1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
fakirlik,yoksulluk,darlık,daralmak,dar olmak,fakirlik,zorlukdayanılmayan her şey ضَيْقٌ ، ضِيْقٌ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
yer ziyade otlu olmak,yerin otu çok olmak,yeri ot basmak,yer yüzünün otu çok olmakإِعْشِيشَابٌ (ج) إِعْشِيشَابَاتٌ
yedilmek,yeden kimseye itaat etmek,boyun eğmek,çekilmek,çekilip gelmek,fermanber olmak,itaatli olmak,itaat etmek,ram ve muti olmak,hudu ve tazarru etmek,el vermek,inkıyatإِنْقِيَادٌ (ج) إِنْقِيَادَاتٌ : إطاعة
yazmak,tastir etmek,duvar çatlamak,tan,sabah yayılmak,faş olmak,intişar etmek,duvarda yarık genişlemek,uzun olmak,dağılmak,saçılmak,perakende olmak,sermek,sıyırmak,hızla kılıcı çekmek,uçuşmak,kuş uçurtmak,dişi hayvan erkeğin isteğine hazır hale gelmekإِسْتَطَارَ : إِسْتِطَارَةً
yazmak,tastir etmek,duvar çatlamak,tan,sabah yayılmak,faş olmak,intişar etmek,duvarda yarık genişlemek,uzun olmak,dağılmak,saçılmak,perakende olmak,sermek,sıyırmak,hızla kılıcı çekmek,uçuşmak,kuş uçurtmak,dişi hayvan erkeğin isteğine hazır hale gelmekإِسْتِطَارٌ (ج) إِسْتِطَارَاتٌ
yıldızlar birbirinden ayrılmak,geri dönmek,rücü etmek,def olmak,sapmak,sıgaya gelmek,çekilmek,uzaklaşmak,sarf olunmak,munsarıf olmak,yaza gelmek,yüz çevirmek,gitmek,yönelmek,çevrilmek,e doğru gitmek,kapağı atmak,salınmak,yanından savuşmak,dağılmak,savulmak,vaz geçmek,bırakmak,kelime Arapça kaide üzere münsarıf olmak,tenvinli olmak,irap kabul etmek,dağılmakإِنْصَرَفَ : إِنْصِرَافاً إِلَي ، عَنْ و يُقَالُ صَرَفْتُهُ عَنِّي فَانْصَرَفَ
müstahak,ve layık olmak,birini ehil,layık ve müstahak görmek,layık olmak,ehil olmak,müstahak olmak,hak kazanmak,iç yağı edinmek veya yemek,çerviş almak veya yemekإِسْتَأْهَلَ : إِسْتِئْهَالاً لِ ، هُ
insanlarda babasını kaybetme,öksüzlük,yetimlik,yetim olmak,öksüz olmak,hayvanlarda annesini kaybetme,gevşeklik,zayıflık,ihtiyaç,hacet,yalnızlık,yetim olmak,öksüz olmak,hayvanlarda yavru anasını yitirmek,kayıp etmek,gevşeklik,zayıflık,yalnızlık,ihtiyaçيَتَمٌ
tartı,ağır gelmek,hastalık,şiddetlenmek,iş,ağır gelmek,ağırlaşmak,ağır olmak,hamileliği belirmek,hoşa gitmemek,gebeliği meydana çıkmak,ağırlaşmak,ağacın dalları uzanıp kuvvetlenmek,kulak iyi işitememek,ağır ve nahoş olmak,taba hoş gelmemek,mühim veya vahim olmak,ağırlaşmak, ağır olmak,hamleliği belirmek,hoşa gitmemekثَقُلَ ـُـ ثِقْلاً و ثِقْلَةً و ثِقَالاً و ثَقَلاً و ثِقَلاً و ثَقَالَةً
anlaşma,ittifak,kontrat,söz birliği,uyuşma,iki kişi birbiriylee uzlaşmak,mutabakat,bir nesne üzerinde sözü bir etmek,ittihat,anlaşmak,birlik etmek,uymak,muvafık olmak,birlikte vakii amil olmak,birbiriyle birlikte olmakإِتِّفَاقٌ (ج) إِتِّفَاقَاتٌ
yasaklamak,men etmek,kapatmak,kapamak,örtmek,araya girmek,perde etmek,arasına girmek,mani olmak,kapıcı olmak,özel kalem müdürü olmak,kapamak , örtmek , perde etmek , arasına girmek , mani olmak , kapıcı olmak , özel kalem müdürü olmakحَجَبَ ـُـ حَجْباً و حِجَاباً عنْ، هُ
kalmak,temelleşmek,kalım baki olma,devam,sürmek,ebediyet,sonsuzluk,kalmak,var olmak,daimi olmak,beka,devamlılık,evvelki hal üzere kalmak,bozulmamak,değişmemek,ölmemekevvelki hal üzere kalmak,beka,kalım,daim olmak,kalmak,temelleşmek,ölümsüzlük,var olmakبَقَاءٌ : بَقْيٌ يُقاَلُ فِي الدُّعَاء البقاء لله وحده
ela gözlü olmak,koyun gözlü olmak,koyu mavi gözlü olmakشَهِلَ ـَـ شَهَلاً
somutlaşmak,irileşmek,vücutlu olmak,cisim ve ten peyda etmek,tecessüm etmek,maddi ve cismani olmak,görünmek,cimiyet peyda etmek,bir hasletin mücessemi olmak,bir sıfatla muttasıf olmak,vasıflanmak ,sıfatlanmak,büyük bir işe azim ve teşebbüs etmek,bir yere doğru kast ve azimet etmek,irileşmekتَجَسَّمَ : تَجَسُّماً
korkusuz olmak,emin olmak,emin ittihaz etmek,korkmamak,emniyet ve itimat etmek,güvenmek,emniyet ve itimat etmek,güvenmek,hami edinmek,güven içinde olmak,iltica etmek,kendini emniyetle bilip korkmamak,mutmain olmakأَمِنَ ـَـ أَمْناً و إِمْناً و أَمَناً و أَمَانَةً و أَمَاناً و أَمَنَةً إِلَي ، بِ ، عَلَي ، مِنْ ، هُ و فِي لقُرْآنِ الكَرِيمِ
ot toplamak,ot aramak,ot biçme zamanı gelmek,ot toplamada birine yardım etmek,deveye ağaçtan burnsalık geçirmek,ağaç gibi olmak,kurumak,yerde ot olmak,yer otlu olmak,dişi hayvanın yavrusu karnında kurumakأَحَشَّ : إِحْشَاشاً
olağan ve alışılan şey,alışık,alışmış,aşina,meluf,bildikمَأْلُوفٌ
bir şey koymak için bükülmüş etek,Kürtçe peş derlerثَبِينٌ
filana el ile bir şey uzatıp verdi,takdim ettiبَاشَ فُلاناً
gizli şey,sır,giz,yer,iyi toprak,penis,sikسِرٌّ
tepe,sırt,yüksek yer,bayır,tümsek,yokuş,artık şeyرَابِيَةٌ (ج) رَوَابٍ
elini kuyunun veya havuzun etraflarına sokup bir şey aradıعَدَقَ يَدَهُ : أَعْدَقَهَا أَيْ أَجَالَهَا فِي نَوَاحِيِ البِئْرِ اَوِ الحَوضِ
elini kuyunun veya havuzun etraflarına sokup bir şey aramakأَعْدَقَ : إِعْدَاقاً
sözünde durmadı,sözünden caydı,döndü,bir şey söyledi yapmadıأَخْلَفَ بِوَعْدِهِ او وَعْدَهُ : قَالَ شَيْئاً و لَمْ يَفْعَلْه
elini kuyunun veya havuzun etraflarına sokup bir şey aramakعَوْدَقَ : عَوْدَقَةً
sevindirici haber,müjdeciye verilen şey,güzellik,hüsün,cemal,müjdeبِشَارَةٌ : بُشَارَةٌ (ج) بَشَائِرُ : بُشْرَي : حسن ، جَمَالٌ و قيل البشارة كل خبر صدق تغير به بشرة الوجه و يستعمل في العمل الخير و الشر ولكن في الخير أغلب
bedi addetmek,nadide add etmek,yeni bir şey türütmekإِسْتِبْدَاعٌ (ج) إِسْتِبْدَاعَاتٌ
hazine,vezne,kasa,dolap içinde oan şey,ambar,bütçeخَزِينَةٌ (ج)خَزَائِنُ
batıl şey uydurmak,dümek,kendi görüşünde tak başına kalmakإِفْتَأَتَ : إِفْتِئَاتاً بِ ، عَلَي
ret,kabül etmemek,vaz geçmek,grup,dağınık şey,yiyecekرَفْضٌ (ج) رُفُوضٌ
vuku bulan şey,vaka ,hadise,macera,cereyan eden,olanمَا جَرَي
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid