1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir ahdi bozmak,yıkmak, fesih etmek,delili çürütmek,kırmak,intikam almakنَقَضَ ـُـ نَقْضاً
çadır çadıra,duvar duvara bitişir,komşu olmak,düzgün,pürüzsüz eylemek,kırmakآصَرَ : مُؤَاصَرَةً ، هُ
bombalamak,kırmak,kırılmak,gümdürdemek,kuvvetli ses çıkarmak,gök gürlemek,eğlenceye dalmakقَصَفَ ـِـ قَصْفاً
zayıflatmak,güçsüzleştirmek,vurmak,yere çalmak,tehlikeli atış atmak,kuş kanadını kırmakأَوْهَطَ : إِيْهَاطاً ، هُ
izale etmek,gidermek,yok etmek,yüklemek,ıraketmek,kaldırmak,uzaklaştırmak,ıraklaştırmak,bertaraf etmek,meyil ettirmek,eğmekأَمَاطَ : إِمَاطَةً عَنْ ، هُ و فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ
izale etmek,gidermek,yok etmek,yüklemek,ıraketmek,kaldırmak,uzaklaştırmak,ıraklaştırmak,bertaraf etmek,meyil ettirmek,eğmekإِمَاطَةٌ (ج) إِمَاطَاتٌ : إِزَالَةٌ ، إِبْعَادٌ ، تَنْحِيَةٌ ، تَحْمِيلٌ
ezmek,kahretmek,yok etmek,uzaklaştırmak,uzak etmek,ırak etmek,kaftan eskimek,emcikten süt sağalıp tükenmekأَسْحَقَ : إِسْحَاقاً ، هُ
uzaklaştırmak,ırak etmek,kovmak,sürmek,yok etmek,ıskarta etmekإِبْعَادٌ ، تَنْحِيَةٌ ، عَزْلٌ
bir şeyi saf,arı,halis,kal eylemek,hasta şifa bulmak,iyileşmek,bir kiseyi uzaklaştırmak,güneş tutulduktan sonra görünüp açılmakأَمْحَصَ : إِمْحَاصاً عَنْ ، هُ
zayılatmak,ılıklaştırmak,ılılatmak,ılık etmek,hafifletmek,gevşetmek,gevşek hale getirmek,kuvveti kırmakفَتَّرَ : تَفْتِيراً هُ
kafatasına vurmak,kırmak içindekini hepsini içmek,narı soymak,taneyi savurmak,küremek,süpürmekقَحَفَ ـَـ قَحفاً
uyutmak,uykuya giriftar kılmak,öldürmek,uyur bulmak,hastalık birini zayıflatmak,arıklatmak,kırmakأَنَامَ : إِنَامَةً بِ ، هُ
uyutmak,uykuya giriftar kılmak,öldürmek,uyur bulmak,hastalık birini zayıflatmak,arıklatmak,kırmakإِنَامَةٌ (ج) إِنَامَاتٌ
nehrin suyunu her tarafa akıtmak için kenarını gedmek,ırmağın suyu akması için bendini kırmak,sel yerini yarmak,selbasmak,ayrılmak,yarmak,yırtmak,rol vermek,mecra açmak,nehir veya sel yatağının kenarını veya bendi yıkıp etrafı basmak,göz süraatle yaş akıtmak,sel suyu ağzına kadar dolmak,su fışkırmak,su akmak için havuzun kenarını kırmak,kutu su ile dolup taşmak,göz yaşarmak,toprağı yarmak,olmakayırmak,su bendini tahrip etmek,su kaynamak,taşmak ,göz yaşı boşanmakبَثَقَ ـُِـ بَثْقاً و بِثْقاً و تَبْثَاقاً و بُثُوقاً
ırak etmek,uzaklaştırmak,bertaraf etmek,yok etmek,sürmekأَبْعَدَ : إِبْعَاداً ، هُ
bir kızı sünnet etmek,birine filan kadının dılağına amdiyerek sövmek,küfür etmek,tahkir etmekبَظَّرَ : تَبْظِيراً
ibadete tekellüfle say ve ihtimam etmek,ibadetle başbaşa kalmak,kulluk etmek,kul edinmek,sofuluk etmekتَعَبَّدَ : تَعَبُّداً
mesleği ihtiyar edip uymak,iktida etmek,edinmek,elde etmek,kazanmak,kesp etmek,satın almakإِقْتِنَاءٌ (ج) إِقْتِنَاءَاتٌ
eğmek,eğilmek,meyil etmek,atfetmek,isnat etmek,bağlamak,katlamak,acımak,şefkat etmek,yatırmak,meyil etmek,bağlamak,eğilmek,ona şefkatte bulunmak,merhamet etmek,eğilmek,şefkatte bulunmak,merhamet etmek,dönmekعَطَفَ ـِـ عَطْفاً إِلَي ، عَلَي
kermek,gedmek,,farz etmek,dayatmak,kertmek,takdir etmek,tahsis etmek,sanmak,inanmak,uygulamak,tayin etmek,mecbur tutmak,dayatmak,tahtayı kertmek,takdir etmek,yazmak,uygulamak,dayatmak,dayatmak,kertmek,tahsis etmekفَرَضَ ـِـ فَرْضأً علي، لِ
fuhuş,zina,zulum,azmak,haddi aşmak,istemek,dilemek,zülüm ve sitem etmek,serkeşlik etmek,talep etmek,istemek,isyan,haddi aşmak,tecavüz etmek,dilemek,azgınlık,asilik,hedefi tecavüz etmek,orospuluk,zina etmek,aşırılık,kibir,tekebbür,ifrat,taaddi,cinayet,kibir,kibirlenme,yağmur çokluluğu,kapanan,yarada kalan ufunet eseri,talep etmek,istemek,baş çekmekبَغْيٌ : إفراط ، ظُلْمٌ ، عُدْوَانٌ ، جَوْرٌ ، تعدٍّ ، عصيان ، كبر ، تكبر و فِي القُرْآنِ الكضرِيمِ
nesneyi geri iade etmek,hayvanı satıp yerine başkasını almak,satılan hayvanı parasını faydalı bir şeye sarf etmek,geri dönmek,gerici olmak,verdiğine yine rücü etmek,hak talep etmekإِرْتَجَعَ : إِرْتِجَاعاً إِلَي ، عَلَي
uydurmak,tatbik etmek,uygulamakgök üzerine batırıp kaplamak,bulut havayı ve su yeri bürümek,birbirine ayın ve misil olup olmadığı tahkik ve tecessüs etmek,aklenkıyas ve temsil etmek,,beraber etmekتَطْبِيقٌ (ج) تَطْبِيقَاتٌ
kararlaştırmak,karar vermek,takrir etmek,ikrar etmek,yerleştirmek,itirafa zorlamak,açıklamak,tayin etmek,belirlemek,bildirmekقَرَّرَ : تَقْرِيراً فِي
ondalığını almak,ona taksim etmek,on kat etmek,şeri öşürü ahz ve tahsil etmek,ondalık salmakتَعْشِيرٌ (ج) تَعْشِيرَاتٌ
denemek,imtihan etmek,sınamak,düşvar ve mübtela etmek,tecrübe etmek,yormak,bitkin hale getirmek,sövmekبَلاَ ـُـ بَلْواً و بِلاَءً ، هُ و في القُرآنِ العَظِيمِ
bir nesneyi anlamak,farkına varmak,dikkat etmek,hatıra getirmek,anmak,dert hatır etmek,fehim etmekبَاه ـِـ بَيْهاً لِ و يقال ما بهت اي ما فهمت
birini kendi hal ve rehinde serbest bırakmak,lanet etmek,nefret etmek,ilenç vermek,terk etmekبَهَلَ ـَـ بَهْلاً
hasta inlemek,haset etmek,kıskanmak,işe başlamadan etrafıyla tasavvur etmek,ölçüp takdir ve tahmin etmekأَنَتَ ـِـ أَنِيتاً
cehalet isnat etmek,cahilliğe mensup kılmak,cahil add etmek,birinin cehaletini zahire ihraç etmek,techilتَجْهِيلٌ (ج) تَجْهِيلاَتٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid