1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ayırmak,kesmek,biçmek,kovmak,ihraç etmek,memleketten çıkmak,asmanın üzüm tanesi küçükçıkmak,aşikare etmek,ayrım,ayırmak,sezon,mevsim,fasıl,ayrım,bölüm,fasıl,dil,sınıf,mevsim,bölüm,ayrım,ek ,yeri,ayırmak,sezon,mevsim,fasıl,fasıl,sezon,ayrım,fasıl,bölüm,mevsim,sezon,ayırmak,atmak,Kürtçe demsal derlerderler,dil,haklıyı haksızdan ayırmak,bölmek,uzaklaştırmak,karar vermek,arasını açmak,kesmek,biçmek,memleketten çıkmak,asmanın üzüm tanesi küçük çıkmak,aşikare etmek,iki nesne aralığında haciz olan şey,bölme,bedende iki kemiğin kavuştukları yere denir ki en yeri tabir olunur,oğlanı memeden ayırmak,ek yeriفَصْلٌ (ج) فُصُولٌ : صفٌّ ، مَوْسِمٌ ، تَمْيِيزٌ، طَرْدٌ
zarf-ı mekan,yükseklik,üstünlük,yukarı,şeref ve fazilette başkasına galip olmak,serbülent olmak,üstün olmak,üstün olmak,geçmek,aşmak,okun gezi ufanmak,eğilmek,okun gezini kırmak,üst,üstünde,yukarı,ultra,üstünden,üzerinde,daha ziyade,üst,üstünde,üstünden,üzerinde,daha ziyade,yukarı,ultra,fevk,fevkinde,fazla,fevk,fevkinde,yukarı,yükseklik,üstünlük,üstün olmak,geçmek,aşmak,üzere,üst,yukarı,daha yukarıya,yukarısında,üzerine,üstüne,üstünde, : seccade altındakini yukarıya koyفَوْقَ (ج) فُُوُوقٌ ، ، أعْلَي
tahrif,kelimeyi tebdil etmek,değiştirmek,kalemi muharref kesmek,tebdil etmek,değiştirmek,tahrif etmek,çarptırmak,saptırmak,bozmak,tahrif etmek,muharreatın bazı elfazını hazif veya tebdil ederek yahut bazı elfaz ilave ederek meal ve mefhumunu ifsat etmekتَحْريفٌ (ج) تَحْرِيفَاتٌ : ، تَحْوِيلٌ ، تَبْدِيلُ الكَلِمَةِ و نَحْوِهَا
büyük görünmeye çalışmak,büyüklenmek,kibirlenmek,tekebbür etmek,kibir talep etmek,havalanmak,böbürlenmek,büyüklük taslamak,kibir talep etmek,horuzlanmak,büyük olmağa ve görünmeğe çalışmak,kendi nefsini büyük add etmek,kibir ve tazzum etmekتَكَبَّرَ : تَكَبُّراً
istila etmek,zorla almak,ele geçirmek,elde etmek,cebren ve kahren almak,elde etmek,ele geçirmek,istila etmek,üstün gelmek,sonuna varmak,yüce olmak,galipolmak,el bulmak,düşmana fırsat ve galebe edip vurmak,zapt etmek,basmak,kaplamakإِسْتَوْلَي : إِسْتِيْلاَءً عَلَي
bir kimseye mal vermek,elde etmek,helak etmek,anlatmak,ifade etmek,fayda vermek,belirtmek,yaramak,belirtmek,anlatmak,beyan etmekأَفَادَ : إِفَادَةً ، هُ
Sübhanellah demek,Allahı tenzh etmek,yüceltmek,namaz kılmak,dua etmek,tespih etmek,sübhanallah demek,övmek,tenzh etmek,yüceltmek,ululatmakسَبَّحَ : تَسْبِيحاً و سُبْحَاناً لِ
göz kamaşmak,pak ve günahsız iffetli kadını kendisi ile itham etmek,onunla sohbet ettim diye yalan iddia etmek,iftira etmekإِبْتَهَرَ : إِبْتِهَاراً
tevkif etmek,durdurmak,vakıfetmek,ayağa kaldırmak,engel olmak,ara vermek,vazgeçirmek,tatil etmek,menetmek,vaz geçmek,yapmamak,yoğunlaştırmak,konsantre etmekأَوْقَفَ : إِيْقافاً عنْ ، هُ يُقَالُ مَا أَوْقَفكَ هَهُنَا ؟
sonraya bırakmak,ertelemek,tecil etmek,tehir etmek,geciktirmek,süre vermek,sonraya bırakmak,geri bırakmak,salmak,bir süre belirlemek,vakit tayin etmek,mühlet vermek,boyun ağrısını tedavi etmek,bir işten men etmek,alıkoymak,suyu öteden beriden toplayıp birأَجَّلَ : تَأْجِيلاً ، عَنْ ، ه
karşılaştırmak,üstünlük,derecesini göstermek,fazilette övünmek,tercih etmek,birbiriyle erdem,fazilet ve medeniyette yarışmak,tercih etmek,iki nesne arasında hangisi daha eredemli ve meziyetli olduğuna dair hüküm etmek için tercih etmek,tartmakفَاضَلَ : مُفَاضَلَةً
önlemek,engellemek,mani olmak,yasak etmek,hapis etmek,birine engel olmak,men etmek,tutuklamaaskerleri savaş düzenine sokmak,yasaklamak,men etmek,hapis etmek,kındırmak,teşvik etmek,kışkırtmak,yasak etmek,birine engel olmak,men etmek,tutuklamak,hapis etmek,mani olmak,askerleri savaş düzenine sokmak,kındırmak,teşvik etmek,kışkırtmakوَزَعَ ـَِـ وَزْعاً و وُزُوعاً و مَوْزِعاً بِ
itikat etmek,itaat etmek,itaat ve imtisal ve inkiyad etmek,izan etmek,anlayıp derk ve tefhim etmek,inanmak,izan,itaat,uyma,baş eğme,razı olma,boyun eğme,uysallık,esneklik,inkıyadإِذْعَانٌ (ج) إِذْعَانَاتٌ :إِعْتِقَادٌ
eğlenmek,alaya almak,alay etmek,bir kimseyi temaşaya ,gülünceğe,almak,ala etmek,gırgır geçmek,kala almamak,şaka etmek,mizah etmek,eğlenmek,alay etmek,gır gır geçmek,dalga geçmek,maskaraya almakسَخِرَ ـَـ سَخَراً و سَخْراً و سُخْراً و مَسْخَراً و سُخْرَةً و مَسْخَرَةً ، مِن ، هُ
yorumlamak,tevil etmek,tevil,yorum,tefsir,burmak,zahiri manayı bir diğer mana ile nakil ve beyan etmek,bir kaç mana kabul eden kelamın hesbel iktiza manasını vermek,tevil etmek,tevil ve tefsir etmek,rüya tabiri,düş yormak,rüya tabir etmek,kapalı bir şeyi açmak,izah etmek,akibet,son,güzel kokulu bir bitkiتَأْوِيلٌ (ج) تَأْوِيلاَتٌ و في الشرع صرف الآية عن معناه الظاهر إلي معناه يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب و السنة كقوله تعالي : يخرج الحي من الميت
üründülemek,seçmek,intihap ve ihtiyar etmek,ayırmak,kendiliğinden uydurmak,haraç veya zekatı tahsil etmek,icat ve ihtira etmek,üğürtlemek,insan içinde üründüleyip birisini ihtiyar etmek,nesne içinde üyürtleyip iyisini almakإِجْتَبَي : إِجْتِبَاءً ، هُ و في القرآن الحكيم
hüküm etmek,hüküm sürmek,tahakküm etmek,kumanda etmek,hakim olmak,hüküm ve zabıtlık takınmak,tekebbür ve taazzum etmek,hüküm etmek,kontrol,kumanda,tahakkümتَحَكّمٌ (ج) تحَكَّمَاتٌ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid