1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid parça parça kesmek,doğramak kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
pare pare etmek,parça parça etmek,parça parça kesmek,parelemek,doğramak,parçalamak,bölmek,doğramak,şaraba su katmak,çeşit çeşit azap ve işkence etmek,parça parça ayırmak,parçalamak,doğramak,şaraba su katmak,çeşit çeşit azap ve işkence etmek قَطَّعَ : تَقْطِيعاً ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
tasarımlamak,tasarım,kararlılık,kılıç eti kesip kemiği dahi kesmek,tez geçip gitmek,kararlaştırılan hareket tarzı,plan,kararlılık,tasarım,plan,plan yapmak,taslak,tasarım,proje,kararlık,tasarım,dizayn,tasarlama,tasmim,plan,taslak,proje,kararlılık,kararlaştırılan hareket tarzı,azim,sebat,metanet,dönmemek üzere niyet etmek,azimli ve kararlı olmak,tasarlayış,proje yapmak,plan yapmakتَصْمِيمٌ (ج) تَصْمِيمَاتٌ و تَصَامِيمُ ، تَصَوُّرٌ
bölmek,bölme,taksim etmek,adet,huy,vergi,görüş,su,yağmur,endişe,şek,şüphe,,taksim etmek,adet,huy,vergi,görüş,su,yağmur,endişe,şek,şüphe,ayırmak,bahş etmek,kesmekقَسْمٌ
kesmek,söz terk etmek,kırkmak,yarmak,terk etmek,ağacı kırkmak,ip kopmak,oturmak,kalmak,beklemek,küsmek,ağacı kırkmak,ip kopmak,oturmak,kalmak,beklemek,sözü terk etmekصَرَمَ ـِـ صَرْماً و صُرْماً
siniri bir kimsenin korktuğundan şaşmak ve eli ayağı debmek,eşek bir şeyi yemek,ak,beyaz,kesmek,sinirlemek,eşek bir şeyi yemek,yara bere eseri,izi,bir kimsenin korktuğundan şaşmak ve eli ayağı debmek,yukarı,ak,beyazعَقْرٌ
bir nesneyi suya koyup ıslatmak,suya bandırmak,suda bekletmek,kanmak,susuzluğunu kesmek,içkiyi lıkır lıkır içmek,su birikmek,toplanmak,sürekli haykırmak,ses çınlamak,suya ıslatmak,sürekli haykırmak,ses çınlamak,yükselmek,bir nesneyi suya koyup ıslatmak,suya batırmak , ıslatmak,bandırmak,suda bekletmekنَقَعَ ـَـ نَقْعاً و نُقُوعاً و نَقِيعاً
kazarken kazılmaz yere gelmek,men etmek,hayırsız olmak,hasis olmak,ısrar ederek cimri olmak,hiç bir kimseye hayrı dokunmaz olmak,hisset ve buhl etmek,haset ve bahillik etmek,kişinin hayrı ve ihsanı pek az olmak,fakir düşmek,yeri kazan kimse pek sert yere varmak,kazarken kazılmaz yere gelmek,çöle ulaşmak,yıl kurak olmak,yağmur az olmak,birini bir işten men etmek,korku yetişmek,bahşişini kesmek,yağmur az olmak,başarmamakأَكْدَي : إِكْدَاءً عَنْ : و فِي القُرْآنِ الكَرِيم
yaymak,yayın,neşretme,güzel koku,dağılmış nesne,bir türlü toplanamayan topluluk,sermek,açmak,savurmak,konuşlandırmak,dağıtmak,konuşlandırmak,dirilmek,yaymak,testere ile kesmek,biçmek,sermek,neşir etmek,güzel ,,büyümek , kalkınmakkoku,yayınlamak,yaymak,dağıtmak,sermek,konuşandırmak,dirilmek,neşir,yayın,hoş koku,yayın,neşretmek,güzel koku,dağılmış nesne,bir türlü toplanamayan topluluk,büyümek,kalkınmakنَشْرٌ ، تَحْرِيرٌ ، إِذَاعَةٌ ، بَثٌّ، نُمُوٌّ
kırmak,bozmak,yenmek,kırpmak,caydırmak,vazgeçirmek,hezimete uğratmak,kelimeyi,harfi kesreli kılmak,esreli yapmak,bir şeyi kırmak,sınmak,bozmak,parçalamak,kesmek,ufaltmak,,sınmak,bozmak,esre koymak,yırtmak,parçalamak,bozmak,yenmek,kırpmak,caydırmak,vazgeçirmek,hezimete uğratmak,kelimeyi,harfi kesreli kılmak,esreli yapmak,ufaltmak,bir şeyden koparmakكَسَرَ ـِـ كَسْراً عَنْ ، هُ
ayıklamak,temizlemek, arıtmak,,kitabı özet yapmak,çocuğu terbiye etmek,edepli etmek,tashih etmek,düzeltmek,hurmanın artık filizlerini,dallarını kırpmak,kesmek,kabasını almak,,tez tez söylemek,bir işte sürat etmek,budamak,süzmek,tedip etmek,temizlemek,budamak,terbiye etmek,gözden geçirmek,doğrultmak,düzene koymak, doğrultmak,edepli etmek,bir şeyi ayıplardan kurtarmak,zevaidi izale ile tenkih ve ıslah etmek,kitabı özet yapmak,tedip etmek,düzene koymak,etmek,ıslah etmek,kabasını almak,bir işte sürat etmekهَذَّبَ : تَهْذِيباً ، هُ
gaga ile vurmak,çalmak,tıklamak,devşirmek,ağacı kakmak,delmek,gagalamak,gaga ile vurmak,çalmak,tıklamak,devşirmek,ayplamak,taşı kazmak,ağacı oymak,kapmak,oymak,kini delmek,kesmek,kazmak,araştırmak,üflemek,tuşlamak,ıslık çalmak,çağırmak,ıslık çalmak,çağırmak,ağacı kakmak,delmek,gagalamak,tıklamak,vurmak,ayplamak,taşı kazmak,ağacı oymak,üfürmekنَقَرَ ـُـ نَقْراً علَي
yağır etmek,bol,bereketli,çok,mebzul,külliyetli,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,kuru büyük odun,kesmek,çok,mebzul,külliyetli,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,metanet,bol,bereketli,çok,mebzul,külliyetli,akıllı,uslu,cömert,açık ve güzel söz,fasih söz,doğru görüş,iyi fikir,iri,büyük,kesretli,kerim,sahi,metin rey sahibi,rekaketten salim,doğru ve fasih söz,lafız,kuru odun veya kütük ve tomruk ,güvercin sesi,bir cins nebatجَزْلٌ (ج) جِزَالٌ: كثير : سخيّ ، كريم و يقال جَزْلٌ اي كثير و رَجُلٌ جَزْلٌ اي كريم و سخيّ و صاحبُ رَأْيٌ متين و لفظ جَزْلٌ اي فصيح صحيح و يقال أَيضا جاء بَجَزْلٍ كثير و يقال ما ألطف جَزْلُ الحَمَامةِ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
ElmaWarid