1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
paniğe kapılmak,korkutmak,tehdit etmek,dolmak,hörgücü uzun dilimler şeklinde kesmek,kabı doldurma,khörgücü kesmek,boynunu kırmak,boyunu düzeltmekرَعَبَ ـَـ رَعْباً و رُعْباً
değiştirmek,düzeltmek,doğrultmak,rezive etmek,bozmak,yumuşatmak,setrtliği kırmak,beraberleştirmek,doğrultmak,düzeltmek,tadil etmek,değişiklik yapmak,düzeltme yapmak,alıştırmak,rezive etmek,bozmak,yumuşatmak,setrtliği kırmak,beraberleştirmek,doğrultmak,düzeltmek,tadil etmek,değişiklik yapmak , düzeltme yapmak , düzeltmek ,alıştırmakعَدَّلَ : تَعْدِيلاً ، هُ
gidermek,izale etmek,bertaraf etmek,def etmek,kaldırmak,uzaklaştırmak,yerinden etmek,soldurmak,silmek,mahv etmek,bir nesneyi yerinden ayırmak,yok etmek,helak etmek,temizlemek,çıkarmak,bozmakأَزَالَ : إِزَالَةً و إِزَالاً ، هُ
azarlamak,tekdir etmek,ayıplamak,kovmak,gıybet etmek,delmek,gedik açmak,iftira,bühtan etmek,şerefini kırmak,leke sürmekثَلَبَ ـِـ ثَلْباً ، هُ
soğutmak,serinletmek,dondurmak,üşüttürmek,üşümek,soğuk hissetmek,hafifletmek,azaltmak,sıcağın tesirini kırmak,hakkı ispat etmek,sızıyı,ağrıyı didirmek,teskin etmekبَرَّدَ : تَبْرِيداً عَنْ ، لِ ، هُ و فِي الحَدِيثِ
beyine varmaksızın başı kırmak,yarmak,çoluk çocuğun rızkını kazanmak,birini Kureyş kabilesinden saymak,koğuculuk etmek,gıybet etmek,söz götürüp getirmekأَقْرَشَ : إِقْرَاشاً بِ ، لِ
hıçkırmak,tekrar tekrar derin nefes almak,bir şeyde üstün gelmek,ali ve racih olmak,okun gezini kırmak,ileri gitmek, ölmekفَاقَ ـُـ فُوَاقاً
azil etmek,görevli görevinden almak,ayırmak,uzaklaştırmak,akdi,satışı bozmak,kaldırmak,korumak,tutmak,azil etmek,para bozmak,dememiş iken dedin diye iddia etmek,düşürmek,el vermekإِقَالَةٌ (ج) إِقَالاَتٌ : إِسْقَاطٌ ، فَسْخُ العَقْدِ ، فَصْلُ صَاحِبِ مَنْصِبٍ عَنْ مَنْصِبِهِ
iptal etmek,kaldırmak,ilga etmek,kırmak,bozmak,lağv etmek,mahrum etmek,birini ümitsiz eylemekأَلْغَي : إِلْغَاءًَ
çağırmak, ünlemek, atın arkasından hay kırmak, getirmek, toplamak, şamata etmek,tahliye etmek, tahliyeإِجْلابٌ
bir ahdi bozmak,kırmak veya bükülmüş bir ipi bozmak,atmak,misvakın başı dağınık olmakنَكَثَ ـُِـ نَكْثاً
kırmak,bir kimseyi ya bir hayvanı üşütüp helak eylemek,bindiği merkebi tahrik eylemek,ölmekهَزْءٌ
bir şeyi kuraldışı kılmak,kuraldışı söz söylemek,bir şeyi uzaklaştırmakأَشَذَّ : إِشْذَاذاً
ezmek,kılıçla etinin bazısını kesmek,galebe çalmak,mağlup etmek,kırmak,kılıçla vurup bir miktar et kesmekبَرَخَ ـِـ بَرْخاً
ahdi kırmak,bozmak,vefa etmeyip kalleşlik etmek,birine bekçi,korucu kılmak,bekçi,biriyle korucu göndermekأَخْفَرَ : إِخْفَاراً
inam ve ihsan etmek,nimet saymak,tekrar etmek,minnet etmek,birine yapılan iyilikleri sayıp başına kakmak,incitmekإِمْتَنَّ : إِمْتِنَاناً عَلَي ، هُ
almak,tutmak,ahzetmek,bahşetmek,başlamak,tevkif,işkence,ukubet,adet,kabz etmek kendi tasarrufuna dahil etmek,kabul etmekأَخْذٌ : قَبْضٌ : أَسْرٌ ، تَنَاوُلٌ ، قَبُولٌ
tekfir etmek,örtmek,setir etmek,birine küfür isnat edip kafir demek,hıns lazım kelam yemine keffaret etmekتَكْفِيرٌ (ج) تَكْفِيرَاتٌ
nitelemek,vasıflamak,tavsif etmek,söze bir sıfat uydurmak,vasıflandırmak,tarif etmek,tanımlamak , tasvif ve tasvir etmek,resmetmek ,نَعَتَ ـَـ نَعْتاً
nida eyleyip bildirmek,haber vermek,kulağa dokunmak,kulak yapmak,takmak,ilan etmek,duyurmak,deklare etmek,anons etmekآذَنَ : إِيْذَاناً ، بِ ، لِ ، هُ
hayvanın hayalarını çıkarmak,enemek,iğdiş etmek,hadım etmek,ımlık etmek,acele ettirmek,almak,alıp kaçmak,kapmak,ivdirmekمَعْلٌ و فِي المَثَلِ
azarlamak,tekdir etmek,ayıplamak,kovmak,gıybet etmek,delmek,gedik açmak,iftira,bühtan etmek,şerefini kırmak,leke sürmekثَلَبَ ـِـ ثَلْباً ، هُ
ev,mesken,barınak ittihaz etmek,oturacak ,barınacak yer peyda etmek,konmak,nüzül ve ikamet etmek,kuşlar toplanmakتَأَوِّيٌ (ج) تَأَوِّيَاتٌ
başını döndürmek,ağrıtmak,memleket halkını ezmek,ülkeyi istila etmek,kahr etmek,tezlil etmek,alçaltmak,basmak,dolaşmak,gezmekدَوَّخَ : تَدْوِيخاً
Hak teala ezelden vuku bulacak nesneleri tayin etmek,ve bir nesnenin evsaf ve keyfiyatını tayin etmek,bir şeyin kadir ve kıymetini his ve teslim ve itiraf etmek,tertip ve tesviye etmek,vuku bulmanın vecih ve sureti ve ibarenin manasını tamam etmekiçin vaki olmayan lafız yahut elfazı zihnen ilave etmek,takdir etmek,takdir,dereceتَقْدِيرٌ (ج) تَقدِيرَاتٌ
özetlemek,kısaltmak,açıklamak,beyan etmek,telhis etmek,telhis,vezir tarafından padişaha devlet çıkarlarına dair takdim olunan tarkriri arz etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,telhis etmek,kısaltmak,hülasa etmek,iyi aydınlatmak,anlatmak,لَخَّصَ : تَلْخِيصاً ، هُ
tedarik etmek,yetişmek,ulaşmak,telafi etmek,bir cemaatin ahiri evveline yetişmek ve istidrak etmek yani geçen ve zayi olanı yerine getirmek,hazırlamak,yetişmek,levazımını müheyya kılmak,amade etmekتَدَارَكَ : تَدَارُكاً
tavsiye, sipariş, ısmarlamak,sipariş ve derühte etmek,kendisi kayıp oldukta yahut vefat ettikten sonra işlenilmek üzere nesneyi birine sipariş etmek,bir kimseyi kayırmak için diğerine ihale ve sipariş etmek,tavsiye,vasiyet etmek,tavsiye etmek,ısmarlamak,ivdirmekتَوْصِيَةٌ (ج) تَوْصِيَاتٌ
sevindirmek,mesrur etmek,hoşnut etmek,semer devenin omuzunu vurmak,çok vermek,bol vermek,çoğaltmak,çok etmek,büyük etmek,bollaştırmak,bol etmek,bolca vermek,büyük olmak,sağlam görüş sahibi olmakأَجْزَلَ : إِجْزَالاً فِي ، لِ ، مِنْ
başlamak,şuru ve ağaz etmek, bir işi sair işlerden evvel işlemek,takdim etmek,yaratmak,inşa etmek,bir işe sairlerden önce başlamak,kendi memleketinden çıkmak,gurbeti tercih etmek,kızamık veya çiçek çıkarmakبَدَأَ ـَـ بَدْءاً و بَدْأَةً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid