1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
kırmak,uzaklaştırmak,dümdüz etmek مَرَتَ ـِـ مَرْتاً
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bir şeyin kenarını kırmak,kılıcın ağzını gedmek,çentiklemek,duvarda gedik açmak,yarmak,kabı kırmak,yarık açmak,gedmek,delmek,çentmek,bir nesnenin ağzını yahut kenarını diş diş etmek,çatlatmakثَلَمَ ـِـ ثَلْماً
ayırmak,bölmek,uzaklaştırmak,karar vermek,arasını açmak,kesmek,biçmek,memleketten çıkmak,asmanın üzüm tanesi küçük çıkmak,aşikare etmek,hükme bağlamak,ara vermek,ayırmak,kesmek,biçmek,memleketten çıkmak,asmanın üzüm tanesi küçükçıkmak,aşikare etmek,ayırmak ,bölmek,uzaklaştırmak, karar vermek,ayırmak,kesmek,uzaklaştırmak,hükme bağlamak,ara vermekفَصَلَ ـِـ فَصْلاً و فُصُولاً
ezmek,üzmek,kırmak,parçalamak,yormak,mecbur etmek,çok mihnet ve meşakkate düçar olmak,muhtaç ve mecbur etmek,pek meşakkate düşürmek,zorlamak,zorunlu etmek,birine sığınmaya mecbur etmek,kırmak,deve kuşu yuvasına gitmek,kast etmekأَضَّ ـُِـ أَضّاً ، هُ
kaplamak,ihata etmek,süpürmek,dümdüz etmekحَاقَ ـُـ حَوْقاً
sert,kuvvetli,pek ve dümdüz pürüzsüz olan,açık,parlak alın,parlak kılıç,dökmek,at sıçratmakصَلْتٌ
sürmek,sürgüne göndermek,sürgün etmek,ret etmek,yalanlamak,nefret etmek,uzaklaştırmak,inkar etmek, ret etmek, nefiy etmek,itmek,kovmak,bir şeyi yerinden ayırmak,uzaklaşmak,bir şeyi yerinden ayırmak,inkar etmek,uzaklaştırmak,itmekنَفَي ـِـ نَفْياً و نَفَيَاناً عِنْ ، مِنْ ، هُ
uzaklaştırmakإِشْطَانٌ (ج) إشِْطَانَاتٌ
uzaklaştırmakأَجْفَي : إِجْفَاءً ، هُ
uzaklaştırmakمَازَّ : مُمَازَّةً
uzaklaştırmakإبعدا ، إقصاء ، تنحية ، طرد ، فصل عن ، تبعيد
uzaklaştırmakزَلْحَفَ : زَلْحَفَةً
uzaklaştırmakإبعاد ، تبعيد
uzaklaştırmakزَاحَكَ : مُزَاحَكَةً عَنْ
beyni çıkıncaya dek vurmak,beynini kırmak,ezmek,çürütmek,güneş beynine vurup acıtmak,ağrıtmak,güneş beynine vurup acıtmak,yemek,iptal etmek,çürütmek,silmek,kırmak,damgalamak,damga vurmak,galip gelmek,güneş çarpmakدَمَغَ ـَـُـ دَمْغاً
toprağa bir kimse ya bir nesne üzere çöküp üzerinde yeri dümdüz ve b eraber eylemekتَوْدِئٌ
anmak,der hatır etmek,hatırlamak,önem vermek,aldırış etmek,dikkat etmek,iltifat etmek,kiymet vermek,hazırlamak,farkına varmak,kast etmek,gözüne ilişmekأَبَهَ ـَـ أَبْهاً بِ ، لِ
gelmek,varmak,hazır olmak,zuhur etmek,işlemek,yapmak,irtikap etmek,bitirmek,zaman geçmek,mürür etmek,olmak,bulunmak,varmak,uğramak,zuhur etmek,bulunmak istila etmek,doğurmak,dünyaya getirmek,gidermek,alıp götürmek,helak etmek,cima etmek,karıyla yatmakأَتَي ـِـ أَتْياً و إِتْيَاناً و إِتْيَانَةً و أُتِيّاً و مَأْتَاةً و مَأْتَي و إِتِيّاً بِ (تُر) وَيُقَالُ
zayıf ve mecalsız kılmak,iptal etmek,ihlal etmek,çiğnemek,tecavüz etmek,ayak altına almak,payimal etmek,yırtılmak,kızın kızlığı bozulmak,tecavüz etmek,dokunmakإِنْتِهَاكٌ (ج) إِنْتِهَاكَاتٌ
divana tahrir etmek,cem edip divan etmek,yazmak,kayıt etmek,tedvin etmek,bir yere cem etmekتَدْوِينٌ (ج) تَدْوِيَنَاتٌ
bir şeyi artırmak,ilave etmek,ulaştırmak,yardım etmek,ikmal etmek,vermek,azıklandırmak,ikmal etmek,bahş etmekزَوَّدَ : تَزْوِيداً بِ
getirmek,celp etmek,toplamak,şamata etmek,bağırmak,ardından çağırmak,gitsin diye haykırmak,ünlemek,atı arkasından haykırmak,toplanmak,cinayet işlemek,kazanmak,tehdit etmek,cem eylemek,yoldaşlık eylemek,deve gürültü etmek,çığıltı etmek,patırtı etmekأَجْلَبَ : إِجْلاَباً عَلَي ، لِ ، هُ
israf etmek,savurganlık etmek,lüzumsuz yere harcamak,oş yere çarçur etmek,sarf etmek,sınırı aşmak,ifrat etmek ,çar çur etmek,har vurup harman savurmak,aşırı gitmek,haddi aşmak,yanılmak,gafil ve cahil olmakأَسْرَفَ : إِسْرَافاً فِي ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
şek ettirmek,şüphede bırakmak,şüphe etmek,şek etmek,şek ettirmek,suizan beslemek,suzan etmek,rahatsız etmek,tedirgin etmek,sütü pıhtılaştırmak,yoğurt etmekأَرَابَ : إِرَابَةً ، هُ
alışveriş etmek,alış-verişte el tutuşturmak,bir kimsenin egemenliğini kabul etmek,tanımak,bir alım - satım işine karar verip el ele tutuşmak,muahede ve mukamele etmek,antlaşmak,sözleşmek,satmağa çıkarmak,satılı etmek,elini tutup biat etmek,tanımak tasdik etmek,arzı itaat ve tabiiyet etmek,biat olunmak,biat etmek,mübayaa etmek,sözleşmekبَايَعَ : مُبَايَعَةً و بِيَاعاً ، هُ
jurnal etmek,ihbar etmek,ispiyonculuk etmek,birinin çoluk çocuğu,malı çoğalmakk,yalan söylemek,gammazlık etmek,iftira etmek,bühtan etmek,kara atmak,ihbar etmek, ispiyonculuk etmek,birinin çoluk çocuğu,malı çoğalmak,elbiseye nakış işlemekوَشَي ـِـ وَشْياً وَ وِشَِايَةً بِ ، إِلَي
kındırmak,hırslandırmak,istek getirmek,teşvik etmek,kışkırtmak,ilham etmek,malı dağıtmak,üleştirmek,birbirinden ayırmak,aralarını açmak,taksim etmek,aralarını ayırmak,tefrik etmek,dağıtmak,aralarını iyi etmek,ıslah etmek,bir nesneyi gönüle bırakmak,gönül vermek,ilham etmek,teşvik etmek,aralarını ayırmak,bulmak,düzeltmek,dağıtmak,taksim etmek,üleştirmek,alıştırmak,müptela etmekأَوْزَعَ : إِيْزَاعاً بِ ، هُ
gidermek,izale etmek,götürmek,yalan söylemek,hiyanet etmek,ifsat etmek,boyun eğdirmek,helak etmek,öldürmek,canını çıkarmak,üzerine çüllanmak,yere çarpmak,ilave etmek,hoşuna gitmek,kötülüğe koşmak,söz taşımakأَزْهَفَ : إِزْهَافاً إِلَي ، بِ ، عَلَي ، لِ ، هُ
eda etmek,ödemek,tediye etmek,ifa etmek,götürmek,yetiştirmek,ulaştırmak,isal etmek,ret ve teslim etmek,geri vermek,yerine getirmek,selam vermek,yemin etmek,görevini yapmak,neden olmak,sebep olmak,mucip olmakأَدَّي : تَأْدِيَةً إِلَي ، عَلَي ، هُ و فِي المَثَلِ
bir şeye titiz davranmak ona temahlık göstermek,istemek,rağbet etmek,sevmek,arzu etmek,arzu etmek,bırakmak,bilerek terk etmek,rağbet etmek,sevmek,tercih etmek,istememek,sevmemekرَغَبَ ـَـ رَغْبَةً بِ ، عَنْ ، فِي
açmak,açıklamak,kapalı olanı açıklamak,beyan etmek,anlatmak,geniş etmek,şerh etmek,keşif etmek,kesmek,anlamak,bozmak,izah etmek,doğramak,kesmek,parça parça etmek,eti parçalamak,bir şeyi açmak,genişletmek,sözü açıklamak,tefsir etmek,yarmakشَرَحَ ـَـ شَرْحاً ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid