1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
mesleği ihtiyar edip uymak,iktida etmek,tabi olmak,bir kimsenin işlediğini,yaptığını yapmak,ardınca gitmek,takip etmek,izlemekإِقْتَدَي : إِقْتِدَاءً بِ
tekme veya değnekle vurmak,deve sevinmek,keyif etmek,neşatlanmak,deveyi şevk ve cünbüşe getirip tahrik etmek,bıçakla kesmekبَغَزَ ـَـ بَغْزاً ، هُ
tahsin etmek,kaleleştirmek,kuvvetlendirmek,takviye etmek,sağlamlaştırmak,kale gibi sağlam ve sarp yapmak,korumak,istihkam haline getirmek,gizlemekحَصَّنَ : تَحْصِيناً
deve çökmek,yeri sıyırıp silecek derecede sert yağmak,hayır ve bereketlenmesine dua etmek,mukim olmak,sebat,devam etmekبَرَّكَ : تَبْرِيكاً ، بِ ، عَلَي ، فِي
gelecek vey a akacak bir şeye mesala suya yol açmak,yolunu düzeltmek,tesviye etmek,hazırlamak,kolaylaştırmak,teshil etmekأَتَّي : تَأْتِياً و تَأْتِيَةً
zülüm ve cevir etmek,hakkında kötü sözler söylemek,savaşırken birini tutup diğerine onun üzerine bırakmak,üşenmek,tembellik etmekأَلْهَدَ : إِلْهَاداً إِلَي ، بِ ، هُ
kökleştirmek,kaide koymak,sabit ve muhkem etmek,birinin soyunu göstermek,bir şey aslına döndürmek,asaletini ispat etmek,açıklamakأَصَّلَ : تَأْصِيلاً ، هُ
astronot yıldızları tahkik etmek,incelemek,bir kimse aşk derdinden yahut uykusuzluktan sabaha kadar yıldız gözetlemek,yıldızlara dikkat etmekتَنَجَّمَ : تَنَجُّماً
hurma ağacının meyvesini taze iken tahmin etmek,suç,cürüm,kabahat ve günah işlemek,budamak,kazanmak,kesbü kar etmekإِجْتَرَمَ : إِجْتِرَاماً
arkasından gitmek,tabi olmak,takip etmek,namazda farzdan sonra nafile kılmak,adağını eda etmek,ömrünün son ramakına varmakتَلَّي : تَتْلِيَةً
yalan uydurmak,yaratmak,düzmek,huy ve hulk peyda etmek,sözü yalanlamak,türetmek,kurmak,çıkarmak,icat etmek,muhtaç olmakإِخْتَلَقَ : إِخْتِلاَقاً إِلَي
çok nefret etmek,bıkmak,iğrenmek,tiksinmek,çok kızmak,öfkelenmek,buğuz etmek,çok kızmak,buğuz etmekمَقَتَ ـُـ مَقْتاً ، هُ
tabir,terim,deyiş,dile getirmek,ifade etmek,deyim,tabir,deyiş,düş yormak,rüya tabir etmek,manayı batınayı elfaz vasıtasıyla başkasına anlatmak,tesmiye etmek,yormak,yorum,tabir,ifade,demek,rüyanın ahvali hariciyesinden keyfiyatı batine ve mustakbele mattali olmakتَعْبِيرٌ (ج) تَعْبِيرَاتٌ و تَعَابيرُ
etrafını çevirmek,sarmak,ihata etmek,arkasına düşmek,arkasından ayrılmamak,başına toolanmak,sacayağı yerini tutmak,yerini korumak,muhafaza etmek,yerinden ayrılmamak,bir kimseyi önemli bir şeye teşvik etmek,kındırmak,tencere sac ayağına konmak,etrafını sarmak,toplanmak,ayrılmakتَأَثَّفَ : تَأَثُّفاً ، هُ
yerinde veya yukarda oturmak,kadın kocasına asilik,itaatsızlık etmek,karı kocasına buğuzedip karşı gelmek,isyan etmek,asi olmak,itaat etmemek,coşmak,kabarmak,imtina etmek,yükselmek,yüksek olmak,kalkmak,tepeye çıkmak,karı kocasına buğuzedip karşı gelmek,isyan etmek,asi olmak,itaat etmemekنَشَزَ ـُِـ نَشْزاً و نُشُوزاً بِ عَلَي ، فِي ، عَنْ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid