1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
engelleri kırmakكسر الحواجز
bel kırmakقصم الحقو
belini kırmakقصم أو كسر ظهره، تحريك ظهر عند المشي
ceviz kırmakرضح الجوز
camı kırmakتحطيم أو كسر الزجاج
bariyerleri kırmakكسر المتاريس
ufatmak,kırmakفَطْأٌ (تر)
dişi kırmakدَقَمَ ـُِـ دَقْماً
dipten kırmakحفّ ، تنقيص القدّ
engeli kırmakكَسْرُ الحَاجِزِ
efsaneyi kırmakتحطيم الأسطورة
dömeni kırmakكسر الدفّة
diş kırmakدَمْقٌ
duvarı kırmakكَسْرُ الجِدارِ
belini kırmakقصم أو كسر ظهره
bir şeyi bilerek ve kasten inkar etmek,bilerek inkar ve tekzip etmek,birini bahil,cimri,pinti ve nakes bulmak,küfran-ı nimet etmek,nankör olmak,nankörlük etmek,inatçılık etmek,cimri olmak,ret etmek,kabul etmemekجَحَدَ ـَـ جَحْداً و جُحُوداً و في القرآن الكريم
yalan söylemek,zina etmek,gözü yorgun olmak,zayıf olmak,haktan vazgeçip sapmak,yan çizmek,küfür etmek,sövmek,su akmak,akıtmak,kanalı genişaçmak,fasık olmak,yalanlamak,tekzip etmek,asi gelmek,isyan etmek,muhalefet etmek,şafak sökmek,tan atmakفَجَرَ ـُـ فَجْراً و فُجُوراً و مَفْجَراً عِنْ
alay etmek,hor görmek,horlamak,hakir görmek,hafifsemek,alay etmek,küçümsemek,zevklenmek,hakaret etmek,aşağılamak,yençmek,hakaret etmek,hücüm etmekإِزْدَرَي : إِزْدِرَاءً ب ، عَلَي
tahrip etmek,sabote etmek,yıkmak,viranetmek,harap etmek,yerle bir etmek,bozmak,mahvetmek,çürütmek,yıkmak,bozmak,harap etmek,sabotaj yapmak,خَرَّبَ : تَخْرِيباً ، هُ
razı etmek,hoşnut etmek,memnun etmek,tatmin etmekأَرْضَي : إِرْضَاءً ، هُ
esef etmek,teessüf etmek,korkup keder etmek,gam ve gussa ile yanıp yakılmak,esef etmek,tasalanmak,üzüntüden yakınmak,acımak,esefnak olmak,üzülmek,yazıklanmakتَأَسَّفَ : تَأَسُّفاً عَلَي
iğrenmek,tiksinmek,nefret etmek,istememek,sevmemek,kaçınmak,ret etmek,kabul etmemek,abamak,gururlanmak,yüz çevirmek,çekinmek,ret etmek,imtina etmek,çrekinmek,razı olmamakأَبَي ـَِِـ إِبَاءً و إِبَاءَةً
horluk ve hakaret etmek,onurunu kırmak,kötü muamele etmek,bir şeyi hor görmek,küçümsemek,horlamak,aşağılamak,horluk etmek,haksız yere tahkir etmek,alçatmakأَهَانَ : إِهَانَةً َعَلَي ، هُ و فِي القُْآنِ الكَرِيمِ
talep etmek,istemek,üzünmek,hacet bitirmek ve fakirlik insanı tac-ı sual etmek,talep etmeğe mecbur etmek,yardım etmek,birinin ihtiyacını yerine getirmekأَطْلَبَ : إِطْلاَباً ، هُ و يُقَالُ طَلَبَ مِنِّي فَأَطْلَبْتُهُ أَيْ اَسْعَفْتُهُ
adet edinmek,işte çalışmak,çabalamak,bir şeyden ayrılmayarak devam etmek,sebat etmek,emek çekmek,gayret etmek,didinmek,işe devam etmek,davarı şiddetli sürmekدَأَبَ ـَِـ دَأْباً و دَأَباً و دُؤُوُباً عَلَي ، فِي
beklemek,bakmak,nazar etmek,gözetmek,hıfız etmek,merhamet etmek,kalmak,beka bulmak,daimi olmak,durmak,eski halinde olmak,baki olmak,devam etmek,sürmek,yaşamak,ber hayat bulunmak,artmak,fazla gelip kalmak,arta kalmak,baki kalmak,devam etmek,sebat etmek,بَقَي ـِـ بَقَاءً و بقْياً و بَقِيَ ـَـ بَقَاءً و بَقْياً و قَلَ الطَّبِيبُ
şehadet etmek,görmek, şahit olmak,tanıklık yapmak,şahitlik etmek,meclise gelmek,yemin etmek,meclise gelmek,yemin etmek,tanık olmak,tanıklık etmek,hazır olmak,kesin haber vermek,tayin etmek,yaşamakشَهِدَ ـَـ شَهَادَةً و شُهُوداً و مَشْهَداً عَلَي
buyurmak,emir etmek,irade buyurmak,sipariş etmek,bir şeyin yapılmasını veya işlenmesini istemek,ferman etmek,emir vermek,hüküm etmek,amir ve vali olmak,valilik etmek,emir almak,memur olmakأَمَرَ ـُـ أَمْراً و إِمَارَةً و آمِرَةً بِ ، هُ ... و في التنزيل
eda etmek,ifa etmek,tediye etmek,ödemek,yerine getirmek,ulaştırmak,götürmek,isal etmekand içmek,sebep olmak,sevk etmek,vesile olmak,sonuçlanmak,görevi yapmak,vermekأَدَّي : تَأْدِيَةً إِلَي ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
ıslatmak,yaşartmak,yaş etmek,tohum ekmek,bir şeye pek düşkün olmak,yabana gitmek,kurtulup kaçmak,zer etmek,ıslatmak,ikram etmek,lütüf ve ihsan etmekبَلَّ ـُـ بَلاًّ و بِلَّةً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid