1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
düşman askeri bozmak,sımak,çöngeltmek ,düşman askerini bozup sındırmak,düşman askerini sımak,bozmak ve çöngeltmek,yenmek,kırmakهَزْمٌ
dişlerinin tümüyle ve hırsla ısırmak,devam etmek,sarılmak,at gemi azıya almak,at gemi ısırmak,halkı kırmak ve kıtlığa düçar etmek,muhkem bükmek,mülkünü muhafaza etmek,kapıyı kapamak,kapatmak,dişle veya bıçakla kesmek,bir şeyden feragat ve perhiz etmek,imsأَزَمَ ـِـ أَزْماً و أُزُوماً (تر) بِ ، عَلَي
çağırmak,ünlemek,atın arkasından hay kırmak,getirmek,toplamak,şamata etmek,cem eylemek,yoldaşlık,eylemek,ardından çağırmak,insanlar giryo ve feryad ve şamata eylemek,vücüh kesbukare duruşmak ve kazanç yoluna çabalamak,ata zecir ve azar ile haykırmak,kan kإِجْلابٌ (ج) إِجلاَبَاتٌ
zorlamak,mecbur etmek,bir kimsenin burnunu yere,toprağa sürmek,sürdürmek,burnunu yere sürtmek,aşağılamak,horlamak,tahkir ve tezlil etmek,hor ve zelil etmek,kakıtmak,kızdırmak,boynunu,burnunu kırmak,yere sürtmek,kahretmek,galip olmakأَرْغَمَ : إِرْغَاماً ، هُ
boşaltmak,çıkartmak, kovmak,sürmek,bir halkı memlekinden sürüp çıkarmak ve dağıtmak,askeri bozmak,kırmak ve çeri sınmak,pası çıkarmak,boşaltma,tahliye etmek,tahliye,tahliye etmek,düşmanı bir yerden çıkarmak,sürmek,sürgün etmekإِجْلآءٌ : إِخْلآءٌ
uzaklaşmak, gezmek,ıraklaşmak,uzaklaştırmak,tebid etmek,ayıplardan,noksanlardan ve telvisattan uzak ve salim olmak,seyir ve teferrüce çıkmak,gezintiye pikniğe çıkmak,kasaveti şehirden uzaklaşıp defi humum ve tefrihi kalp için bağ ve sebzezare çıkmak,gezinmek,münezzeh olmak,yaramaz nesnelerden ıraklaşmak,bir şeyden korunup uzak olmak,kötü şeylerden sakınmak,eğlenecek yerlerde gezinmek,temiz ve dürüst olmak,iffetli olmakتَنَزَّهَ : تَنَزُّهاً عَنْ ، فِي
ihlal etmek,tecavüz etmek,bozmak,ırzı,namusu,saygınlığı,kudsiyetini çiğnemek,tecavüz etmek,namusuna dokunmak,kirletmek,tednis etmek,sıtma birini takatsız ve mecalsız bırakmak,zayıflatmak,kırmak,perde yırtılmak,sıtma bir kimseyi zayıflatıp bitirmek,hürmet ve saygınlığına halel getirmek,yemek,yormak,saygısızlık göstermek,ahde riayet etmemekإِنْتَهَكَ : إِنْتِهَاكاً
açmak,sürmek,nefiyetmek,sürgüne göndermek,çıkarmak,boşaltmak,çıkartmak,kovmak,sürmek,askeri bozmak, kırmak ve çeri sınmak,pası çıkarmak,nefiy etmek,sürgüne göndermek,tahliye etmek,bir halkı memleketinden sürüp çıkarmak ve dağıtmak ve askeri sımakإِجْلاَءٌ (ج) إِجْلاَءَاتٌ: إِخْلاَءُ :تَخلِيَةٌ
hayvan ayağıyla tepmek,tepik atmak,tepik vurmak,pazar kesat olmak,yalvarmak,yarmak,mezar kazmak,uzaklaştırmak,şahitliğini ret etmek,hafifçe yarmak,itmek,ölüye mezar kazmak,ayırmak,hayvan ayağıyla tepmek,tepik atmak,tepik vurmak,pazar kesat olmakضَرَحَ ـَـُـ ضَرْحاً و ضِرَاحاً و ضُرُوحا
bir nes neyi ufaltmak,ezmek,ufatmak,kırmak,yarmak,yere atmak,çarpmak,deveye ağır yük yüklemek,deveye pek ağır yükyüklemekle belini bastırmak,yarmak,deveye ağır yük yüklemek,yere atmak,çarpmakفَطَأَ ـَـ فَطْأً
taşlamak,taşla öldürmek,linç etmek,bir nesnenin aslını bilmeden söylemek,bir nesnenin aslını bilmeden söylemek,taş atmak,öldürmek,taşlamak,taş atmak,vurmak,kırmak,duvarı dövmek,götürmek,recim,kovmak,atmak,taş atılan nesneرَجْمٌ (ج) رُجُومٌ
ıslık,ıslık çalmak,tıklamak,sıtlık vermek,vurmak,tıklamak,gagalamak,delmek,delmek,gaga ile vurma,kazma,oymak,delik açmak,kemiği kırmak,gaga ile vurma,tıklama,kazma,oyma,delik açma,tılamak,gagalamak,vurmak,delmek,taş oymak,kuş tutmakنَقْرٌ
fakirlik,yoksulluk,fakirlik,muhtaçlık,hırs,düşünce,ihtiyaç,muhtaçlık,hırs,düşünce,zaruret,parasızlık,yoksul olmak,züğürtlük,çıplaklık,yoksulluk,darlık,yoksul olmak,tenkdesti,züğürtlük,yarık,parasızlık,zaruret,hacet,,parasızlık,çıplaklık,kemiği kırmakفَقْرٌ (ج) فُقُورٌ و أَفْقُر و مَفَاقِرُ، عِيْلَةٌ ، عَسَارٌ ، مَسْكَنَةٌ ، بُؤسٌ ،شَقٌّ ، حاجة ، ضرورة ، عِيْلَةٌ ، عَسَارٌ ، مَسْكَنَةٌ ، بُؤسٌ ،
tehlikeye düşürmek,yerinden atmak,yardan uçurmak,israf edip telef etmek,irtikaba teşvik etmek,gümrah ve asi olmak,birini tehlikeye düşürmek,uzaklaştırmak,malı israf etmek,çarçur etmek,saçıp savurmak,yerinden atmak,yardan uçurmak,israf edip telef etmek,irtikaba teşvik etmek,gümrah ve asi olmakوَدَّرَ : توْدِيراً
ayırmak,aşağı indirmek,hızlı konuşmak,elbiseyi yırtmak,ırzı çiğnemek,muntazam söylemek,yırtmak,kırmak,ufaltmak,ezmek,soymak,tehdit etmek,azarlamak,ezmek,yırtmak,suyu dökmek,birinin mertebesin alçaltmak,düşürmek,ayırmak,muntazam söylemek,sözü düzgün ve güzel söylemek,acele,hızlı konuşmak,suyu ard arda dökmek,suyu dökmek,azarlamak,tehdit etmek,parçalamak,hakaret etmek,atmakهَتَّ ـُِـ هَتّاً و هَتِيْتاً فِي
birine güleryüz gösterip iltifat etmek,güler yüzle kabul etmek,cenab-ı hak birinden hoşnut olup ihsan ve ikram etmekتَبَشْبَشَ : تَبَشْبُشاً
toplamak,cem etmek,halkı birbirleri aleyhine kışkırtıp aralarını bozmak,ifsat etmek,kışkırtmak,çüllanmak,oluşturmak,eğleşmek,ikamet etmek,eğlenmek,içlenmekأَلَّبَ : تَأْلِيْباً بِ ، علي ، بَيْنَ
oturtmak,kuut ettirmek,ikamet etmek,yerinde kalmak,hizmet etmek,bal koyulaşnca kaynatmak,birini işten hapis etmek,alı koymak,engellemekأَقْعَدَ : إِقْعَاداً بِ
atın beli ince olup,etsiz olmak,niza etmek,hakkını talep etmek,husumet ve muaraza etmek,hakkı iddia etmede çekişmekإِحْتَقَّ : إِحْتِقَاقاً إِلَي
getirmek,celp etmek,hazır etmek,çağırmak,at seğirtmek,huzura davet etmek,hazırlamak,hazır bulunmasını istemek,atı koşturmak ve gezdirip yarandırıp hazır etmek,hatıra getirmek,hafızaya getirmekإِسْتَحْضَرَ : إِسْتِحْضَاراً ، هُ
insan kendinden olmayan ve kudreti mafevkinde olan şeylerle tefahür etmek,iftihar etmek,uhdesinden ve kudretinden ziyade nesne ile övünmek,tekebbür etmek,kibirlenmek,mütekebir olmak,uyumak,uykuda çok horuldamak,ağızla korkutmak,tahvif ve tehdit etmekجَخَفَ ـُِـ جَخْفاً و جَخِيفاً و جَخِفَ ـَـ جَخْفاً و جَخِيفاً
bir şeyin üzerine amir olarak getirilmek,birbirine yardım etmek,sevmek,bir şehre vali olmak,yaklaşmak,işi ele alıp idare etmek,yönetmek,idare etmek,işi ele alıp idare etmek,birinin işini üzerine almak,yanaşmak,pek yakın olmak,takip etmek,atanmak,tayin olmak,iş başına getirilmek,birine yardım etmek,birini sevmek,tanzim etmek,düzenlemekوَلِيَ ـَـ وَلْياً ووَلِيَ ـِـ وِلاَيَةً و وَلاَيَةً عَلَي
üzmek,kaktımak,kaygılandırmak,rahatsız etmek,yerinden koparmak,rahatsız etmek,tedirgin etmek,taciz etmek,canını sıkmak,sıkıştırmak,yerinden koparmak,sürüp götürmekأَزْعَجَ : إِزْعَاجاً بِ ، هُ
açıklamak,izah etmek,açık söylemek,aşikar etmek,net söylemek,açıklamak,izah etmek,belli etmek,belirtmek,görmek,adamın beyaz çocuğu olmakأَوْضَحَ : إِيْضَاحاً عَنْ
azarlamak,ayıplama,sitem etmek,sinirlenerek hitap etmek,darılmak,azar,itap,itap etmek,razı etmek ve tarziye vermek,kakımak,azarlamak,ayıplamaعِتَابٌ (ج) مَعَاتِبُ
birnesneyi kuvvetle sallamak,depretmek,tahrik etmek,teşvik etmek,ırgalamak,teşvik etmek,tahrik etmek,hareket ettirmek,sarsmak,sallamak,oynatmak,kımıldatmak,coşturmakهزَّ ـُـ هَزّأً بِ
çekişmek,çatışmak,kavaga etmek,çekişmek,münazaa etmek,birbirine girmek,aksilik,titizlik göstermek,bir şey diğerine bitişmektartışmak,kavga etmek,münakaşa etmek,niza etmek,yapışmak,söz atışmak,birbirine girmek,aksilik,titizlik göstermekنَازَعَ : مُنَازَعَةً و نِزَاعاً فِي
hizmet,ubudiyet,birinin işini gücünü görüp bendelik etmek,servis,emek,bakıcılık,hizmet,hizmet etmek,emek,kulluk etmek,servis,görev,tapmak,kulluk etmek,bendelik etmek,hizmet etmek,servis,iş,görev,kulluk,kulluk etmekخِدْمَةٌ (ج) خَدَمَاتٌ : ، تَرْبِيَّةٌ
birini bir şeye zorlamak,mecbur etmek,zorla işletmek,cebir etmek,bed ve kerih bulmak,iğrenmek,tiksinmek,,bed ve kerih olmak,ikrah etmek,nefret etmek,sevmemek,güç ile iş buyurmak,güç ile etmek,korkutmak,nefret ettirmek,soğumakأَكْرَهَ : إِكْرَاهاً ، هُ ، عَلَي و يُقَالُ لأَكْرَهَنَّ المتَوَانِيَ عَلَي نَسْخِ وَظَائِفِهِ آوِنَةَ اللَّعْبِ
vasiyeti kabul etmek,vasiyet etmek istemek,tavsiyeyi kabul etmek,birinin iyiliğini istemek,iyiliği için çalışmaknasihat kabul etmek,إِسْتَوْصَي : إِسْتِيصَاءً بِ و فِي الحَدِيثِ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid