1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey ضَيْقٌ ، ضِيْقٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
kollara,dallara ayrılmak,şubelere ayrılmak,dallanmak,çatallanıp dal dal olmak,budaklanmak,asıl meseleden hükümler,meselecikler çıkarmak,kavmin ileri gelen karısı ile evlenmek,ağaç dallı budaklı olmak,dalları gür olmak,dallara,kollara,şubelere,branşlara ayrılmak,bölünmek,kaynaklanmakتَفَرَّعَ : تَفَرُّعاً إِلِي ، عَنْ
hasta etmek,dertnak etmek,hasta olmak,dertnak olmak,hasta çocukları olmak,işe azimle ve sebatla devam etmekأَوْصَبَ : إِيْصَاباً عَلَي ، هُ
biriktirmek,kazanmak,bulundurmak,kendisi için ahz ve cem ve zam etmek,huy,büyük padişah,toplamak,cem etmek,sahip olmak,ele getirmek,sahip olmak,malik olmak,toplamak,cem etmekحَوْزٌ ، تَحْصِيلٌ
gece karanlık olmak,kararmak,karaltmak,karanlığa girmek,zülmete dahil olmak,karartmak,bulandırmak,karanlığa girmek,dahil olmak,zulmete girmekأَظْلَمَ : إِظْلاَماً ، هُ
bina için hazırlanmış dörtgen şeklinde taş,avam arasında ( بندية) denilir,beden olmak,bedensel,bedenin,bedene ait ve ilşkin,bedeni olmakبَدَنِيَّةٌ (ج) بَدِنِيَّاتٌ
bir şey görmek veya işitmek için uzanıp sağa sola bakmak;göğsünden kambur olmak;zorbalıkla birine sataşmak,musallat olmak,alışıp dadanmakبَزَا ـُـ بَزْواً ، بِ ، هُ (كر)
zahir olmak,aşikar olmak,kaşların açık ve birbirilerinden ayrı olması,belirmek,aydınlamak,rüşen olma,açılmak,kaş arasındaki mesafe,açıklık,uzaklıkبَلَجٌ : فَرَحٌ ، سُرُورٌ ، وُضُوحٌ و نَقَاوَةٌ و إِشْرَاقٌ مَا بَيْنَ الحَاجِبَين
güneşe bakmaktan göz kamaşıp göremek olmak,yorulup kalmak,karın yarılmak,av köpeği yaban öküzünü gördükte sevincinden şaşırıp hayran olmak,sevinmekبَقِرَ ـَـ بَقَراً و بَقْراً
bir yer ceder denilen nebatatı havi olmak,ağaccın meyveleri nohut kadar olmak,nebat yerden pıtrak gibi bitmek,çiçek çıkarmak,sürmekأَجْدَرَ : إِجْدَاراً
hayvan yürüyüşünde hızlı,çabuk ve doğru olmak,ağacın meyvesi zuhur etmek,belirmek,çıkmak,yemişi çok olmak,bir kimseye rüşvet vermekأَتَا ـُـ أَتْواً و أَتاءً , إِتَاءً
bir yere varmak,ulaşmak,gelmek, bir şeyi diğeri ile bitiştirmek,toplamak,ulamak,vasıl olmak erişmek,,ermek,gelmek,vasıl olmak ,eklemek,ulamak,yetiştirmek,kavuşmak,ermek,gelmek,vasıl olmakوَصَلَ ـِـ وُصُولاً ووَصْلاً ووُصْلَةً و صِلَةً إِلَي ، بِ
adapte olmak,intibak etmek,uymak,uyarlanmak,tabi olmak,keyiflenmek,sevinmek,bir şey eksilmek,kesilmek,hava dışarıya göre değişmek,adapte olmak,intibak etmek,uymak,uyarlanmak,tabi olmak,şekillenmek,şekil almak,kesilmek,hava dışarıya göre değişmekتَكَيَّفَ : تَكَيًُّفاً مَعَ
ihtiyar olmak,kocalmak,zayıflamak,ihtiyarlamak,kocamak,yaşlanmak,bitkin olmak,kocalmak,zayıflamak,çok yaşlanmak,çok bitkin olmak,yaşlılıktan zayıf düşmekهَرِمَ ـَـ هَرَماً ومَهْرَماً ومَهْرَمَةً
sevinmek,sevinçli olmak,ferahlanmak,razı ve hoşnut olmak,razı ve hoşnut olmakفَرِحَ ـَـ فَرَحاً و فِي القُرْآنِ الكَرِيم
arkadaşlık,arkadaşlık etmek,yardımlaşmak,dostlaşmak,musahabe,birlikte olmak,arkadaş olmak,beraber oluş,musahiplikمُصَاحَبَةٌ
yakıt,yakacak,fuel,odun,ateş yakacak odun,yakılacak şey,odun vesaire ateş tutuşturdukları nesne,yakıtوِقَادٌ : وَقُودٌ
cemetmek,toplamak,bir nesnenin üzerine ittifak etmek,ashab-ı güzin hazretlerinin ittifakları üzere akaid hükmüne dahil olmuş umuru diyniyyenin heyeti mütemiası,oy birliği etmek,icma,konsensüs,ittifak,bir şey üzerinde görüş birliği etmekإِجْمَاعٌ (ج) إِجْمَاعَاتٌ : إِتِّفَاقٌ ، إِجْتِمَاعٌ و فِي العُرْفِ إِجْمَاعُ الأُمَّةِ إِتِّفَاقُ المُجْتَهِدِين عَلَي أَمْرٍ او نَهْيٍ
avucundaki bir şeyi bükmek,yuvarlak hale getirmek,semirmek,avuçta bir şeyi yuvarlayıp bükülmüş bir hale getirmek,eşeğin erkeği dişisine aşmak,sıçramak,nesne,şeykere,kez,defa,şey,iş,bir şeyin evveli,ilki,başıبَوْكٌ : كَرَّةٌ ويُقَالُ أَوَّلُ بَوْكٍ أَيْ اَوَّلُ الشَّيْئِ
ak ile kara benekli alaca nesne,karaca,akça ve kızılca noktaları olan nesne,alaca,alaca benekli,aklı karalı olan şey,abraş,renkli,koyun ve kçi sürüsü,sünnetsiz kimseأَعْرَمُ (ج) عُرْمٌ و عُرْمَان و(جج) عرَامِين (م) عَرْمَاء : أَبْرَشُ ، مُتَلَوِّنٌ ، القَطِيعُ مِنْ ضَأْنٍ و مَعْزي ، أَقْلَفُ ، أَغْلَفُ
başının önü daz olan kimse,dazlak,başının önündeki saçı dökülmüş olan,başının tepesinde ve önünde saç olmayan,kel başlı kimse,küçürek başlı,cilalı mızrak,parlak ve düz şeyأَصْلَعُ (ج) صُلْعٌ و صُلْعَان (م) صَلْعَاءُ : مَنْ سَقَطَ شَعْرُ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، صَغِيرُ الرَّاْسِ
vücuda getirmek,var etmek,bulmak,vücüda getirmek,peyda etmek,yeni çıkarmak,ihtira etmek,icat etmek,bulundurmak,bir şey yokken zuhura getirmek,icatإِيْجَادٌ (ج) إِيْجَادَاتٌ : إِبْدَاعٌ
kadının veya erkeğin avret yeri,dişilerin tenasül uzvu,kadının avret yeri,am,iki şey arasındaki yarık,ferc,aralık,gedik,yarık,paçanın aralığı,korkak veya zayıf kişiler,tehlike ve korku yeriفَرْجٌ (ج) فُرُوجٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
aciz ve kudretsiz kılmak,aciz ve dermansız kılmak,aciz olmak,başkasının asla yapamayacağı şeyi yapmak,icaz,aciz bırakmak,mucize göstermek, meydan okumak, olağanüstü bir şey meydana koymak, bükmek,insanların Kurana karşı gelmelerinde ve muhalefet etmelerinإِعْجَازٌ (ج) إِعْجَازَاتٌ
sözü yerine getirmek,ifa etmek,tamam olmak,uzun olmak,ahdi muhafaza etmek,vefa göstermek,eda etmek,ödemek,sözünde durmak,bir şey tamamlanmak,ahdini yerine getirmek,vaadini yerine getirmek,bitmekوَفَيَ ـِـ وَفَاءً و وَفْياً بِ ..
meyil ettirmek,eğik kılmak,mail kılmak,eğdirmek,eğik etmek,kılmak,mail kılmak,iki şey arasında tereddüt etmekمَيَّلَ : تَمْيِيلاً ، هُ
kulaçlamak,kulaçla ölçmek,bir mal el uzatmak,tecavvüz etmek, bir şey vermek üzere elini uzatmak,açık açık adımları atarak yeri ölçer gibi olmak,hayvanlar açık adımlar atarak yürümek,rücü etmekبَاعَ ـُـ بَوْعاً
kulaçlamak,kulaçla ölçmek,bir mal el uzatmak,tecavvüz etmek, bir şey vermek üzere elini uzatmak,açık açık adımları atarak yeri ölçer gibi olmak,hayvanlar açık adımlar atarak yürümek,rücü etmekبَاعَ ـُـ بَوْعاً بِ ، فِي ، هُ
kurbanın derisi,paça veya iç kısmı,diş otu,paça veya iç kısmı,soyulup alınan şey,soyka,kapmak,çekmek,soymak,yağma etmek,kapmak,almak,talan etmekسَلَبٌ (ج) أَسْلاَبٌ
bir şey karar bulmak,yerleşmek,kendini soğuk su ile yıkamak,yıkanmak,tencerenin dibine yapışan yemeği kazıp çıkarmak,kazan dibi ile katık etmek,dişi deve doymak,dişi deve çok semirmek,bir kimseyi bir işte sabit kılmakإِقْتَرَّ : إِقْتِرَاراً ،هُ
aklını çalmak,çekmek,kandırmak,heva ve hevesini kendisine hoş göstermek,bir şey bir kimsenin hoşuna gidip meşgül etmek,alıp gitmek,hayran etmek,başından almak,meftun etmek,cezb etmek,baştan çıkarmak,ayartmak,aldatmak,hayran bırakmak,teshir etmek,kendindenإِسْتَهْوَي : إِسْتِهْوَاءً ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid