1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir nesneyi kırıp çıkartmak,diş ile kırmakكَزْمٌ
uzaklaştırmak,uzağa sürmek,ifsat etmek,fasit etmekإِضْرَاحٌ (ج) إِضْرَاحَاتٌ : إبعاد ، إفساد
gidermek,yerinden uzaklaştırmak,caiz kılmak,yerinden ayırmakزَوَّلَ : تَزْوِيلاً ، هُ
ıraklamak,ıraklaştırmak,uzaklaştırmak,dışlamak,diskalifiye etmek,dışlamakأَقْصَي : إِقْصَاءً عَنْ
uzak etmek,uzaklaştırmak,kovmak,sürmek,tart etmekأَشْقَذَ : إِشْقَاذاً ، هُ
uzaklaştırmak,yerindenayırmak,kındırmak,teşvik etmek,arkasından itmek,arkasını bırakmak,cima emek,mızrakla dürtmek,sancımak,vurmak,acele ettirmekحَفَزَ ـِـ حَفْزاً
uzaklaştırmak,bir kimseden yüz çevirmek süratle gitmek,birisine ufak taş atmak,at koşup ayağıyla hurda taşlar tozutup savurmakأَحْصَبَ : إِحْصَاباً ، عَنْ ، ه
uzaklaştırmak,uzak tutmak,ayırmak,uzak eylemek,birinden uzaklaşmak,çekilmek,yanaşmak,uzakta bulundurmakبَاعَدَ : مُبَاعَدَةً و بِعَاداً ، هُ
defetmek,savmak,ihya etmek,yükseltmek,uzaklaştırmak,ele almak,el uzatıp almak,geciktirmekنَأَشَ ـَـ نَأْشاً
bir işten men etmek,devenin sütü azalmak,uzaklaştırmak,ırak etmek,uzak olmakأَشَصَّ : إِشْصَاصاً ، هُ
kayıp ettirmek, gizlemek,uzaklaştırmak,gizlemek,göndermekغَيَّبَ : تَغْيِيباً عَنْ، هُ
uzaklaştırmak,ırak etmek,uzak etmek,sürmekجَنَبَ ـُـ جَنْباً
ayırmak,uzaklaştırmak,sürat etmek,acele etmekأَحْرَدَ : إِحْرَاداً ، هُ
hanzalı biçip kırmak ve pişirmek,toplamak,sürat etmekهَبَدَ ـِـ هَبْداً
birinin bir dişini kökünden veya öndişlerinden birini kırmakأَثْرَمَ : إِثْرَاماً
cümlesine yetişmek,sürmek,istiğrak,dalmak,içine almak,devam etmek,bir şeyi baştan başa kaplamak,bir şeyi bütün tutmak,istiap etmek,kavramak,gayeyi aşmak,ileri gitmek,içine almak,tecavüz etmek,aşırılığa kaçmak,hepsini işgal etmek,doldurmak,meşgul etmek,zapإِسْتَغْرَقَ : إِسْتِغْرَاقاً فِي
bed ve kerih bulmak,iğrenmek,iğrendirmek,tiksinmek,güç ile iş buyurmak,göç etmek,zorlamak,mecbur etmek,cebir etmek,,bed ve kerih olmak,ikrah,ikrah etmek,nefret etmek,sevmemek,korkutmak,nefret ettirmekإِكْرَاهٌ (ج) إِكْرَاهَاتٌ
tembih etmek,dikkati çekmek,uyarmak,tembih etmek,uyandırmak,sipariş etmek,ismini meşhur etmek,yükseltmek,uyandırmak,ısmarlamakنَبَّهَ : تَنْبِيهاً إِلَي ، هُ
inam,ihsan,bağış,lütüf,nimet vermek,nimetlemek,iyilik etmek,ihsan etmek,bahşiş etmek,inam etmek,efendilikإِنعَامٌ (ج) إِنْعَامَاتٌ : إِنْعَامَةٌ : إِحْسَانٌ
beze arış yapmak,vermek,arışlamak,dokumak,bezin arışını çözüp düzelltmek,kumaşın çözgüsünü uzatmak,bahs etmek,isabet etmek,ihmal etmek,iyilik etmek,kavmin arasını yapmak,uzlaştırmak,öğüt vermekأَسْدَي : إِسْدَاءً إِلَي
yetişmek,olgunlaşmak,anlamak,kavramak,idrak etmek,akıl etmek,ulaşmak,kemale ermek,kemalini bulmak,erişmek,ermek,yetmek,telafi etmek,sezmek,görmek,bulmak,elde etmek,bildirmek,bilmek,tabi olmak,baliğ olmak,yakalamak,elde etmek,nail olmak,vakti gelmekأَدْرَكَ : إِدْرَاكاً بِ ، هُ و فِي المَثَلِ
takdis etmek,kutsallaştırmak,pak kılmak,tenzih etmek,temiz etmek,kutsamak,takdis etmek,tathir etmek,temiz kılmak,Hak teala hazretlerinin bir nevi hizmet ve ibadetine tayin ve tahsis ederek aziz ve mübarek ve mukaddes kılmak,Allahı tealayı ayıplardan ve şirkten tenzihe delalet eden tabir ile zikir ve vasıf ve itikat etmekتَقْدِيسٌ (ج) تَقْدِيسَاتٌ
savaşa gitmek,savaşmak,cihat etmek,istemek,düşmanla savaşmak,düşmanı basmak,muhabere yapmak,hücum etmek,saldırmak,istila etmek,cenk etmek,gazaya gitmek,istemek,dilemek,kast etmek,savaşmak,gazaya gitmek,istemek,dilemek,kast etmek,cenk etmek,savaşmak,hücum etmek,saldırmak , istila etmek , cenk etmekغَزَا ـُـ غَزْواً و غَزَوَاناً وغَزْوَةً و غَزَوَةً
birinin boyunn ağrısını tedavi etmek,men etmek,hapis etmek,alıkoymakآجَلَ : مُؤَاجَلَةً عَنْ ...
ölüyü mezara gömmek,defin etmek,taan etmek,meyil etmek,sapmakلَحَدَ ـَـ لَحْداً
konuk etmek,misafir etmek,ziyafet istemek,ev sahipliği etmek,ağırlamakإِسْتِضَافَةٌ (ج) إِسْتِضَافَاتٌ
yeniden başlamak,baş vurmak,müracaat etmek,itirza etmek,temyiz etmekإسْتَأْنَفَ إِسْتِئْنَافاً
zarar etmek,zülümetmek,haksızlık etmek,kahr etmek,ezmek,hakkını eksiltmekضَامَ ـِـ ضَيْماً
hüküm etmek,hakim olmak,tahaküm etmek,yönetmek,idare etmek,dizginlemekتَحَكَّمَ : تَحَكُّماً فِي
nöbet ile gelmek,musibet isabet etmek,kısa etmek,kast etmekإِنْتَأَبَ : إِنْتِآباً ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid