1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
elinden atmak,uzaklaştırmak,tarh etmekإِطِّرَاحٌ (ج) إِطِّرَاحَاتٌ
atın arkasından eyerini almak,uzaklaştırmakأَجْفَي : إِجْفَاءً
biri diğerini uzağa sürmek,uzaklaştırmakتَبَاعَدَ : تَبَاعُداً
uzaklaştırmak,sürgüne göndermek,nefyetmek,kovmakبَعَّدَ : تَبْعِيداً ، هُ
uzaklaştırmak,ıraklaştırmak,kaldırmak,gidermek,çıkarmakأَزَاحَ : إِزَاحَةً ، هُ
çıkarmak,bir kimseyi memleketinden uzaklaştırmakأَنْشَصَ : إِنْشَاصاً ، هُ
çıkarmak,def etmek,itmek,uzaklaştırmakدَزَرَ ـَـ دَزْراً
uzaklaştırmak,ırak etmek,,uzakta bulundurmakبَعَّدَ : تَبْعِيداً ، هُ
def etmek,dışarıya atmak,uzaklaştırmakطَغَرَ ـَـ طَغْراً
bir şeyi almak için uzaklaştırmakدَاقَ ـِـ دَيْقاً
sağır,bahadır,yiğit,yürekli,yüksek dağ,zor ve sarp dağ,dümdüz taş,itilmesi güç olan koşak adam,yıldızsız gece,yolusuz beyabanأَيْهَمُ (ج) يُهْمٌ (م) يَهْمَاءُ : أَصَمُّ ، شُجَّاعٌ ، مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ ولاَ فَهْم ، العَالِيُ مِنَ الجِبَالِ ، الجَبَلُ الصَّعْبُ ، الحَجَرُ الأَمْلَسُ ، الجَرِئُ الّذي لا يُسْتَطَاع دَفْعُهُ ، اللَّيْلُ الذي لا نُجُوم فِيْهِ ، البرّ الذي لا يُهْتَدَي فِيهِ ،
fakir olmak,vücüdü sert,haşin olmak,elbiseyi yırtmak,dağıtmak,bozmak,sıkıştırmak,acımak,boynu ince olmak,kakmak,dövmek,yırtmak,parelemek,dağıtmak ,fesh ve ilga etmek,sıkıştırmak,tazyik etmek,birinin kibir ve gururunu kırmak,burnunu kırmak,birinin boynunu kırmak,bükmek,zorla ve musırrane cima çabalayıp karıyı bitab etmek,hayvanı çok sürüp yormak,fakir olmak,vücüdü sert,haşin olmak,elbiseyi yırtmak,dağıtmak,bozmak,sıkıştırmak,acımak,boynu ince olmakبَكَّ ـُـ بَكّاً
alaca karanlık olmak,pek şiddetli sürmek,sevk etmek,süratle gitmek,dalkavukluk etmek,nesne dümdüz ve pürüzsüz olmakمَلَسَ ـُـ مَلْساً و مَلاَسَةً و مُلُوسَةً
taşı atmak,kırmak,artmak,çatmak,gitmek,yüksek dağdan düşmek,kuyuya düşmek,artmak,çoğalmak,sekmek,artmak,çoğalmak,kırmak,atmak,çatmak,gitmekرَدَي ـِـ رَدْياً و رَدَيَاناً
ayırmak,temyiz emek,tasnif etmek,uzaklaştırmakفَرَزَ ـِـ فَرْزاً
hayır ve şerre rücü etmek,dönmek,uğramak,ikram etmek,şair her şeyden kesilip birşeye inhisar ve tahassüs etmek,muvafakat etmek,muvafık ve uygun gelmek,uymak,döndürmek,irca etmek,ikrar ve itiraf etmek,isticap ve istihkak etmek,müstecap olmak,uğramak,ikram etmek, almak,itiraf etmek,kısasen öldürülen eş ve kanını muadil tutmak,bir maktule küfü add olunarak kısasen katl olunmakبَاءَ ـُـ بَوْءاً و بَوَاءً إِلَي و قال الشاعر
kazanmak,başarmak,kayıt etmek,elde etmek,almak,yapabilmek,muzaffer olmak,elde etmek,ele geçirmek,varmak,bulmak,yetişmek,yenmek,müsabakalarda birinci gelmek,ihraz etmek,erişmek,galip gelmek,nail olmak,dikkatle saklamak,muhkem etmek,hıfız etmek,korumakأَحْرَزَ : إِحْرَازاً ، هُ و فِي المَثَلِ
bela ve musibet erişmek,çökmek,isabet etmek,izinsiz girip tecavüz etmek,geçmek,mündefi olmak,hücum etmek,zülüm etmekإِنْبَاقَ : إِنْبِيَاقاً بِ ، عَلَي ، هُ
eliyle göstermek,işaret etmek,emretmek,nasihat etmek,muhabere etmek,atıf etmek,vurgulamak,kovandan bal çıkarmak,sağmak,öğüt vermekأَشَارَ : إِشَارَةً إِلَي ، بِ ، عَلَي ، هُ و تَقُولُ أَشِرْنِي عَسَلاً اَيْ اَعِنْيِ فِي إِسْتِخْرَاجِهِ و جَنْيِهِ مِنْ خَلاَيَاهُ
müsamaha etmek,müasade etmek,bir zahmet emek,göz yummak,affetmek,güzel ve yumuşak davranmak,hareket etmek,helal etmekسَامَحَ : مُسَامَحَةً بِ ، فِي
hayvanları güdmek,sevk etmek,sürmek,kovmak,tart etmek,uzak etmek,uzaklaştırmak,yakmak,ishal sebebiyle kazuratı atmak,cima etmekأَرَّ ـُـ اَرّاً ، هُ
bir şeye devam etmek,müdavemet etmek,ayrılmamak,mülazemet etmek, arkadaşlık etmekأََلَزَ ـِـ أَلْزاً
bozmak,tahrip etmek,ifsat etmek,ayartmak,baştan çıkarmak,yaramaz etmek,fesada uğratmak,azdırmak,yoldan çıkarmak,çelmek,parmaklamak,bozulmak,mahv etmek,çürütmek,bulamak,fitne çıkarmak,çalkatmak,içine etmekأَفْسَدَ : إِفْسَاداً فِي ، هُ و فِي المَثَلِ
karar vermek,üzerinde olan hakkı haber vermek ve sabit kılmak,mukarrer kılmak,berkarar etmek,itiraf etmek,ikrar etmek,kararlaştırmak,yerine koymak,yerleştirmek,teslim edip inkar etmemek,serinletmek,haber vermek,evet demek,ikrar etmek,dil ile söylemek,tastik etmek,ispat etmek,tesbit etmek,yerleştirmek,kabul etmek,karar ettirmek,bir yerde karar etmek,karar ettirmek,soğuğa girmek,soğuk geçirmek,soğuk değmek,soğutmak,sovuğa girmek,sakinleşmek,itaat etmek,hoşnut etmek,itaat etmekأقَرَّ : إِقْرَراً بِ ، لِ، هُ
teşvik,tergip ve teşvik etmek,Arapça nahivde iğra yani bir kişiyi iyi ve güzel bir işi işlemeye teşvik etmek,kışkırtmak,kındırmak,ifsat etmek,ayartmak,iğva,tahrik etmek,provake etmek,tahriz etmek,özlendirmek,arzulandırmakإِغْرَاءٌ (ج) إِغْرَاءَاتٌ تَحْرِيضٌ : فِي النَّحْو هُوَ دَعْوَةُ المُخَاطَبِ إِلَي ملاَزَمَةِ أَمْرٍ مَحْمُودٍ نَحْوَ : أَلإخْلاَصَ أغِخْلاَصَ أَيْ إِلْزَمِ الإِخْلاَصَ و الإِخْلاَصُ مَفْعُولٌ بِهِ لِفِعْلٍ مَحْذوفٌ و تَقْدِيرُهُ
önem vermek,aldırış etmek,kayırmak,dikkat etmek,kayırmak,gözetmek,dikkatle bakıp ehemmiyet vermek,tefahür etmek,istihfaf etmek,savaş saffında cehd ve gayret etmekبَالَي : مُبَالاَةً و بِلاَءً و بَالَةً و بَالاً بِ و يقال إذا كان القمر معك لا تبالي بالنجوم
hapis etmek,helak etmek,yok etmek,hapis etmek,öldürmek,zelil etmek,baş eğdirmekأَوْبَقَ : إِيْبَاقاً ، هُ
tatil etmek,işsiz kılmak,işlevsiz etmek,paydos etmek,bozmak,arızalandırmak,boşaltmak,paydos etmek,tatil etmek,kadın ziynetsiz,süssüz olmak,halel getirmekعَطَّلَ : تَعْطِيلاً ، هُ
eğlenip oynamak,cümbüş etmek,bedhuyluk etmek,kavga etmek,arbede çıkarmak,,kötü huylu olmak,bed mestlik etmek,kargaşa çıkarmak,kötü huyluluk etmekعَرْبَدَ : عَرْبَدَةً
hayal etmek,hayallanmak,hayallamek,tasavvur etmek,tahayyül etmek,zan etmek,kibirlenmek,kendini beğenmek,öyle sanmak,bostana oyuk dikmek,kurgulamakتَخَيَّلَ : تَخَيُّلاً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid