1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
uzaklaşmak,uzaklaştırmak,zülüm etmek,ifrat etmek,aşırılık etmekشَطَّ ـُِـ شَطَّاً و شُطُوطاً و شَطَطاً وشَطِيطاً عَلَي
bekar olmak,evlenmemiş olmak,uzaklaşmak,gizli olmak,uzaklaştırmakعَزَبَ ـُـ عُزُوباً وعُزُوبَةً
sürmek,kovmak,tart etmek,uzaklaştırmak,hurma alaca olmak,hurma ağacı uzamak,uzun olmakأَشْقَحَ : إِشْقَاحاً
geciktirmek,geç bırakmak,alıkoymak,tutmak,geri bırakmak,tehir etmek,yavaşlatmak,uzaklaştırmak,ibat etmekآنَيَ : إِيْنَاءً
beyine varmaksızın başı kırmak,yarmak,çoluk çocuğun rızkını kazanmak,birini Kureyş kabilesinden saymak,أَقْرَشَ : إِقْرَاشاً
ufaltmak,ufaklamak,kırmak,kırıp parelemek,dövmek,düpdüz etmek,yere yakın yastım dağ,denkدَكٌّ
indirmek,alçaltmak,kırmak,kadrini kıymetini düşürmek,eksiltmek,ağaşı bakmak,görmemezlikten gelmek,göz yummakغَضَّ ـُـ غَضَاضاً و غَضّاً و غَضَاضاً و غَضاضَةً
bel,meyan,omurganın ortası,sert ve taşlık yer,değnek ile vurup dövmek,kırmakجَشٌّ و يقال ضرب جَشّ الحمار اي وسطه و يقال موضع جَشٌّ
hurmanın yapraklarını budayıp düzeltmek,bir şeyi kesmeden,kopmadan kırmak,ağacın dalı yere düşmekإِهْتَصَرَ : إِهْتِصَاراً
görevden almak,satışı bozmak,alış-verişi bozmak,fesih etmek,istifa ettirmek,azil etmek,uzaklaştırmakأَقَالَ : إِقَالَةً ، هُ
yerinden uzaklaştırmak,def etmek,apar topar çekmek,ırak etmek,ayırmak,itmek,acele içinde çekmekزَحَّ ـُـ زَحّاً
ırak etmek,uzaklaştırmak,ıraklaştırmak,kaldırmak,gidermek,yerinden ayırmak,izale etmek,kaldırmak,çıkarmakأَزَاحَ : إِزَاحَةً ، هُ
devirmek,düşürmek,öldürmek,helak etmek,yitirmek,uçurmak,helak etmek,uzaklaştırmak,gidermek,dökmekأَطَاحَ : إِطَاحَةً بِ ، هُ
ıraklamak,ıraklaştırmak,uzaklaştırmak,uzak etmek,diskalifiye etmek,dışlamak,bir işin,bir şeyin sonuna ulaşmak,varmakأَقْصَي : إِقْصَاءً عَنْ ، هُ
ırak olmak,yok olmak,ölmek,defolmak,uzak kalmak,haddini aşmak,tecavüz etmek,uzaklaştırmak,uzak tutmakبَعُدَ ـُـ بُعْداً بِ ، عَنْ ، بَعِدَ ـَـ بَعَداً ـ بِ ، عَنْ
ezmek,kahretmek,yok etmek,uzaklaştırmak,uzak etmek,ırak etmek,kaftan eskimek,emcikten süt sağalıp tükenmekأَسْحَقَ : إِسْحَاقاً ، هُ
izale etmek,gidermek,yok etmek,yüklemek,ıraketmek,kaldırmak,uzaklaştırmak,ıraklaştırmak,bertaraf etmek,meyil ettirmek,eğmekأَمَاطَ : إِمَاطَةً عَنْ ، هُ و فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ
izale etmek,gidermek,yok etmek,yüklemek,ıraketmek,kaldırmak,uzaklaştırmak,ıraklaştırmak,bertaraf etmek,meyil ettirmek,eğmekإِمَاطَةٌ (ج) إِمَاطَاتٌ : إِزَالَةٌ ، إِبْعَادٌ ، تَنْحِيَةٌ ، تَحْمِيلٌ
mide yemeği hazım etmek,sindirmek,hakkını eksik vermek,üzerine atlayıp saldırmak,hücüm etmek,gasp etmekهَضَمَ ـِـ هَضْماً عَلَي ، لِ
mükafatlandırmak,karşılığını vermek,cezalandırmak,mükafat etmek,birine ( جزاك الله خيرا) deyip dua etmek,mücazat etmekجَازَي : مجَازَاةً و جَزَاءً بِ ، عَلَي
yapmak,tertip etmek,düzmek,adam yetiştirmek,iyilik talep etmek,bir iş için birisini ihtiyar etmekإِسْتِصْنَاعٌ
imkan,fırsat tanımak,vermek,sunmak,hazırlamak,amade etmek,takdir etmek,tayin,tahdit ve tahsis etmekأَتَاحَ : إِتَاحَةً لِ
yetime vasi,veli tayin etmek,vali kılmak,birine iyilik etmek,yemin etmek,önem vermek,yaklaştırmakأَوْلَي : إِيْلاَءً عَلَي
aldatmak,perdeyi sarkmak,bilmekle beraber birinin hakkını inkar etmek,yardım etmek,mezarı yerle bir etmekأَلَطَّ : إِلطَاطاً بِ
özetlemek,açıklamak,beyan etmek,tehzip etmek,özet,telhis,özetlemek,telhis etmek,telhis,vezir tarafından padişaha devlet çıkarlarına dair takdim olunan tarkriri arz etmekتَلْخِيصٌ (ج) تَلْخِيصَاتٌ : تَبْيِينٌ ، تَهْذِيبٌ
hoşuna gitmek,beğenmek,görmediği için garip bulmak,taaccüp etmek,şaşmak,hayret etmek,tuhafına gitmek,acayibına gitmek,alşmadığı için kabul etmek,ret etmekعَجِبَ ـَـ عَجَباً مِنْ و لِ
almak,algılamak,telakki etmek,karşılamak,görmek,telakki etmek,tahsil etme,kabul etmek,hamile kalmak,telakki etmek,bir nesneye karşı tesadüf edip görmekتَلَقَّي : تَلَقِّياً مِنْ
birini bir şeyle meşgül etmek,işgal etmek,iş vermek,tutmak,evde ikamet etmek,bir şeyle megul olmak,sarfı nazar etmek,,bir şeyden vaz geçmekشَغَلَ ـَـ شَغْلاً و شُغْلاً بِ ، مِنْ ، هُ
bir işi sair işlerden önce işlemek , takdim etmek , yaratmak , halk etmek , nümünesiz yapmak , icat ve ihtira etmek ,kendiliğinden ve ilk olarakbir şey söylemek ,kendi memleketinden çıkıp gurbe ti tercih etmek , çıkmak , gelmekرَهْيَأَ : رَهْيَاَةً الحَمْلَ : جعل أَحَد الِعدلين أَثقل من الآخر
kusuntu,ağızdan çıkmak,akmak,seyelan etmek,erimek,acele ve müsaraat etmek,gitmek,sümbül kısmen kurumak,arzu etmek,yol almak,kat etmek,ekmek parçasıyla tereyağı vesairden lokma kaldırmak,ahzetmek,su yerde yayılmak,gitmekتَاعَ ـِـ تَيْعاً و تَيَعاً و تَيَعَاناً إِلَي
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid