1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey ضَيْقٌ ، ضِيْقٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
kavim saba rüzgarına dahil olmak,girmek,kadının kız veya erkek çocuğu olmak,kadının çocuğu olmak,أَصْبَي : إِصْبَاءً
boz rengini almak,boz renginde olmak,koyun beyazlı siyahlı benek benek olmak,gül rengi olmakبَغِثَ ـَـ بَغَثاً
denkleşmek,dengeli olmak,iki taraftan ağırlık ve vezin eşit olmak,iki şey denk,eşit olmakتَوَازَنَ : تَوَازُناً
eşyalar birbirine benzemeyip çeşitli olmak,ayrı ayrı cinsten olmak,birbirine muhtelif ve muğayir olmak,başkalamakتَغَايَرَ : تَغَايُراً
gamnak kimse bazı sebepten naşi kalbi rahatlığa varmak,gussasız olmak,teselli olmak,gussasız olmak,teselliتَسَلِّيٌّ (ج) تَسَلِّيَاتٌ
bir iş apacık,açık,aşikare,ayan beyan,vazıh olmak,ayan olmak,açılmak,görünmek,açık olmakوَضَحَ ـِـ وَضْحاً و وُضُوحاً وضِحَةً و ضَحَةً
sakin olmak,dinmek,sessiz olmak,oturmak,kalmak,ikamet etmek,sakin olmak,hareket etmez olmak,konuşmamak, durmak,yağmur dinmek,rüzgar yavaşlamak,susmak,bir yerde ikamet etmek,hareket durmak,susmak,bir yerde ikamet ekmek,dinmek,sessiz olmak,oturmak,kalmak,eğleşmek,zavallı olmak,sessiz olmak,dinmek,eğleşmek,zavallı olmakسَكَنَ ـُـ سُكُوناً و سُكْنَي و سَكَناً فِي ...
nam ve nişanı duyulamayacak şekilde gitmek,ilelebet ayrılmak,mahv ve yok olmak,helak olmak,ölmek,yok olmak,güneş batmak,grup etmek,soyu,türü tükenmekبَادَ ـِـ بَيْداً و بُيُوداً و بَيَاداً و بَيْدُودَةً و بَوْداً و بَوَاداً و قَالَ الشَّاعِرُ
akıllı,fikirli olmak,birinin yüzünde ahmaklık belirmek,aynaya bakmak,görüşü olmak,düşleri,rüyaları çoğalmak,bir işi riya olarak işlemek,akciğerinden şikayetçi olmak,bakarken iki gözkapağını oynatmak,depretmek,bayrağı,sancağı yere dikmekأَرْأَي الرَّجُلُ صارَ ذَا عَقْلٍ
kesinleşmek,kuvvet,şiddet ve metanet bulmak,pekişmek,okeylenmek,teyid olunmak,doğrulanmak,kuvvetlenmek,berkinmek,sağlam olmak,emin olmak,okeylenmek,emin olmak,sağlamlaşmak,kuvvetlenmek,kuvvet bulmak,tasdik olunmak,tahakkuk olmakتَأَكَّدَ : تَأَكُّداً مِنْ
dağılmak,perakende olmak,yemeğe teveccüh ve ikbal etmek,rağbet etmek,birşeyin rengi alacalı olmak,rengarenk olmak,nakışlamak,sözü karıştırmak,karışık söylemek,alacalamak,alacalatmak,muhtelif renklerle telvin etmekبَرْقَشَ : بَرْقَشَةً
uzaklaşmak, gezmek,ıraklaşmak,uzaklaştırmak,tebid etmek,ayıplardan,noksanlardan ve telvisattan uzak ve salim olmak,seyir ve teferrüce çıkmak,gezintiye pikniğe çıkmak,kasaveti şehirden uzaklaşıp defi humum ve tefrihi kalp için bağ ve sebzezare çıkmak,gezinmek,münezzeh olmak,yaramaz nesnelerden ıraklaşmak,bir şeyden korunup uzak olmak,kötü şeylerden sakınmak,eğlenecek yerlerde gezinmek,temiz ve dürüst olmak,iffetli olmakتَنَزَّهَ : تَنَزُّهاً عَنْ ، فِي
üstünlük,ustalık,saire faik ve üstün olmak,mükemmellik,kemal,bütünlük,yaraşık,fazilet,üstün ,fasahat,fazillette emsallarinden üstün olmak,ilimde akranından üstün olmak,üstünlük,ustalık,mükemmellik,kemal,bütünlük,yaraşıklık,fazilet,üstün,fasahat,ilimde ve fazillette emsallarinden üstün olmak,hüsün ve cemalde tam olmak, güzel sıfatlar cihetiyle emsaline faik olmak,ilim ve şecaat vesair güzel evsafta akrana faik olmak,üst,fazilette emsallerinden üstün olmak,ilimde ve fazilette akranına artıklık ve zeyreklik ve gökçeklikبَرَاعَةٌ : تَفَوَّقٌ ، حُسْنٌ
az kıllı olmak,kılsız olmak,koyun az yünlü olmakزَمِرَ ـَـ زَمَراً
korkusuz asude olmak,güvenmek,korkusuz olmak,güvenli,emniyetli olmakأَمِنَ ـَـ أَمْناً و أَمَناً و أَمَاناً و أَمَانَةً ، مِنْ ، عَلَي، هُ
bir şey hakkında düşünmek,fikir beyan etmekإِفْتَكَرَ : إِفْتِكَاراً فِي
bir şey kıymetli,değerli,nefis,rağbetli olmakنَفُسَ ـُـ نَفَاسَةً ونَِفَاساً و نُفُوساً و نَفَساً
adam yeni bir şey getirdi,bidat işlediإِبْتَدَعَ الرَّجُلُ : أَتَيَ بِبِدْعَةِ
adam yeni bir şey getirdi,bidat işlediأَبْدَعَ الرَّجُلُ : أَتَيَ بِبِدْعَةِ
adam yeni bir şey türüttü,bidat işlediإِبْتَدَعَ الرّجُلُ : أتي بِبدْعَةِ
el okunulmuş nesne,ellenmiş şey,elle tutulurمَلْمُوسٌ
felaket,bela,afet,düz şey,uzun boyunمَرْمَرِيسٌ
eza veren her şey,bela,afet,felaket,musibetبَاهِظَةٌ (ج) بَوَاهِظُ
büyük şeref,gümüşten düğme gibi yapılmış şeyقُدَاسٌ
buluntu,oradan buradan toplanan şey,devşirinti,alıntıلُقَلاطَةٌ
buluntu,oradan buradan toplanan şey,devşirinti,alıntıقُشَاشٌ : لُقَلاطَةٌ
eteği büküp içine bir şey koymak,çemremekإِثْبَانٌ
bu ne çirkin şey,çirkinlik ve nefret !قَبْحاً وَ شَقْحاً وَ قُبْحاً وَ شُقْحاً !
baş yarılmak,kırılmak,bir şey yumuşak olmakإِنْفَدَغَ : إِنْفِدَاغاً
boş,çirkin şey,fahiş söz,batıl,faydasızلاَغِيَةٌ (ج) لَوَاغِيُ و فِي القرآن
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid