُ
kimsenin itiraz ve ayıplamasına kulak asmyıp azminde kuvvetli ve ısrarlı olmak,kalbindekinin başkasını söylemek,sır maksadı saklayıp başka şey söylemek,kati ve kesin karar vermekأَمِضَ ـَـ أَمَضاً
kumlu yer,toprak renkli,,rengi yeşile okşar şey,boz renge yakın olan renk,boz renkli kuş,karabatak kuşu,boz renginde,beyaz ve siyah benekli,aslanأَبْغَثُ (ج) بُغْثٌ و أَبَاغِثُ (م) بَغْثَاءُ
bir şeyi oradan buradan almak,yerden almak,bulmak,kapmak, yerden tane toplamak,devşirmek,ansızın bir şey üzere varıp anlayıp bilmek,kapıp yutmak,çekmekإِلْتَقَطَ : إِلْتِقَاطاً
tüketmek,borcu amortize etmek,bir şey için kendine riske,tehlikeye atmak,bitirmek,helak etmek,helak olmak,yoğaltmak,sarf etmek,harcamak,candan gayret etmek,zorlanmakإسْتَهْلَكَ : إِسْتِهْلاَكاً فِي ، عَلَي ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid