1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid konfirme etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
tekid,konformasyon,teyit,vurgulamak,belirtmek,pekiştirmek,tekid etmek,teyit etmek,konfirme etmek,okeylemek,tekit,teyit,pekiştirme,teyit etmek,konfirme etmek,vurgulamak,tekrar etmek,okeylemek,konfirme etmek,vurgulamak, kesinleştirmek,pekitmek,doğrulamak,tasdik,kuvvetlendirmek,güvence, sağlamlaştırmak,tevkit,kuvvet,şiddet ve metanet vermek,ilk haberi tasdik ve teyit zımnında ikin ve üçüncü haberi ulaştırmak,isal etmek,muhkem eylemek,doğrulama,güvence,nahivde tevabilden bir mamüldur ki bir ismi lafzen veya manen tekid,pekiştirme için getirilir تَأْكِيدٌ (ج) تَأْكِيدَاتٌ و تآكِيدُ نحو : لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
ırgalamak,at koşmak,tatlı kullanmak,mülayemetle muamele etmek,bir şeyi daim etmek,sürekli kılmak,devam ettirmek,mümkün kılmak,sakinleştirmekأَرْهَي :إِرْهَاءً لِ
imzalamak,imza atmak,imza koymak,geçirmek,infaz etmek,yerine getirmek,yürütmek,icra etmek,tamamlamak,cevaz vermek,caiz kılmakأَمْضَي : إِمْضَاءً علَي ، هُ
yardım etmek ,hacet bitirmek,ilaçla hastayı tedavi etmek,hastaya ilk yardım yapmak,birinin ihtiyacını gidermek,kolayına gelmek,yaklaşmakأَسْعَفَ : إِسْعَافاً بِ ، عَلَي ، هُ
dayamak,dayandırmak,isnat etmek,desteklemek,nispet etmek,vermek,duyduğu kimseleri sıraa sayarak sözün asıl sahibi hakkında haber vermekأَسْنَدَ : إِسْنَاداً إِلَي ، فِي ، هُ
heyecanlandırmak,galeyana getirmek,tahrik etmek,telaşlandırmak,kaldırmak,uyandırmak,azdırmakdalgalandırmak,deprendirmek,uyarmak,tehyic etmek,ayağa kaldırmak,kızıştırmak,depretmek,coşturmak,هَيَّجَ : تَهْيِيجاً ، هُ
geciktirmek,engel olmak,mani olmak,engellemek,tehir etmek,durdurmak,ertelemek,tecil etmek,geriye almak,geri bırakmak,rötar yapmakأَخَّرَ : تَأْخِيراً ، هُ
itiraz etmek,karşı çıkma,yüz çevirmek,iraz etmek,uzak durmak,kaçınmak,sakınmak,görünmek,arkasını dönmek,döndürmek,dönmek,baktırmakأَعْرَضَ : إِعْرَاضاً عَنْ ، فِي ، هُ و فِي الَمَثلِ
itilmek,defolmak,ileri atılmak,kırılmak,kertilmek,çarpılmak,bombalanmak,def olunmak,kovulmak,kaçırılmak,bombalanmak,kalabalıklaşmak,izdiham etmek,terk etmekإِنْقَصَف : إِنْقِصَافاً
vatandaş etmek,vatandaşlık hakkı vermek,cins cins etmek,türleştirmek,tabiiyete,uyrukluğa kabul etmekvatandaş yapmak,bayağı kesirlerin paydalarını eşitlemekجَنَّسَ : تَجْنِيساً
kehanetle bulunmak,tahminlerde bulunmak,gayipten haber vermek,bakıcılık yahut falcılık etmek,kahinlik etmek,kahinin sözlerine benzer sözler söylemekتَكَهَّنَ : تَكَهُّناً ب ، لِ
birini azarlayıp kovmak,sürmek,damaruın kanı sürekli akmak,ishal olmak,men etmek,zecir etmek,azarlamak,akmak,yıkılmak,göndermekإِنْتَهَرَ : إِنْتِهَارأً ، هُ
kehanetle bulunmak,tahminlerde bulunmak,gayipten haber vermek,bakıcılık yahut falcılık etmek,kahinlik etmek,kahinin sözlerine benzer sözler söylemekتَكَهُّنٌ (ج) تكَهُّنَاتٌ
bir nesneyi yaramaz addetmek,çirkin saymak,çirkinsemek,ayıplamak,beğenmemek,kötülemek,çirkin görmek,kötümsemek,kabih add etmek,nefret etmekإِسْتَقْبَحَ : إِسْتِقْبَاحاً ، هُ
arslanı görmekten dehşetlenmek,korkmak,arslan gibi cesur olmak,aslan kesilmek,hışım ve gazap etmek,sefahet ve hovardalık etmekأَسِدَ ـَـ أَسَداً عَلَي
birbiryle güzellikte yarışmak,hüsün ve cemal hususunda övünmek,müfaharat etmek,güzellik satmak,birbiriyle güzellikte üstünlük iddia etmek,sevindirmekبَاهَجَ : مُبَاهَجَةً ، هُ
Benzer Kelimeler
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid