1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
amaçlamak,kast etmek,niyet etmek,nişan almak,yakın etmek,yaklaşmak ,atmak,girmek,kırmak,yaklaşmak,üzerine çıkmakهَدَفَ ـِـ هَدْفاً إِلَيَ ، عَلي ، مِنْ
katl etmek,dürmek,pekçok katl etmek,kırmak,kırımتَقْتِيلٌ (ج) تقْتِيلاَت
itmek,ci,ma etmek,alay etmek,eğlenmek,uzaklaştırmak,def etmek,itmek,cimaetmek,birini bir hükme mecbur etmek,alay etmek,eğlenmek,maskaraya almak,vurmak,çarpmakطَعَزَ ـَـ طَعْزاً بِ
düzeltmek,Aralarını bulmak,ona iyilik yapmak,barıştırmak,iyi etmek,ıslah etmek,uzlaştırmak,ıslah etmek,onultmak,onurmak,onarmak,ondurmak,sertliği kırmakأَصْلَحَ : إِصْلاَحاً، هُ
dürmek,mesafe kat etmek,almak,kapatmak,devşirmek,kuyu ağzını örmek,bükmek,kırmak,sarmak,kısaltmak,katlamak,bükme,tay etmek,dürmek,iç,kin,ara,büklüm, büküntüطَيٌّ (ج) أَطْوَاءٌ
kadın kocasından ayrılmak,boşanmak,kesilmek,açık olmak,meydana çıkmak,uzaklaştırmak,kesilmek,açık olmak,meydana çıkmak,cüda olmak,birini teredip gitmek,müfarakat etmekبَانَ ـِـ بَيْناً و بُيُوناً و بَينُونَةً و بَيَاناً عَنْ
kulağı sağırlaşmak,kemiği kırmak,parçalamak,kulak ağır işitmek,hafifçe duymamak,halim olmak,kulağı ağır olmak,evinde oturmakوَقَرَ ـِـ وَقْراً ووُقُورَةًُ و قِرَةً ووَقَارَةً ووَقَراً
aşağı yukarı çok inip çıkan kovaya denir ki kuyu pek işlek ola asla boş durmaya,biriktirmek,korkutmak,davar sürmek,bir kimseyi horlamak,tart etmek,uzaklaştırmak devenin palan ağaçlarını düzmek cepheye kakül koymak,süratle yürümek,bir kimseyi yermek,zem eذَئِبٌ و يقال غرب ذَئِبٌ اي كثير الحركة بالصعود و النزول
karıştırmak,yalan söylemek,isyan etmek,ayıplamak,kınamak,yermek,kırmak,sitem etmek,yalan söylemek,karanfilin kabuğunu soymak,kusturmak,kazanmak,suçlamak,yüzmekقَرَفَ ـِـ قَرْفاً عَلَي
horluk ve hakaret etmek,onurunu kırmak,kötü muamele etmek,bir şeyi hor görmek,küçümsemek,horlamak,aşağılamak,horluk etmek,haksız yere tahkir etmek,alçatmakأَهَانَ : إِهَانَةً َعَلَي ، هُ و فِي القُْآنِ الكَرِيمِ
ayırmak,açmak,uzağa göndermek,uzaklaştırmak,uzakta göndermek,men ve bertaraf etmek,vazgeçirmek,zarar vermek,semer ve eyerin altına hayvana vurmamak için pamuk kaplamak yahut pamuk koymak,yorulmak,ayrılmak,ırak etmek,uzaklaştırak,dağıtmak,perişan etmek,perakende eylemekبَدَّ ـُـ بَدّاً بِ ، عَنْ ، هُ
tavuk,kuş civcivi çıkarmak için yumurtayı gagasıyla kırmak,kuş yumurtasını kırıp içindekini çıkarmak,bozmak,sıçramak,ansızın ölmek,öldürmek,zorla gasp edip almak,ölmekفَقَسَ ـِـ فَقْساً و فُقُوساً
cehalette ve kötü işte gülüv ve ifrat etmek,aşırılık etmek,sözün ardını önünü aramayıp ağza geleni söylemek had ve miktarını tecavüz etmek,uzağa gitmek,kaçmak,firar etmek,uzaklaştırmak,uzağa göndermek,birine gücünden ve takatinde ziyade iş teklif etmekأَبْعَطَ : إِبْعَاطاً
düzeltmek,aralarını bulmak,uzlaştırmak,ona iyilik yapmak,ıslâh etmek,onultmak,onurmak,onarmak,ondurmak,sertliği kırmak,barıştırmak,faydalı ve iyi şey yapmak,iyi etmek,gidermekأَصْلَحَ : إِصْلاَحاً ، هُ
boyun eğmek,teslim olmak,boyun eğmek,ufaltmak,ezmek,kırmak,tos vuruşmak,boyun eğmekرَضَخَ ـَـ رُضُوخاً لِ
aldatmak,hıyanet etmek,haksızlık etmek,çalmak,hata etmekأَلَسَ ـِـ أَلْساً فِي
iman etmek,ibadet etmek,tapmak,korumak,himaye etmekأَلْهٌ : عِبَادَةٌ و يُقَالُ أَلَهَ أَلْهاً و إِلاَهَةً أَيْ عَبَدَ للَّهِ
maskaralık etmek,maskara etmek,zevklenmek,eğlenmek,alay etmekتَمَسْخَرَ : تَمَسْخُراً
ikamet etmek,oturmak,durmak,kalmak,konaklamak,durgurmak, eğleşmek,barınmak ,durgutmak,kurmak,dava açmak,müezzin kamet getirmek,doğrultmak,düzeltmek,yapmak,kılmak,yukarı kaldırmak,yükseltmek,tayin etmek,devam etmek,yerine getirmek,ikame etmek,mukim olmak,mأَقَامَ : إِقَامَةً بِ ، فِي ، مِنْ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
idare etmek,yönetmek,döndürmek,çevirmek,tedvire etmek,iş görmek,devrettirmek,yağma ettirmek,dolandırmak,dezgindirmek,levazımı tedarikle kullanmak,zapt ve rapt ve tanzim etmek,muayyen bir miktar harcından tecavüz etmek,masrafları azaltmak suretiyle akçe arأَدَارَ : إِدَارَةً عَلَي ، عَنْ ، هُ
zülüm etmek,haddi aşmak,tecavüz etmek,azgınlık etmek,cinayet işlemek,o nasıldır diye bakmak,bir şeyin nasıl olduğunu anlamak,dikkatle bakmak,birine karşı haksızlık ve kabahat etmek,yara şişip kokmak,kokuşmak,kararmak,karanlık olmakبَغَا ـُـ بَغْواً عَلَي و قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ
beslemek,terbiye etmek,büyütmek,eğitim,yetitirmek,eğitim,eğitmek,ıslah etmek,ahlak ve keyfiyatı ruhaniye ve cismaniyeyi kemale eriştirmek ve kemale eriştirmeğe münasip olanhalata mazhar kılmakve muahaza edip azap ve ikap etmek,tedip etmek,ve teksiri lezzet zımnında ibraz ve paha ve ilave etmekتَرْبِيَةٌ : تَعْلِيمٌ، تَعْيِيلٌ، تَهْذِيبٌ ، تَأْدِيب ، مَا يُزَادُ عَلَي الطَّعَامِ لأَجْلِ إِصْلاَحِهِ وَهُوَ بِيْضٌ و حُمُّصٌ و دَقِيقٌ يُمْزَجُ فَيَكُونُ مَائِعاً
birine hisset,cimrilik,pintilik ve nakeslik isnat etmek,hissetle cimrilikle itham etmek,suçlamak,cimriliğe nisbet etmek,cimri kılmakبَخَّلَ : تَبْخِيلاً ، هُ
örneksiz yeni bir şey icat etmek,meydana,ortaya koymak,benzersiz inşa etmek,nümunesi yok iken yaratmak,var etmekبَدَعَ ـَـ بَدْعاً ، هُ
istif tmek,yığmak,ölçüsüz ve tartısız harman etmek, sabırlı etmek,sabrettirmek,gemiye safra koymak,tahnit etmek,konserve yapmakصَبَّرَ : تَصْبِيراً
Allaha içtenlikle,ihlasla ibadet etmek,namaz ve duayı uzatmak,kadın kocasına itaat etmek,tevazu etmek,alçalmak,itaatkar olmakقَنَتَ ـُـ قُنُوتاً
nesneyi gereğince araştırmak,aramak,gütmek,sevk ve idare etmek,istemek,yürümekte sürat etmek,develeri güzel otarmak,koğuculuk etmekقسَّ ـُـ قُسّاً و قَسّاً و قِسّاً
akın etmek,hücum etmek,hücuma geçmek,saldırıya başlamak,saldırı,düzenlemek,su katmak,karıştırmak,hamle etmek,üzerine varmak,ayırmakشَنَّ ـُـ شَنّاً عَلِي
birine hisset,cimrilik,pintilik ve nakeslik isnat etmek,hissetle cimrilikle itham etmek,suçlamak,cimriliğe nisbet etmek,cimri kılmakبَخَّلَ : تَبْخِيلاً
tedavi etmek,ilaç sürmek,başsağlığı dilemek,arayı bulmak,ıslah etmek,düzeltmek,taziyede bulunmak,yarayı tedavi etmek,yaraya ilaç ve tımar ve pansuman etmekأَسَا ـُـ أَسْواً و أَسَاً
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid