1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
menetmek,mani olmak,fahiş sözle sövmek,uzaklaştırmakأَقْدَعَ : إِقْدَاعاً ، عَنْ ، هُ
birini maksadından saptırmak,döndürmek,sapıklıklığa düşürmek,uzaklaştırmakأَزَاغَ : إِزَاغَةً ، هُ
kırmak,deveyi su içerken azarlamak,konuşmada hızlı olup çabuk söylerken dili burkulmak,konuşmada hızlı olup çabuk söylerken dili burkulmak,kırmakهَتْهَتَ : هَتْهَتَةً
yenmek,mağlup etmek,bozguna uğratmak,hezimete uğratmak,ses çıkarmak,gürültü koparmak,katlamak,perişan etmek,kuyu kazmak,ok ses çıkarmak,düşmanı kırmak,hakkını yemek,gasp etmek,bozmak,sınmak,yay zımbırdamak,kuyu kazmak,ok ses çıkarmak,düşmanı kırmak,hakkını yemek,gasp etmek,bozmak,yenmek,perişan etmek,kırmak,sınmak,yay zımbırdamak,kuyu kazmakهَزَمَ ـِـ هَزْماً و هَزِيماً و هَزِيمَةً
kalbin vuruşlarını kaydetme ve okuma,uzaklaştırmak,gidermek,açmakإِزَاحَةٌ
uzaklaştırmak,gidermek,izale etmek,zail olmak,yerinden ayırmakزَيْلٌ
hakkını ödemek,vurmak,sığınmak,dayanmak,def etmek,uzaklaştırmakزَكََأَ ـَـ زَكْأً
itmek,defetmek,uzaklaşmak,gidermek,uzaklaştırmak,ıraklaşmak,uzak olmakمَاطَ ـِـ مَيْطاً و مَيَطَاناً
gemiye,uçağa,trene yük yüklemek,kargolamak,doldurmak,kovmak,uzaklaştırmakشَحَنَ ـَـ شَحْناً
yerinden uzaklaştırmak,ırak etmek,ayırmak,itmek,acele içinde çekmekزَحَّ ـُـ زَحّاً
ufak taşları atmak,yeri küçük taşlarla döşemek,uzaklaştırmak,gitmekحَصَبَ ـَـُِـ حَصْباً
koyunları uzaklaştırmak için ekseriya mükerrer olarak kullanılan bir ünlemأَسْ : إِسْ !
ağır,yavaş koşmak,kaşımak,soymak,ovmak,kırmak,ufatmak,dövmek,kazımak,bir şeyin kabuğunu soymak,deriyi yumuşatıp düzeltmek için vurmak,buğday vesaireyi iri dövmek,başı konak dökülünceye kadar taramak,isabet etmek,almak,görmek,ağır ağır yürümek,ağır,yavaş koşmak,kaşımak,soymak,ovmak,kırmak,ufatmak,dövmekجَرَشَ ـُِـ جَرْشاً و يقالما جَرَشَ مِنْهُ شَيْئاً اي ما أخذ
birinin ön dişini kökünden kırmak,ağzına vurup dişini kırmak,ön diş düşmek,ön iki dişleri düşmek,ön dişleri kırılmak,ön iki dişleri düşmekثَرَمَ ـَِـ ثَرْماً
gidermek,itmek,uzaklaştırmak,eğilmek,arzulamak,üzülmek,Güney yeli esmek,yedmekجَنَبَ ـُـ جَنْباً وجُنُوباً و مَجْنَباُ لِ
mesken,barınak ittihaz etmek,oturacak,barınacak yer peyda etmek,nüzül ve ikamet etmek,eve kabul etmek,bir nesneden haz edip oh demekتَأْوِيَةٌ (ج) تَأْوِيَاتٌ
birini yorup bıktırmak,usandırmak,usanç vermek,ısrar etmek,yormak,aciz etmek,söyleyip yazdırmak,dikte etmek,imla etmek,uzun sürmek,ateşte pişirmekأَمَلَّ : إِمْلاَلاً عَلَي ، هُ
iddia etmek,ileri sürmek,dava etmek,suçlamak,bir söz üzere inat etmek,kendi meziyeti babında inat etmek,yalan yere dava etmek,övünmek,övünüp laf vurmak,temenni etmek,bahise girmek,taslamak,yalandan yapmak,savaş alanında ben filan oğlu filanım demek,arzu eإِدَّعَي : إِدِّعَاءً بِ ، عَلَي
savaşmak,cenk etmek,mukatele ve muharebe edişmek,lanet etmek,helak etmek,çarpışmak,dövüşmek,kavga etmek çarpışmak,muharebe etmekإِقْتَتَلَ : إِقْتِتَالاً، هُ
tatmin etmek,teskin etmek,içini rahatlatmak,çekmek,mutmain etmek,içini rahatlatmak,güvenini tazelemek,çevirmek,sarf etmek,tasrif etmekطَمْأَنَ : طَمْأَنَةً ، هُ
düzgün ve güzel konuşur olmak,fasih söylemek,izhar etmek,aşikar etmek,açıklamak,Arap şivesiyle söylemek,belirtmek,ifade etmek,anlatmak,irap etmek,Arapça kelimeninin ayıbını,nahiv kurallarını tatbik etmek,bozukluğunu gidermek,kaparo vermekأَعْرَبَ : إِعْرَاباً عَنْ ، فِي ، هُ
önem vermek,aldırış etmek,umurunda olmak,kayırmak,dikkat etmek,kayırmak,gözetmek,dikkatle bakıp ehemmiyet vermek,tefahür etmek,kıvanmak,övünmek,istihfaf etmek,savaş saffında cehd ve gayret etmek,çekmekبَالَي : مُبَالاَةً و بِلاَءً و بَالَةً و بَالاً بِ و يقال
kanıt,delil getirmek,insanlara galip olmak,acayip şeyler getirmek,muhkem etmek,pekiştirmek,sağlamlaştırmak,sağlam etmek,usandırmak,bükmek,tazyik etmek,aciz etmek,tciz etmek,üzüm koruk olmak,imzalamak,onaylamakأَبْرمَ : إِبْرَاماً ب ، هُ
vekalet,dönmek,ettiklerine pişman olmak,vekil etmek,nedamet etmek,bir hususta birinin yerine geçmek,yerine geçirmek,yerini tutmak,vekil tayin etmek,tevkil etmek,vekalet etmek,inabe etmek,dönmek,rücü etmek,tövbe etmek,pişman olmak,önem vermek,bir şeye sık sık gidip gelmekإِنَابَةٌ (ج) إِنَابَاتٌ ، وَكَالَةٌ ، رُجُوعٌ ، تَوْبَةٌ
isnat etmek,dayamak,bağlamak,atıf etmek,sabr etmek,dayamak,nispet etmek,bağlamak atıf etmek,nispet etmek,yüklemek,hamletmek,vermek,icra etmekعَزَا ـُـ عَزَاءً و عَزْواً إِلَي
almak,tutmak,kapmak,ahzetmek,,elde etmek,yapışmak,ele almak,galip gelmek,bahşiş etmek,başlamak,taahhüt etmek,benimsemek,yakalamak,tevkif etmek,mücazat ve işkence etmek,bir görüşü,reyi,fikri kabul etmek,bir ilim ve malumat,özellikle hadis ilmini birinden öأَخَذَ ـُـ أَخْذاً و تَأْخَاذاً و مَأْخَذاً بِ ، عَلَي ، فِي ، مِنْ و فِي القُرْآنِ الكَريمِ
bildirmek,ilan etmek,ilam etmek,haber vermek,duyurmak,anons etmek,beyan etmek,çağırmak,hoşuna gitmek,taaccüp ettirmek,men etmek,birinin kulağına vurmak,otlar kurumağa başlamak,ezan okumak,kulak vermek,izin vermekآذَنَ : إِيْذَاناً بِ ، هُ
alışveriş etmek,alış-verişte el tutuşturmak,bir kimsenin egemenliğini kabul etmek,tanımak,bir alım - satım işine karar verip el ele tutuşmak,muahede ve mukamele etmek,antlaşmak,sözleşmek,satmağa çıkarmak,satılı etmek,elini tutup biat etmek,tanımak tasdik etmek,arzı itaat ve tabiiyet etmek,biat olunmakبَايَعَ : مُبَايَعَةً و بِيَاعاً
heder etmek,batıl,sakıt ve itibarsız kılmak,dökülmüş kanın kısasını ve diyetini aldırmamak,batıl etmek,kıssasız birinin kanını helal etmek,akıtmak,dökmek,mübah etmek,iptal etmek,gidermek,aşağı düşürmekأَهْدَرَ : إِهْدَاراً
arızasını tashih etmek,tamir etmek,onarmak,bozuk nesneyi ıslah etmek,mamur etmek,ömür vermek,bayındırlık,oanrım,bayındırlık,bir yeri ȃmir yani ehil ile abadan etmek,yaşatmak ,diriltmek,onarım,tamirتَعْمِيرٌ (ج) تَعْمِيرَاتٌ : ترميم
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid