1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
atmak,uzaklaştırmak,aşağı bırakmakأَرْمَي : إِرْمَاءً فِي
uzaklaştırmak,itmek,kovmak,kayırmamakأَدْحَقَ : إِدْحَاقاً ، هُ
defetmek,uzaklaştırmak,aralarını ayırmakإِيْرَاعٌ : دَفْعٌ
kesmek,uzağa sürmek,uzaklaştırmakأَتَرَّ : إِتْرَاراً ، هُ
uzaklaştırmak,ırak etmek,yalnızlıkإِعْزَابٌ (ج) إِعْزَابَاتٌ : إِبْعَادٌ
eski rejimin sembollerini uzaklaştırmakتنحية رموز النظام السابق
memuru, görevliyi görevinden uzaklaştırmakإِقْصَاءُ المُوَظَّفِ مِنْ مَنْصِبِهِ
kovmak,tart etmek,uzaklaştırmakتَفَنَ ـِـ تَفْناً ، هُ
ayırmak,azil etmek,uzaklaştırmakأَمَازَ : إِمَازَةً عَنْ ، هُ
uzaklaştırmak,meyil ettirmek,saptırmakأَزَاغَ : إِزَاغَةً
def etmek,itmek,savmak,ödemek,savmak,bir şeyi zorla uzaklaştırmak,vermek,göç etmek,püskürtmek,gidermek,savuşturmaködemek , vermek , savmak ,püskürtmek , kovmak,gidermek,dağıtmak,bir şeyi zorla uzaklaştırmak,vermek,göç etmekدَفَعَ ـَـ دَفْعاً إِلَي ، ب ، عَنْ
itmek,savmak,uzaklaştırmak,men etmekأَعْذَمَ : إِعْذَاماً، عَنْ ، هُ
sürmek,tartetmek,çıkarmak,uzaklaştırmak,durudurmakدَحْرٌ : طَرْدٌ
uzaklaştırmak,iple çekmek,uzak olmakشَطَنَ ـُـ شَطْناً و شُطُوناُ و مَشْطَنَاً
ırak etmek,uzaklaştırmak,uzakta bulundurmakبَعَّدَ : تَبْعِيداً، هُ
temizlemek,arıtmak,tenzih etmek,dezenfekte etmek,pak etmek,yıkamak,arı etmek,paklamakطَهَّرَ : تَطْعِيراً و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
birbirinden nefret ve buğz etmek,adavet etmek,hay etmek,sevişmemek,buğuz etmekبَاغَضَ : مُبَاغَضَةً
kesmek,budamak,terbiye etmek,temizlemek,ıslah etmek,acele etmek,akmak,gürültü etmekهَذَبَ ـِـ هَذْباً
tartışmak,münakaşa etmek,bozuşmak,buğuz etmek,itiraz etmek,karşı koymak,düşmanlık etmekمُشَاحَنَةٌ
hiyanet etmek,kalleşlik etmek,aldatmak,hıyanet etmek,haksızlık etmek,çalmak,hata etmek,dolandırmak,çalmak,yalan söylemek,görüşünde hata etmek,akıl karışmakأَلَسَ ـِـ أَلْساً فِي ، هُ
iddia,sav,iddia etmek,dava etmek,bir söz üzere inat etmek,kendi meziyeti babında inat etmek,yalan yere dava etmek,övünmek,laf vurmak,temenni etmek,bahis,zan,sanı,hüccet,töhmet,şikayet,gösteri,taslamak,savcılıkإِدِّعَاءٌ (ج) إِدِّعَاءَاتٌ ، زَعْمٌ ، حُجَّة ، تهْمَةٌ ، شَكْوَي ، إِظْهَارٌ
arkadaşlarıyla aralarında söz verilmiş şeylerin en nefislerini kendisi için seçmek,intihap etmek,başlamak,azm ve teşebbüs etmek,ardında gitmek,takip etmek,tercih etmek,seçmek,ihtiyar etmek,intihap etmek,yeğlemek,takdim etmekbir şeyi yapmağa başlamakأَثِرَ ـَـ أَثَراً و أَثراً و أَثَرَةً و أُثْرَةً و أُثْرَي عَلَي ، لِ ، هُ
halel vermek,halele giriftar etmek,bozmak,ihlal etmek,halel getirmek,ihlal etmek,arızalandırmak,bir şeyde kusur etmek,bırakmak,terk etmek,deveyi tuzlu olmayıp tatlı olan ottan otarmak,kesmek,fkir olmak,muhtaç olmak,fakir etmekأخَلَّ : إِخْلاَلاً بِ ، هُ
birini kendi hal ve rehinde serbest bırakmak,lanet etmek,nefret etmek,ilenç vermek,terk etmek,ihmal etmekبَهَلَ ـَـ بَهْلاً
konuşmak,söyleşmek,söz söylemek,tekellüm etmek,takip etmek,hikaye etmek,kendi efkarını alamatı melfuza vasıtasıyla izhar etmekتَكَلَّمَ : تَكَلٌّماً بِ ، مَعَ ، عَنْ ، عَلَي ، فِي ، مِنْ
söz ile başa kakmak,azarlamak,tevbih etmek,levm etmek,tekdir etmek,paylamak,tehdit etmek,serzenişte bulunmak,kınamakوَبَّخَ : تَوْبِيخاً ، هُ
ibadet etmek,ilahlaşmak,ilah olmak,tapınmak,kulluk etmek,ubudiyet etmek ,uluhiyet davarını etmek,ilahlar tanrılar sırasına geçmekتَأَلَّهَ : تَأَلُّهاً
korkutmak,oynatmak,onarmak,ıslah emek,gidermek,izale etmek,yıkmak,tediirgin etmek,taciz etmek,rahatsız etmek,azarlamak,deprendirmekهَادَ ـِـ هَيْداً
inkar etmek,ret etmek,esirgemek,vermemek,yalanlamak,kaçınmak,nefret etmek,hor görmek,küçümsemek,hakaret etmek,alay etmek,küfran-ı nimet etmek,nimete şükür etmemek,hakkı inkar etmek,hakaret etmek,alay etmek,inkar etmek , reddetmek ,esirgemek , vermemek , yalanlamak , kaçınmak , nefret etmek , hor görmekغَمَطَ ـُِـ غَمْطاًً
ısrar etmek,direnmek,kınamak ve takbih etmek,sıkı ile istemek,ısrarla yalvarıp rica etmek,bulut devamlı yağmur yağdırmak,ayakkabı parmağa vurmak,bir şeye devam etmek,binek hayvanı yorulmakla geri kalmak,zülüm etmekأَلَحَّ : إِلْحَاحاً فِي ، عَلَي
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid