1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid konfirme etmek kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
tekid,konformasyon,teyit,vurgulamak,belirtmek,pekiştirmek,tekid etmek,teyit etmek,konfirme etmek,okeylemek,tekit,teyit,pekiştirme,teyit etmek,konfirme etmek,vurgulamak,tekrar etmek,okeylemek,konfirme etmek,vurgulamak, kesinleştirmek,pekitmek,doğrulamak,tasdik,kuvvetlendirmek,güvence, sağlamlaştırmak,tevkit,kuvvet,şiddet ve metanet vermek,ilk haberi tasdik ve teyit zımnında ikin ve üçüncü haberi ulaştırmak,isal etmek,muhkem eylemek,doğrulama,güvence,nahivde tevabilden bir mamüldur ki bir ismi lafzen veya manen tekid,pekiştirme için getirilir تَأْكِيدٌ (ج) تَأْكِيدَاتٌ و تآكِيدُ نحو : لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
cevap vermek,icabet etmek,daveti kabul etmek,duasını kabul etmek,davetine isticabet etmek,karşılık vermekإِسْتَجَابَ : إِسْتِجَابَةً لِ ، مِنْ ، هُ
bir şeyi bir yerden diğer bir yere götürmek,taşımak,nakil etmek,iletmek,nakil etmek,sulamak,dökülmek,kopye etmek,tercüme etmek,rivayet etmek,bir şeyi bir yerden diğer yere götürmek,devr etmek,tercüme etmek,kopya etmek,yama vurmak,nakl etmek,taşımak,götürmek,iletmek,tercüme etmek,kopya etmek0yama vurmakنَقَلَ ـُـ نَقْلاً إِلَي ، مِنْ ، عَنْ ، هُ
deve yatmak,deve dizlerini ve göğsünü yere koyup çökmek,sabit ve mukim olmak,sebat etmek,bulutun yağmuru sürekli olmak,çalışmak,cehd etmek,namazda secdeye diz çökmezden eli yeri dayamak ki menhidir,oturmak,kalmak,devam etmek,eğleşmek,ikamet etmek,gayret etmek,devamlı yamur yağmakبَرَكَ ـُـ بُرُوكاً و تَبْرَاكاً عَلَي ، فِي ، وفِي المَثَلِ
akıtmak,yürütmek,yapmak,koşturmak,icra etmek,uygulamak,gerçekleştirmek,koşturmak,bir işi yürütmek,yapmak,mevikiyi fiile koymak,vekil nasp ve irsal etmek,hesabı kayıt etmek,ihale ve tevfiz etmek,kast ve niyet etmek,devam ettirmek,kesmemek,maaş ve tahsisatıأَجْرَي : إِجْرَاءً إِلَي ، لِ عَلَي ، هُ و فِي المَثَلِ
tasnif,sınıflandırmak,tasnif etmek,tertip etmek,öbeklendirme,sınflandırma,sıraya koymak,kategori,sınıflandırmak,dercelendirmek,akreditasyon,sınıflandırmak,sınıf sınıf tanzim etmek,yeniden kitap tertip etmek,telif etmek,tasnif etmek,öbeklendirmek,sıraya koymakتَصْنِيفٌ (ج) تَصَانِيفُ و تَصْنِيفَاتٌ
insaf etmek,adaletli olmak,dad ve adalet etmek,yarı olmak,insaf etmek,insaf sahibi olmak,adaletli olmak,adaletle muamele etmek,bir şey yarı olmak,bir şeyin yarısına ulaşmak,yarısını almak,insaf etmek,her nesneyi yerli yerinde etmek,aralarını bulmak,adil davranmak,yarılamak,yarı olmak,أَنْصَفَ : إِنْصَافاً بَيْنَ ، هُ
vahiy etmek,vahiy göndermek,feyiz yoluyla bildirmek,öğretmek,ilham etmek,sözü gizli söylemek,nihai söz söylemek,yol göstermek,elçi melek göndermek,ilham etmek,kalbe korku,endişe düşmek,mektup yazmak,işaret etmek,emr etmek,çabuk davranmak,ağlamak,emir ve hüküm altına almakأَوْحَي : إِيْحَاءً إِلَي ، بِ ، لِ و في القُرْآنِ العَظِيم
büyütmek,isnat etmek,nisbet ve ait etmek,soya çekmek,kalkındırmak,geliştirmek,nemalandırmak,gelir sağlamak,artırmak,kalkındırmak,kalkınmak,kovuculuk etmek,sözü fitne fesat şeklinde yaymak,ziyade etmek,çoğaltmak,asmada üzüm salkımı olan çubuklar çıkmakأَنْمَي : إِنمَاءً إِلَي ، هُ
koyun ve saireyi keserken bıçağı ( بخاع) denilen damara kadar sokup kesmede abartmaki mübalağa etmek,gam ve kederde mübalağa ile nefsini helak etmek,kuyuyu su çıkınca kadar kazmakta devam etmek,hulus ile öğüt etmeğe devam etmek,nasihatı uzatmak,birinin hakkını ikrar edip tabi ve muti olmak,haib ve hasir olarak ret etmek ,utandırmak,mahçup etmek,keder yüzünden kedndini öldürmek,helak derecesinde tasalanmak,helak etmek,baş eğmek,itaat etmek,ikrar vermek,intihar etmek,mağlup etmek,tevazu etmek,kederlenmek,gam çekmek,kendini üzmek,intihar etmek,utandırmak,tasalanmak,kederlenmek, gam çekmek,kendini üzmekبَخَعَ ـَـ بَخْعاً و بُخُوعاً و بَخَاعَةً ل
testi ve şişe suyunun için daldırıp dolarak bak bak etmek,kaynamak,fokurdamak,avaz etmek,ses çıkarmak,güvercin ötmek,sözü dağıtıp saçma sapan söylemek,gevezelik etmek,çok konuşmak,söylemek,dırdır etmekبَقْبَقَ : بَقْبَقَةً
su vermek,susuz bırakmak,sudan men etmek,söndürmek,yerinden kaldırıp izale etmek,alı koymak,men etmek,def etmek,tekeyi keçiye aşmağa çağırmak,su içmek,susamak,yatışık,sükün ve aram bulmakثَأْثَأَ : ثَأْثَأَةً بِ ، عَنْ
saçıp dağıtmak,bir birinden ayırmak,darmadağın etmek,serpmek,saçmak,meydana çıkarmak,keşif ve işaa etmek,perakende etmek,dağınık bir hale koymak,alt üst etmek,açmak,çıkarmaksüt kesilip tane tane olmakبَحْثََرَ : بَحْثَرَةً و بِحْثَاراً ، هُ
yazılmak,çizilmek,resimlenmek,yazılan fermana itaat etmek,kabul etmek,resmi çıkmak,nakış olmak,izlenmek,intiba olmak,basılmak,çizilmek,nakışlanmak,resim koymak,izini takip etmek,tekbir almak,dua etmek,istavroz çıkarmakإِرْتَسَمَ : إِرْتِسَاماً و يُقَالُ
kavga,muharebe etmek,savaş meydanında akran akrana karşı çıkıp münferiden muharebe etmek,savaşmak,kavga etmek,muharebe etmek,savaşmaya çıkmakبَارَزَ : مُبَارَزَةً و بِرَازاً ، هُ
zorlamak,icbar etmek,cebr ve zorbalık yüklemek,isnat etmek,kırık kemiği bağlayıp iyi etmek,fakirin ihtiyacını görmekأَجْبَرَ : إِجْبَاراً ، هُ
Benzer Kelimeler
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid