1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid oğula ait ve mensup,oğulun kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
oğula ait ve mensup,oğulun إِبْنِيٌّ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
babadan oğulaمِنَ الأَبِ إِلَي الإِبْنِ
babadan oğulaمن الأب إلي الأبن
babadan oğulaأباً عن جدٍ
oğuldan oğulaمن الإبن إلي الإبن
oğuldan oğulaمن الولد للولد ، بطنا بعد بطن
babadan oğula (dey)أباً عن جدٍ ، من الأب إلي الولد ، من الأب إلي الأبن ، من الوالد إلي الولد
babadan oğula miras yedilerوَرَثُوا أَباً عَنْ جَدٍ
oğula ait ve mensup,oğulunبَنَوِيٌّ
oğula ait ve mensup,oğulunإِبْنِيٌّ
oğlun,oğula ait,mensup ve müteallık olanبَنَوِيٌّ : إِبْنِيٌّ
oğulun,erkek evladın,oğula ait ve mensup olanإِبْنِيٌّ
miras bırakmak,varis kılmak,birini kendi varisi yapmak,malın faydasını birine vermek,yönetimi babadan oğula devr etmekوَرَّثَ : تَوْرِيثاً
oğlun,oğula ait,mensup ve müteallık olan,kızın,kızlığa ait ve mensupبَنَوِيٌّ : إِبْنِيٌّ ، بِنْتِيٌّ : مَنْسُوبٌ إِلَي الإِبْنِ و البِنْتِ
evladın atasından kalanı,sünnet yoluyla nakil edilen ve kuşaktan kuşağa gelen hadis,geçmiş büyüklerden rivayet olunan,intihap edilmiş,devam edegelen,naklolunan,yüzünde cevheri ve muteberliğine delalet eder sair alametleri olan kılıç,anane ile nakil ve rivayet olunmuş hadis -i şerif,halefin seleften nakil ettiği hadis,babadan oğula geçmiş kılıçمَأْثُورٌ
yerli,yere ait dünyalı,dünyaya ait, zemine ait,toprağa ait ve mensupأَرْضِيٌّ
yerli,yere ait ve mahsus,dünyalı,dünyevi,dünyaya ait ve mahsus,zemine ait,zemin,yersel,toprağa mensup ve müteallık olan,yerin,toprağın,arzi,arza aitأَرْضِيٌّ : دُنْيَوِيٌّ
kıtasal,karasal,kıtaya ait,anakaraya ait,kitanın,kıtaya ait ve mensupقَارِّيٌّ
dilci,dil uzmanı,dilbilimci,sözlükçü,lüğatçı,dilci,lugatla uğraşan,dil ile ilgili olan,lüğata ait,dilsel,dile ait ve mensup,türetmeye ilişkin,iştikaka ait,luğaviلُغَوِيٌّ (ج) لُغَوِيُّون
özlü,öze ait,asıl,temel,köklü,esaslı,öze ait,mücevherat satıcısı,cehverli,cevheri,cevhere müteallık ve mensup olan,,cevherci,özlü,öze aitجَوْهَرِيٌّ
kriminal,cinayet ve suça ait ve mensup olan,cinayetle ilgili,cinai,cinayete ait,suça ait ve ilişkinجِنَائِيٌّ
inşai,dileğin,dilek kipi,kompozisyona ait,işkembeden,gelişi güzel,inşatın,inşata ait ve mensup,inşaya ait ve mensup ve müteallık olan,dileğin,istekإِنْشَائِيٌّ ، طَلَبِيٌّ
şehirli,şehirli olan,memlekete ait,yerli,şehre mensup,beledi,bedevi olmayan,yerli,köye ait olan,şehirci,beled veya beldeye ait ve mensupبَلَدَِيٌّ : مَنْسُوبٌ إِلَي البَلَدِ أَوِ البَلْدَةِ
herhangi bir organın duvarlarına ait,çepersel,yumurtalık çeperine aitجَدَارِيٌّ
feri,alt,tali,ara,ikincil,yana ait,şubeye aitفَرْعِيٌّ (م) فرْعِيَّة ، تَاِلِيٌ
deriden,deriye ait,derinin,cilde ait,kuru ot,esrarجِلْدِيٌّ
sopalı,değeneğe ait,sopanın,sopaya ait ve müteallıkعَصَوِيٌّ
resmi,devlete ait,hükümetin,hükümete ait ve ilişkinحُكُومِيٌّ : رَسْمِيٌّ
idrarın,idarara ait ve mensup,bevli,bevle aitبَوْلِيٌّ (م) بَوْلِيَّةٌ
arkaya ait,arkadaki,arkanın,geriye ait ve mensupخَلْفِيٌّ
iyilikten ve yatlıktan halilik ve nesneden berilik ve hamlık ve çiğlik ve yönedsizlik ve tertipsizlikقَحٌّ
melce,penah,sığınacak yer,boyna astıkları hamayil ve,muska muhafazai nefse vesile olacak nesne ve afat ve beliye defi için ittihaz olunan muska ve tılsım ve tavizat misillü ve kale gibi muhkem ve metin ve mahfuz olan mevziحِرْزٌ
rükünler,köşeler,esaslar,temeller,şartlar,direkler,sütünler,kurmaylar,etraflar,anasır-ı erbaa,dört öğe ve element,nesnenin başlıca olan ecza ve azası ve mukarrer olan kavaid ve rusum ve devletin bakanları ve büyükleri ve ordu ve seraskerinin has muavinlerأَرْكَانٌ : شُرُوطٌ آدَابٌ ، عَنَاصِرُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ المَاءُ و الهَوَاءُ و النَّارُ و التُّرَابُ و هِيَ أَجْسَامٌ بَسِيطَةٌ َتَتَرَكَّبُ مِنْهَا المَوَّادُ ، أَطْرَافٌ ، أَجْزَاءٌ
galiz ve natıraş ve cafi ve şerrir kimse ve şu deveye denirki şaşkın ve oğuz adam gibi sersem ve sabukmağz olmakla yürümekte şitab ve süratle beyhude çabalayıp ikdam eder ola ona dahi *عجرفية*denirجَلْعَابَةٌ
galiz ve natıraş ve cafi ve şerrir kimse ve şu deveye denirki şaşkın ve oğuz adam gibi sersem ve sabukmağz olmakla yürümekte şitab ve süratle beyhude çabalayıp ikdam eder ola ona dahi *عجرفية*denirجَلْعَبٌ (م) جَلْعَبَاةٌ
göregen kişi,galiz ve natıraş ve cafi ve şerrir kimse ve şu deveye denirki şaşkın ve oğuz adam gibi sersem ve sabukmağz olmakla yürümekte şitab ve süratle beyhude çabalayıp ikdam eder ola ona dahi *عجرفية*denirجَلَعْبَي : شديد النظر
bir husus çetin ve çaparız ve dolaşık ve peçapeç olmak haleti,firib,hile,fend,aldatma,bir nesne kalın ve kaba ve yakışıksız ve uslupsuz ve endamsız olmak,düzen,mekr,keyd,al,bela,musibet,dahiye,cüret ve ikdam sahibi kimseعِنْدَأَوَةٌ : عُسر، إلتواء و في المثل : إن تحت طرّيقتك لعندأوة
bir nesneyi bir nesneye medarı metanet eylemek,bir kimseyi bir kimseye püşt ve penah ve kuvvet-i zahr kılmak,ihkam için binaya dayak ve payendan ve destek nasp eylemek,hayvan ve davarın ab ve alefine ve sair hizmet ve tımarına güzel takayyut ve riayet etmekرَدْءٌ
paslı ve lekeli nesne,alüde -i ayıp ve ar ve lekenak lüm ve hasaset ve idbar olan kimseصَدِئٌ و يقال رجل صضاغر صَدِئٌ اي لزمه العار و اللؤم
kin ve düşmanlık ve diyetten alınacak kesim ve verilecek borç,şu kavimki meslek ve sanatları ve yaşamları hiçbir şeyleri olmayaضَمَدٌ
daima oturur ve yatar yani evinden çıkmaz çok yemek yer ve içer ve pek yalancı ve yaltaklanan ve uykucu kimseرَجُلٌ قُعَدَةٌ ضَجَعَةٌ أَكَلَةٌ شُرَبَةٌ كُذَبَةٌ خُضَعَةٌ نُوَمَةٌ
payidar ve sabit etmek,künh ve hakikatına varmak,hakkıyla anlamak,sağlam ve muhkem etmek,yapışıp ayrılmamak,hareketi mecali olmaacak surette darp ve cerh veya rapt ve hapis etmek,bürhan ve beyyine ile tekid ve zahire çıkarmak,ispatlamak,kanıtlamak,ispat eأَثْبَتَ : إِثْبَاتاً و في القرآنِ الكريم
şu hatuna denirki akile ve reşide olup iş ve sanatında pişkar ve hazıka ve kargüzar ola,davulcu,davul ve kös çalmakta ustad olan mehterدَرَّابَةٌ
siyah kadın,sevda,kara,malhulya illeti,bir illet ki insana arız oldukta pek gamnak ve mukedder olur ve şiddet üzere olursa bazen kendisini telef eder ve aşk ve hırs ve tamah arzu ahlat-ı erbaa dan malum hılttırki safra ve dem ve balgamdan gayrıdırسَوْدَاء (ج) سُودٌ
bir nesne çapraşık,karışık,güç,düşvar,örtülü ve kapalı ve muğlak olmak,müşkil ve ve müştebih ve mültebis olmak,hall ve cevabı güç olmak,harflere nokta ve hareke koymak,tayin etmek,işkâl,problem,sorun,çetinlik,çaprazlık,güçlük,düşvarlık,kapalılık,muğlaklıkإِشْكَالٌ (ج) إِشْكَالاَتٌ
oğula ait ve mensup,oğulunبَنَوِيٌّ
oğula ait ve mensup,oğulunإِبْنِيٌّ
oğulun,erkek evladın,oğula ait ve mensup olanإِبْنِيٌّ
cemaatlara ait ve mensup,dağınık gruplara ait ve mensup olan,imamı Ewzaiye mensupأَوْزَاعِيٌّ
cemaatlara ait ve mensup,imamı Ewzaiye mensup,dağınık gruplara ait ve mensup olanأَوْزَاعِيٌّ
adama mensup olan bir nefer,ademi,adamın,Hz.Ademe ve zürrüyetine mensup,insan,beşerآدَمِيٌّ (ج) آدَمِيُّون : النِّسْبَةُ إِلَي آدَم ، بَشَرِيٌّ
batıni,içel,iç,içsel,batıni,deruni,aşikar olmayan,dahiliye,içtarafa ait,dahili,gizli,içerde ki,batına mensup ve müteallık olan,batiniye fırkasına ait ve mensup,batıniye mezhebine mensup ve aitبَاطِنِيٌّ : دَاخِلِيٌّ
Araplar arasında meşhur bir cinse mensup deve,Tayy kabilesinin ( بُحْتُر) taifesine mensup,kısa boylu ve tıknaz adamبُحْتُرِيٌّ (م) بُحْتُرِيَّةٌ : قَصِيرٌ و يقال إِبِلٌ بُحْتُرِيَّةٌ
(مِضِرٌ)lafzıyla itba olunup mensup mensup olarak (بِضْراً مِضْراً)tabirinde kullanılır ki yani(هَدْراً) intikamsız,mücazsız ve diyetsiz demektirبِضْرٌ و يقال ذَهَبَ دَمَهُ بِضْراً و مِضْراً اي هَدْراً
Araplar arasında meşhur bir cinse mensup deve,Tayy kabilesinin (بُحْتُر) taifesine mensup,kısa boylu ve tıknaz adam,ünlü Arap şairi Buhteriبُحْتُرِيٌّ (م) بُحْتُرِيَّةٌ : قَصِيرٌ و يقال إِبِلٌ بُحْتُرِيَّةٌ
batıni,içel,iç,içsel,batıni,deruni,aşikar olmayan,gizli,dahiliye,iç tarafa ait,dahili,içerdeki,gizli,içerde ki,batına mensup ve müteallık olan,batiniye fırkasına ait ve mensup,batıniye mezhebine mensup ve aitبَاطِنِيٌّ : دَاخِلِيٌّ
Arap olan,Arabi,Arapça,arap,Arap milletine mensup,Araba mensupعَرَبِيٌّ (ج) أَعْرَابٌ و فِي الحَدِيثِ
oğlun,oğula ait,mensup ve müteallık olan,kızın,kızlığa ait ve mensupبَنَوِيٌّ : إِبْنِيٌّ ، بِنْتِيٌّ : مَنْسُوبٌ إِلَي الإِبْنِ و البِنْتِ
mensup ve tabi olmak,kendini bir kimseye mensup kılmak,daire-i taalluk ve maaiyyete dahil olmak,intisap,bağlı olmak,merbutiyet,bağlılıkإِنْتِسَاب (ج) إِنْتِسَابَاتٌ
bir millete,kavime mensup olmak,bağlı olmak,müntesip olmak,ait olmak,mensup olmak,intisap etmek,bağlanmak,bağlı olmak,kuş yükselip havalanıp yerini değiştirmek,dağa çıkmakإِنْتَمَي : إِنْتِمَاءً إِلَي ...
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid