1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey ضَيْقٌ ، ضِيْقٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
tek gözlü olmak,yekçeşm olmakإِعْوَرَّ : إِعْوِرَاراً
su acı olmak,tuzlu olmakأُجُوجٌ
bağlı olmak,asılmak,uzak olmakإِنْتَاطَ : إِنْتِيَاطاً
boş olmak,işsiz olmak,boş gezmek,boş olmak,arızalanmakعَطَلَ ـِـ عَطَلاً
bir şey birbirine yapışmak,yapışık olmak,yelişmek,sıvışmak,yapışkan ve yelmeşik olmak,yelişmek,sıvışmak,yapışmak,yelmeşik olmakتَلَزَّجَ : تَلَزُّجاً
bir iş belli ve aşikar olmak,beden çok terlemek,yardım etmek,iş açık,belli,vazıh olmak,beden terlemek,yenmek,kurtarmak,galip gelmek,ferahlatmak,yiğit olmak,cesur olmak,yükselmek,bir iş belli ve aşikar olmak,beden çok terlemek,ortaya çıkmak,yenmek,galip olmak,yardım etmek,kurtarmak,yardım etmek,ferahlatmakنَجَدَ ـُِـ نَجْداً و نُجُوداً و نَجْدَةٌ و نَجَادَةً
terlemek,sıcaktan naşi deri gözeneklerinden çıkan buhar,su damlaları gibi ciltte vaki olmak,süzülmek,sızmak,aday olmakتَرَشُّحٌ (ج) تَرَشُّحَاتٌ
yara ve çıban olgunlaşmadan sıkıp deşmek,ağaçtaki hurma yeşil olmak,henüz yetişmemiş olmak,gemi denizde durmak,demirlemekأَبْسَرَ : إِبْسَاراً
nesne sık,gür ve çok olmak ,ot büyüyüp irileşmek,çoğalıp birbirini sarak,azmak,kadının kalçası büyük olmakأَثَّ ـُِـَـ أَثَاثَةً و أَثَاثاً و أُثُوثاً
dağılmak,perakende olmak,saçılmak,açılmak,intişar etmek,yayılmak,konuşlanmak,türemek,şişmek,dirilmek,serilmek,göz sonradan büyük olmakإِنْتَشَرَ : إِنْتِشَاراً
nesneyi ıslayıp üllemek,atası vergisi çok olmak,sesi güzel olmak,kötü akibetten veya korkudan sözü söyleyen terlemekإِنْدَاءٌ (ج) إِنْدَاءَاتٌ
yaşam,geçim yumuşak hoş,bol,bereketli,güzel olmak,refahlı olmak,refaha kavuşmak,develer istediği zaman suya gelmekرَفَهَ ـَـ رَفْهاً و رِفْهاً و رُفُوهاً
nesne sık,gür ve çok olmak,ot büyüyüp irileşmek,çoğalıp birbirini sarak,azmak,kadının kalçası büyük olmakأَثَّ ـُــَِـ أَثّاً و أَثَاثاً و أَثَاثَةً و أُثُوثاً
üzerine çökmek,musallat olmak,gelmek,inmek,haykırmak,şimşek çakmak,parlamak,yorulmak,kalmak,işlemez olmak,musibete,felakete uğramakبَاجَ ـُـ بَوْجاً عَلَي
taşkın sevinçli olmak,şatır,şen,mesrur olmak,hurma ağacı,suyu çok içip filizleri çoğalmak,şimşeğin parıltısı titreşmekأَشِرَ ـَـ أَشَراً
para kesesi,akçe kesesi,altınkesesi,bohça,göbek,çıkın,bohça,surra,içine eşya ve para konulan çıkın,bir şey konup bağlanan,torba,bölük,para çantası,atkıصُرَّةٌ (ج) صُرَّاتٌ وصُرُرٌ : كِيْسُ الدَّرَاهِمِ
şair şiirinde beğendiğini söylemek,şair şiir söylemede fasahat üzere olmak,bir işte usta becerikli olmak,mahir ve uz olmak,harikülade bir şey üretmek,türetmek,kıymetli bir eser vücuda getirmekأَفْلَقَ : إِفْلاَقاً فِي
az şey,küçük nesne,çelimsiz,zayıf,az,hıra ve cura zayıf çelimsiz adam,küçük,ufak,arık,zayıf kişiضَئِيلٌ (ج) ضُؤَلاءُ
bir şey temiz olmak,pak olmak,tekelüfle paklık göstermek,temizlenmek,temizlenmek,silinmek,temiz gibi görünmeye çalışmak,pak olmakتَنَظَّفَ : تَنَظُّفاً
araştırmak,bahs etmek,aramak,eşelemek,eşmek,kazmak,toprağı eşip bir şey araştırmak,bir şeyin asıl ve hakikatını bulmak için sorup araştırmak,sormak,soruşturmak,mübahase ve münazara etmekبَحَثَ ـَـ بَحْثاً عَنْ ، فِي و في التنزيل
birine birden bire ve ansızın bir şey zuhur etmek,başkalarından evvel yetişmek için acele etmek,geçmek,tutulmayıp akmak,istemeksizin çıkı vermek,ay tamam olmak,dolunay olmak,ivmek,girişmek,çabuk olmak,tacil etmek,koşmak,بَدَرَ ـُـ بَدْراً و بُدُوراً و بِدَاراً إِلَي ، هُ
aydınlanmak,aydınlatmak,parlamak,ışık vermek,ışıklandırmak,rüşen etmek,nurlandırmmak,birine seslenmek,elbiseye nakışlar yahut çizgiler koymak,yapmak,bir şey hoş güzel olmak,aydınlık etmek,ağaç çiçeklenmek,çiçek vermek,çiçek açmak,elbiseyi argaçlı kılmakأَنَارَ : إِنارَةً بِ ، هُ
fitil,fünye,bükülmüş ip ve burkun,burkun olmuş ot,çekirdeğin kabuk miktarı,sicim,bükülmüş şey,kir,pas,çekirdek filizi,çekirdeğin kabuk miktarıفَتِيلٌ و في القرآن
ağırbaşlı,vakur,temkinli olmak,bir şey ağır olmak,ağır gelmek,bir kimsenin reyi,fikri kuvvetli ve köklü olmak,kuvvetli rey,fikir sahibi olmakوَزُنَ ـُـ وَزَانَةً
kurşun erimek,nesne yer yüzüne yayılmak,yer yüzüne dökülen şey akmak,kusmak,yeryüzüne akıp yayılmak,açılmak,kurşun erimek,acıkmak,bıkmak,korkak olmak,هَاعَ ـَِـ هَيْعاً و هَيْعَةً و هُيُوعاً و هَيْعُوعَةً و هَاعاً
buyurmak,emr etmek,ısmarlamak,buyruk,büyük iş,emir,husus,sipariş etmek,talep etmek,emir,komut,talimat,ferman,buyrultu,mesele,kar,buyrultu,buyurmak,nesne,şey,hacet,karar,meşgale,halأَمْرٌ (ج) أُمُورٌ و أَوَامِرُ و فِي المَثَلِ
bir kimseyi fitneye uğratmak,fitneye düşmek,bir şey kalbe hoş gelip şaşmak,azdırmak,saptırmak,yakmak,vaz geçirmek,eritmek,işkence etmek,sınamak,imtihan etmek,fitneye düşürmek,cezbetmek,çekmek,aklını çelmek,büyülemek,meftun olmakفَتَنَ ـِـ فَتْناً و فُتُوناً و فِتْنَةً
yorulmaksızın kolay olmak,boğazdan kolay geçmek,bir şey kolay ve maşakkatsiz hasıl olmak,vücuda yaramak,kolay hasıl olmakهَنُؤَ ـُـ هَنَاءَةً
nesne uzun,yüksek olmak,bir şey güzel ve gökçek olmak,güzel ve gökçek çocuklar dünyaya getirmek,bir şeyi çok yapmak,bileğinde şikayet etmekأسْنَعَ : إِسْنَاعاً
batıya dühül etmek,batıya gelmek,batyıya gitmek,garip ve tuhaf bir şey yapmak,tuhaf bir söz söylemek,göç etmek,garip olmakأَغْرَبَ : إِغْرَاباً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid