1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
kadın kocasından ayrılmak,boşanmak,kesilmek, açık olmak,açıklamak,ortaya,meydana çıkmak,görünmek,uzaklaşmak,uzaklaştırmak,boşanmak,kesilmek,açık olmak,meydana çıkmak,cüda olmak,birini teredip gitmek,müfarakat etmek,göçmek,genç kız evlenmekبَانَ ـِـ بَيْناً و بُيُوناً و بَينُونَةً و بَيَاناً عَنْ ، مِنْ ...
bir işi tek başına yapmak,ayırmak,bir kimseye elçi göndermek,kadın ikiz doğurmayıp tek doğurmak,bir şeyi ayrı ayrı tek tek yapmak,uzaklaştırmak,bir şeyi grubundan ayırıp başkaca çıkarmakأَفْرَدَ : إِفْرَاداً بِ
canlı ve cansız her nevimal,bolluk,ucuzluk,bereket,refah,birbirine sarmaşmış ot,hamat denilen incirin veya afani denilen nebatın kurusu,sürüp götürmek,kürek küremek,sürüklemek,kürümek,küreklemek,hepsi gitmek,kürekle kaldırmak,sürüklemek,küremek,küreklemek,bir nesneyi yerinden ayırmak,uzaklaştırmak,kürümekجَرْفٌ
sağırlık,kulak ağırlığı,kulak ağırlaşmak,halim olmak,kulağı ağır olmak,ağırbaşlı,vakur adam,gözde olan çukur,baldırda olan çatlak,kemiği kırmak,sağırlıkوَقْرٌ : صَمَمٌ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
birbiri ardı sıra çekilip gitmek,bir üslup üzere tertip etmek,kovulmak,birbirine uymak,birbirini takip etmek,tabi olmak,kovmak,sürmek,çıkarmak,tard ve ibat ve nefiy ve icla etmek,uzaklaştırmak,uzaklaşmak,düzenli bir tarzda cereyan etmek,tek düzen üzere caإِطَّرَدَ : إِطِّرَاداً
eksik olmak,eksilmek,azalmak,eksiltmek,eksik kılmak,kusur bulmak, az ve önemsiz olmak,eksik olmak,azalmak,kuş yumurtayı kırmak,içindekini çıkarmakنَقَصَ ـُـ نَقْصاً و نُقْصَاناً و تَنْقَاصاً عَنْ ...
sert bir şey yeniden çıkan ses,hışırtı,yılanın derisinden sıyılırken çıkardığı hışırtı,gecenin evveliyle sülüsü arasındaki zaman,gecenin son kısmı,ahiri,kırmak,saç ve sakal taramak,ufatmak,çok ufak olmak,gecenin birazıجَرْشٌ (ج) أَجْرَاشٌ و جُرُوشٌ و يقال مَرَّ الأَفْعَي و له جَرْشٌ و أتيته بعد جرش من الليل و أتاه بجرش من الليل
bir işi tek başına yapmak,yalnız kılmak,ayırmak,bir kimseye elçi göndermek,kadın ikiz doğurmayıp tek doğurmak,bir şeyi ayrı ayrı tek tek yapmak,bir ve tek yapmak,uzaklaştırmak,bir şeyi grubundan ayırıp başkaca çıkarmak,Arapçada kelimeyi tekil,müfret yapmaأَفْرَدَ : إِفْرَاداً بِ ، هُ
alargaya çekmek,bertaraf etmek,uzaklaştırmak,ayırmak,def etmek,gidermek,silmek,savuşturmak,silmek,ayırmak,def etmek,gidermek,öteye çekmekنَحَّي : تَنْحِيَةً ، هُ
kalınlatmak,düşmanı çok öldürmek ve yaralamada mübalağa ve ifrat etmek,kırmak,büsbütün yenmek,hezimete uğratmak,çok dövmek,mecalsiz bırakmak,yara veya hastalık zayıf düşürmek,zayıflatmak,zebun eylemek,sıkmak,ıstırap çektirmek,düşürmek,illeri gitmek,mübalأَثْخَنَ : إِثْخَاناً فِي هُ و في القرآن الكريم :
ön dişlerle ısırmak,bir şeyi yüklenebilmek,taşımak,birinin elbisesini kapıp götürmek,baş ve şahadet parmağı ile süt sağmak,yayın kirişini şehadet parmağı ve baş parmağı ile çekip bırakmak,kırmak,azmetmek,kesin karar vermekبَزَمَ ـُِـ بَزْماً بِ ، عَلَي ، هُ
birbiri ardı sıra çekilip gitmek,bir üslup üzere tertip etmek,kovulmak,yek düzen üzere cari olmak,birbirine uymak,birbirini takip etmek,tabi olmak,kovmak,sürmek,uzaklaştırmak,kovulmak,nefiy ve icla etmek,çıkarmak,tard ve ibat ve nefiy ve icla etmek,tekdüzإِطِّرَادٌ (ج) إِطِّرَادَاتٌ و يُقَالُ إِطِّرَادُ القَوْمِ أَيْ إِتِّبَاعُ بَعْضِهِمْ بَعْضاً
çocuk babasına çekmek,benzemek,bir işten vaz geçmek,soymak,koparıp çıkarmak,sökmek,çekmek,almak,aziletmek,can çekişmek,yerinden çıkarmak,almak,kaldırmak,uzaklaştırmak,anasına babasına çekmek,benzemek,ok atmak,elini cebinden çıkarmak,bir ayetle tanıklamak,hasta ölüme yaklaşmak,benzerini yapmak,getirmek,gitmek,ailesini özlemek,işin sonuna gelmek,bitirmek,yansılamakنَزَعَ ـَِـ نَزْعاً و نُزُوعاً ونِزَاعاً و نَزَاعَةً إليَ ، بِ ، مِنْ ، هُ
iptal etmek,lağv etmek,kaldırmak,ilga etmek,nahivte iki mefülünü geçişli kılan efal-i kulubte lafzan va mahallen amilin amelini iptal etmek,batıl etmek,kaldırmak,kırmak,lağv etmek,mahrum etmek,birini ümitsiz eylemek,bozmakأَلْغَي : إِلْغَاءًَ
zelil kılmak,alçaklatmak,alçatmak,hor ve zelil etmek,horlamak,aşağılamak,tahkir etmek,küçük düşürmek,tepeden bakmak,birini zelil,alçak bulmak,kahr etmek,boynunu eğdirmek,kibirini kırmak,burnunu yere sürtmek,sürtürmek,,itibarsız kılmak,birini fikrinden gerأَذَلَّ : إِذْلاَلاً ، هُ
biribirini ziyaret etmek ,yekdiğeri ziyaret etmek,ziyaret edişmek,udul etmek,dönmek,caymak,sapmak,eğilmek,meyil etmek,cayıp dönmekتَزَاوَرَ : تَزَاوُراً عَنْ
izin vermek,destur vermek,müsaade etmek,mübah etmek,dinlemek,işitmek,kulak vermek,kulak tutmak,bilmek,ruhsat vermek,taaccüp etmek,kokusunu almakla arzu etmekأَذِنَ ـَـ إِذْناً و أَذِيناً و أَذَناً و أَذَاناً و أََذَانَةً إِلَي ، ب ، فِي ، لِ
acele etmek,hızlanmak,hızlı davranmak,aceleci davranmaktelaş etmek,sürat etmek,koşmak,acele etmke , telaş etmek , sürat etmek, hızlanmak, koşmakتَسَرَّعَ : تَسَرُّعاً
muahaze etmek,bir şeyden dolayı tekdir etmek,azarlamak,mesul tutmak,kusuruna bakmak,işkence ve ukubet etmek,tekdir ve tevbih etmek,paylamak büyü yapmak,sihir yapmakآخَذَ : مُؤَاخَذَةً بِ ، عَلَي ..
,kısaltmak,kısa yapmak,işi bırakmak,terk etmek,ihmal etmek,vereceği az vermek,elbiseyi kolalamak,kusur etmek,bodurlaştırmak,kasarlamak,tokaçlamak,dinmek,taksir etmek,tokaçlamak,kısa yapmakقَصَّرَ : تَقْصِيراً فِي ، عَنْ ، هُ
helak etmek,kasıp kavurmak,istila etmek,kökünden çıkarmak,Hulagu saldırısına uğramak,basmak,istila etmek,ele geçirmek, zorla almak,teslim almak,zapetmek,helak etmek, süpürüp silmekإِجْتَاحَ : إِجْتِيَاحاً
tahlil,analiz,çözümleme,yorum , helallaşmak , bir şeyi helal etmek , çözmek , tahlil etmek , kişi andını yere komak , keffareti yemin etmek,yemini yerine getirmekyorum,helallaşmak,helal kılmak,yemini yerine getirmek,bir şeyi helal etmek,çözmek,tahlil etmek,kişi andını yere komak,keffareti yemin etmek,yeminine keffaret etmek,müşkül ve mesele ve davayı hal etmek yani cevabını vermek,ram etmek,katı nesneyi eritmek,şişmiş yere ilaç edip şişini izale etmek,üç defa boşanmış zevcesini özününün zevcesi edinmekتَحْلِيلٌ (ج) تَحْليْلاَتٌ وتَحَالِيلُ : تَحِلَّةٌ
reklam,ilan,duyuru,deklarasyon,anons,afiş,afişe etmek,açıklama,ilan etmek,duyrmak,bildirmek,duyuru,deklere etmek,yayım ,beyan ,açıklamak,duyurmak,anons etmek,bir şeyi aşikar kılmakإِعْلاَنٌ (ج) إِعْلاَنَاتٌ : إِشْهَارٌ، تَصْرِيحٌ
korkutmak,ürkütmek,paylamak,azarlamak,fena kabul etmek,iyi kabul etmemek,hapis etmek,alı koymak,mahpese koymak,tahkir ve tezlil etmek,kahr ve tahrip etmek,hor eylemekأَبَسَ ـِـ أَبْساً بِ
dönmek,geri dönmek,dönüp varmak,irtidat etmek,dönmek,defetmek,kabul etmek,red etmek,noksan olmak,davar zayıflamak,idare etmek,hükmetmek,islah etmek,şef,reis,başkan,vali olmak,süt ve benzeri şeyler koyulaşmak,pek katı olmak,öne geçmek,önce gelmek,ileri geçmek,ilkinci olmakآلَ ـُـ أَوْلاً و مَآلاً إِلَي ، عَنْ ،
ahitedişmek,kabül etmek,tasdik etmek,alı satı kılığı,satış nevi,biat,hükümetini kabul edip hakim olduğunu teslim ve alenen ikrar etmek,kabül etmek,Hırıstiyanların kilisesi,kafirlerin kilisesi,havra,Yahudi mabediبَِيْعَةٌ (ج) بِيَعٌ و في القُرْآنِ الكَرِيمِ
kolaylaştırmak,asan kılmak,işçiye kolay gelsin demek,hafifletmek,küçümsemek,korkutmak,tahkir etmek,tahvif etmek,horlamak,hakaret etmek,kolaylaştırmak,asan kılmak,tahkir etmek,tahvif etmek,horlamak,hakaret etmekهَوَّنَ : تَهْوِيناً عَلَي
razı etmek,hoşnut etmek,razı ve hoşnut kılmak,radiyallahu anhu deyip birine dua etmek,kötümuameleden oluşan şekvayı def için ya gadr etmek ve yahut af dilemek,tarziyeتَرْضِيَةٌ
tesir etmek,etkilemek,içine işlemek,kar etmek,tercih etmek,dokunmak,etkisini göstermek,üstün tutmak,nişan,iz bırakmak,alamet koymakأَثَّرَ : تَأْثِيراً عَلَي ، فِي ...
bir yerden diğerine gönderilen mal,koli,paket,kovmak,sürmek,uzak etmek,sürüp ret etmek,sınır dışı etme,tart etmekطَرْدٌ (ج) طُرُودٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid