1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey ضَيْقٌ ، ضِيْقٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
şaşmak,hayret etmek,aşktan akıl baştan gitmek,dehşete düşmek,hayret,aklı gidip sersem olmak,şaşkınlık,akıl gitmek derecede mahzun ve şaşkın olmak,hüzün ve hayret,şaşkınlık,dalgınlık,şaşmak,şaşkın olmak,mütehayyir olmak,şaşkınlık,semelik,sevda,aklı yerinden oynamak,çılgınlık,sevda,aklı yerinden oynamak,sersem olmak,son derecede hayret etmek,üzüntü,hüzünوَلَهٌ : حَيْرَةٌ ، دَهْشَةٌ ن حُزْنٌ
yardım etmek,arka çıkmak,tarafını tutmak,desteklemek,muavenet etmek,ekin aynı seviyede olmak,veziri olmakآزَرَ : مُؤَازَرَةً ، عَلَي ، هُ
ırak olmak,yok olmak,ölmek,defolmak,uzak kalmak,haddini aşmak,tecavüz etmek,uzaklaştırmak,uzak tutmakبَعِدَ ـَـ بَعَداً ـ بِ ، عَنْ ، بَعُدَ ـُـ بُعْداً بِ ، عَنْ
a,e düçar olmak,mübtela olmak,belaya uğramak,meyil etmek,sapmak,atmak,dökmek,felakete uğramakنَكَبَ ـُـ نَكْباً و نَكَباً و نُكُوباً
bir şey pis,murdar olmak,necis olmak,pislikten kaçınmak,pisliğe bulaşmak,pislenmek,kirlenmek,necasete bulaşmak,تَنَجَّسَ : تَنَجُّساً
a,e boyun eğmek,alçak gönüllü olmak,huşu etmek,tabi olmak,itaat etmek,yumuşak konuşmakخَضَعَ ـَـ خَضْعاً و خُضُوعاً و خُضْعَاناً ومَخْضَعاً إِلَي ، لِ
hurma ağacının yükü ağır olmak,bir şeyle boyun eğmek,teslim olmak,davara ağır yük vurmak,أَوْقَرَ : إِيْقَاراً ، هُ و يُقَال أَوْقَرَ عَلَيْهِ أَيْ أَحْمَلَ عَلَيْهِ
bir şey uzun ve enli olmak,ensesi üzerine yatmak,yüzü üzerine düşmek,dere geniş olmakإِسْلَنْطَحَ : إِسْلِنْطَاحاً
bir şeye gücü,kuvveti ve kudreti yetişmek,takat getirmek,kadir olmak,kuvvetli olmak,gücü yetmekأَطَاقَ : إِطَاقَةً عَلَي ، لِ ، هُ
hastalık cümleye yayılır şamil olmak,kapsamlı olmak,bir kimseyi maskaralığa alıp alay etmek,istihza etmekتَفَشُّؤٌ
sesi kısalmak,boğuk olmak,sesi tutulmak,boğaz kısılmak,kalın ve boğunuk sesli olmak,ses boğulmakبُحُوحٌ ، بُحُوحَةٌ
genişlenmek,geniş olmak,geniş gelmek,büyümek,bollanmak,bol olmak,bollaşmak,genişlemek,bolarmak,genişleyip uzamak,sığmakإِتَّسَعَ : إِتِّسَاعاً عَلَي، لِ
akıtmak,isale,sıvılaştırmak,seyyal kılmak,cereyan ettirmek,söbü yüzlü olmak ve sarkık olmak,isale etmekإِسَالَةٌ (ج) إِسَالاَتٌ
ırak olmak,yok olmak,ölmek,defolmak,uzak kalmak,haddini aşmak,tecavüz etmek,uzaklaştırmak,uzak tutmakبَعُدَ ـُـ بُعْداً بِ ، عَنْ ، بَعِدَ ـَـ بَعَداً ـ بِ ، عَنْ
kaçmak,ürküp kaçmak,kaçkınlık,dalgınlık,firar etmek,derbeder olmak,evsiz barksız olmak,ürkmek,kaçış,ürküşشُرُودٌ ، نُفُورٌ
su yere batmak,bir şey kalmamak,göz çukuruna düşmek,gark olmak,derinliğe gitmek,göçmek,çökmek,göz çüküp çukurlaşmak,batmak, çukur yere girmek,bir şeyi aramak,talep etmek,gündüzün sıcağı katı olmak,gün ortasında uyumak,hayır,nimet ve bolluğa nail olmak,bir şeyi derinliğine incelemekغَارَ ـُـ غَوْراً و غُؤُوراً و غِيَاراً فِي ، لِ
haram,dince yasak olan,muhterem,yasak,Allahın yasak ettiği şey,kutlu,mukaddes,kanunsuz,haram olma,yasak olma,bir nesneyi nehyi ilahi ile yasaklamak,memnu olmak,nehyi ilahi ile memnu olan nesneحَرَامٌ (ج) حُرُمٌ و فِي القُرْآنِ الكَريمِ
her nesnenin evveli,ansızın zuhur etmek,aşikare olmak,evvel,iptida,başlangıç,hazırcevaplık,düşünmeksizincevap veriş,birden bire düşünmeksizin şiir veya hutbe söyleyiş,bedaheten düşünmeksizin birden bire (وهلة)vehleten,ilk,ansızın,ansızdan,nagehan,bedahat,atın ilk yürümesi,aşikarlık,ispata muhtaç olmayacak şekilde aşikar ve açık oluş,birden olu veren şeyبَدَاهَةٌ ، بُدَاهَةٌ (ج) بَدَايَةٌ : أَوَّلُ كُلِّ شَيْئِ ، إِبتِدَاءٌ ، مُفَاجَأَةٌ
kararsız olup öte beri hareket etmek,iki nesnenin arasında mütereddid olmak,kararsızlık,kararsız olup öteberi hareket eylemek,kararsızlık,frekans,titreşme,sallanma,iki şey arasında tereddüt etmek,intizamsızlık,ikişey arasında tereddüt etmekتَذَبْذُبٌ (ج) تَذَبْذُبَاتٌ : تَرَدُّدٌ
soğumak,fütür getirmek,uyumak,ölmek,vefat etmek,sabit ve vacip olmak,kolay olmak,bıkmak,sabit olmakzayıflamak,zayıf ve zebun olmak,arıklanmak,kılıç vurduğu şeyi kesmeyip geri dönmek,dolu yağmak,iyi halde olmak,iyi gitmek,soğutmak,üşütmek,soğuk kaldırmak,üşümek,uyumak,kılıç vurduğu şeyبَرَدَ ـُـ بَرْداً و بُرُوداً و بُرَاداً و بُرُداً و بُرُودَةً عَلَي ، هُ و يُقَالُ لاَ تَبْرُد عَنْ فُلاَنٍ أَيْ لاَ تَشْتِمُهُ
acı iki şey,fakirlik ile yaşlılık,yaşlılık ile hastalık,açlık ile çıplaklık,fakirlik ile ihtiyarlık yahut ihtiyarlık ile hastalık,acı darıأَمَّرَان : فَقْرٌ و هَرَمٌ ، هَرَمٌ و مَرَضٌ ، جُوعٌ و عُرْيٌ
pazar,çarşı kesat olmak,bir şey geçmez olmak,revaçta olmamak,alış veriş durgun olmak,sürüm durmak,,alış veriş durgun olmak,sürüm durmak,olmamakكَسَدَ ـُـ كَسَاداً وكُسُوداً
batıl olmak,zayi olmak,heder olmak,boş ve abes olmak,hükümsüz olmak,butlan,batıl olma,batıl olmak,geçersizlik,hükümsüzlük,beyhüdelik,batıl oluş,batıllık,esas ve hakikatı olmayan şey,yalan,heder olmak,boş olmak,hükümsüz olmakبُطُولٌ ، بُطُلٌ ، بُطْلاَنٌ
ak yüzlü,ziyade ak yüzlü kişi,ak tenli,nurani ve yıldırayıcı,ay,kamer,gün,güneş,gökçek,parlak,yıldırayıcı,ışıldayanhalis ak nesne,beyaz,pek güzel,gayet güzel suret sahibi,ak ve berrak olan şey,safi,duru olan renk,ak,Cuma günü,içinde karalık ve kızıllık olأَزْهَرُ (ج) زُهْرٌ (م) زَهْرَاءُ : المُشْرِقُ الوَجْه ، قَمَرٌ، نَيَِّرٌ، صَافِيُ اللَّوْن ، ثَوْرٌ وَحْشِيٌّ
iyi,güzel,hoş,gökçek ve gayet hoş kokulu şey,ziyade tayyip ve iyi ve güzel olan,en iyi,en hoş,en has,en temizأَطْيَبُ (ج) أَطَايِبُ (م) طُوبَي (ج) طُوبٌ و طُوبِيَاتٌ : أَزْكَي
bina etmek,yapı yapmak,duvar örmek,kurmak,bünyan,bina olunan şey,yapı,duvar gibi yapı,yapı,bina,beden,beden mizacı,bünyan,bünyan,bina etmek,mukem yapılmış nesne,Kayseride Bünyan ilçesiبُنْيَانٌ : بِنَاءٌ ، حَائِطٌ ، قَضاءٌ تَابِعَةٌ لِمَدِينَةِ قَيْصَرِيَّةَ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ :
sert taşlı ulu dağ,yoğun ve sert olan her nesne,sert,direşt ve haşin şey,haşin,azim büyük dağ,ağaçtan ve kerestenden bina olunmuş olan,her nesne ki yoğun ve haşin olaأَخْشَبُ (ج) أَخَاشِيبُ : جَبَلٌ عظِيمٌ غَلِيظُ الحِجَارَةِ
sağ,sağ taraf,sağ yan,ziyade meymenetli,ziyade uğurlu,ziyade uğur sahibi olan,işi sağ eli ile tutan,bereket sahibi,ziyade yumn sahibi olan,sağ tarafta olan şey,sağ eliyle iş gören,uğurlu ve bereketli olan,sağ elini kullanan,kutlu,mübarek,yümünlüأَيْمَنُ (م) يَمْنَاءُ (ج) يُمْنٌ و أَيَامِن (ج) يَمْنَاء : يَمِينٌ ، مَا كَانَ مِن جِهَةِ اليَمِين ، ذُو اليُمْنِ و البَرَكَةِ ، مِنْ يَعْمَل أَو يَكْتُب بِيَدِهِ اليُمْنَي
inciyi,tahtayı ,ot gürbüz olmak,dövmek,kazığı sökmek,yıkmak,tahrip etmek,yıkmak,bozmak,tahrip etmek,dövmek,göndermek,ağacı,inciyi,tahtayı delmek,vurmak,kavuta kuru bir şey katmak,karıştırmak,kazığı sökmek,yıkmak,delmek,ufaltmakقَضَّ ـُـ قَضّاً ، هُ
sabır,sükün,zihni resin ve aklı rezin sahibi,zeki yaman kadın,karı,başkasına malından zırnık kaptırmaz kadın,zeki yaman kadın,başkasına malından zırnık kaptırmaz kadın,malından kimseye bir şey vermeyen ahvali mazbute karıمَعْمَعٌ : صَبْرٌ ، سُكُونٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid