1.500.000 'DAN FAZLA KELİME İÇEREN TÜRKİYENİN EN KAPSAMLI SÖZLÜĞÜNE HOŞ GELDİNİZ. أَهْلاً و سَهْلاً بِكُمْ فِي مَوْقعِنَا المَوَارِد أَوَّلُ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ تُرْكِيٍّ و تُرْكِيٍّ عَرَبِيٍّ حَيٍّ رَقَمِيٍّ عَالَمِيٍّ فَوْريٍّ عَصْرِيٍّ يَشمِلُ أَزْيَدَ مِنْ 1.500.000 كَلِمَة عَرَبِيَّةِ تُرْكِية و مُصْطَلَحَات و تَعَابِير شَتَّي
ElmaWarid parça parça kesmek,doğramak kelimesinin anlamı ElmaWarid
Orjinal Metin Anlam
pare pare etmek,parça parça etmek,parça parça kesmek,parelemek,doğramak,parçalamak,bölmek,doğramak,şaraba su katmak,çeşit çeşit azap ve işkence etmek,parça parça ayırmak,parçalamak,doğramak,şaraba su katmak,çeşit çeşit azap ve işkence etmek قَطَّعَ : تَقْطِيعاً ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
Benzer Kelimeler
Orjinal Metin Anlam
bölünmek,parça parça olmak,cüz cüz olmak,bir şeyle iktifa edip sair şeyden müstağni olmakإِجْتَزَأَ : إِجْتِزَاءً
birinin yüzüne bağırıp tekdir etmek,terslemek,kesip parça parça etmek,parelemek,azarlamak,tekdir etmekبَكَّعَ : تَبْكِيعاً ، هُ
uyuşup parça parça,tane tane olmakتخثّر متقطعا
ıslatmak,dövmek,ezmek,ufatmak,dağıtmak,ayırmak,parça parça etmek,ııslatmak,dövmek,ezmek,ufatmak,karıştırmak,karışmakلَتَّ ـُـ لَتّاً
kırılmak,kırılıp ufanmak,parça parça olmak ,ezilmek,kişinin yalımı alçak olmak ve bel bükülmek,kırılmak,zayıflamak,zebun ve arık olmak,esirgemekتَهَشَّمَ : تَهَشُّماً
ayak veya tırnak yalın yürümekten veyahut taşlık sert yerde enemek,yürümekten aşınıp fersüde olmak veyahut ondan daha sert olan halete uğramak manasınadırki taşırkamaktan derileri soyulup etleri parça parça olmaktan ibarettirوَجْيٌ
darma dağınık,parça parça,bölük bölük,şuraya buraya,darmadağan,tarumar olan,tarumar olanشَذَر مَذَر !
bazı,bazısı,kimi,kimisi,birkaç,biraz,bir kısım,bir miktar,her nesne,bir parça,biri,cümlesi olmayıp içlerinden bir takım,bazı, kimi, bir kısım, bir miktar, bir parça , biraz,nın bazısı,dan beri,bir,kimisi,kimi,bir kısım,parçaبَعْضٌ ، البَعْضُ (ج) أَبْعَاضٌ
hece,bir çırpıda ağızdan çıkan ses,kesme,makta,kesit,sektion,hece,geçit,hudut,parça,son,parça,hudut,son,maktaمَقْطَعٌ (ج) مَقَاطِعُ
başka başka,başka başka olmak,dağıtmak,perişan etmek,ayırmak,parça parça etmek,dağılmakشَتٌّ
arda arda gelmek,peyder pey ,yıkılmak,görüşler birbirine zıt olmak,kelebeğin muma düşmesi gibi bir nesneye isteyerek ve tam iştiyakla sürekli düşmek,kelebek gibi muma düşmek,sözler çelişmek,parça parça olup düşmekتَهَافَت : تَهَافُتا
bir şeyi kısım kısım ve bölük bölük etmek taksim etmek,parça parça etmek,bölmekبَعَّضَ : تَبْعِيضاً
bir şeyi kısım kısım ve bölük bölük etmek taksim etmek,parça parça etmek,bölmekبَعَّضَ : تَبْعِيضاً ، هُ
paralemek,parçalamak,pare pare etmek,parça parça etmekتَقْطِيعٌ ، تَمْزِيقٌ
birkaç,kısım,küsür,kadar,bir nebze,bir gecenin bir bölüğü,bir miktarı,küsür,gecenin bir bölümü,geceden bir miktar,parça,üçten dokuza kadar olan sayılar,parça,pareبِضْعٌ ، بَضْعٌ : بِضْعَةٌ : بِصْعٌ و يقال مَضَي بَِضْعٌ مِنَ اللَّيْلِ
bölünmek,parça parça olmak,cüz cüz olmak,bir şeyle iktifa edip sair şeyden müstağni olmakإِجْتَزَأَ : إِجْتِزَاءً
birinin yüzüne bağırıp tekdir etmek,terslemek,kesip parça parça etmek,parelemek,azarlamak,tekdir etmekبَكَّعَ : تَبْكِيعاً ، هُ
uyuşup parça parça,tane tane olmakتخثّر متقطعا
ıslatmak,dövmek,ezmek,ufatmak,dağıtmak,ayırmak,parça parça etmek,ııslatmak,dövmek,ezmek,ufatmak,karıştırmak,karışmakلَتَّ ـُـ لَتّاً
kırılmak,kırılıp ufanmak,parça parça olmak ,ezilmek,kişinin yalımı alçak olmak ve bel bükülmek,kırılmak,zayıflamak,zebun ve arık olmak,esirgemekتَهَشَّمَ : تَهَشُّماً
ayak veya tırnak yalın yürümekten veyahut taşlık sert yerde enemek,yürümekten aşınıp fersüde olmak veyahut ondan daha sert olan halete uğramak manasınadırki taşırkamaktan derileri soyulup etleri parça parça olmaktan ibarettirوَجْيٌ
darma dağınık,parça parça,bölük bölük,şuraya buraya,darmadağan,tarumar olan,tarumar olanشَذَر مَذَر !
bazı,bazısı,kimi,kimisi,birkaç,biraz,bir kısım,bir miktar,her nesne,bir parça,biri,cümlesi olmayıp içlerinden bir takım,bazı, kimi, bir kısım, bir miktar, bir parça , biraz,nın bazısı,dan beri,bir,kimisi,kimi,bir kısım,parçaبَعْضٌ ، البَعْضُ (ج) أَبْعَاضٌ
hece,bir çırpıda ağızdan çıkan ses,kesme,makta,kesit,sektion,hece,geçit,hudut,parça,son,parça,hudut,son,maktaمَقْطَعٌ (ج) مَقَاطِعُ
başka başka,başka başka olmak,dağıtmak,perişan etmek,ayırmak,parça parça etmek,dağılmakشَتٌّ
arda arda gelmek,peyder pey ,yıkılmak,görüşler birbirine zıt olmak,kelebeğin muma düşmesi gibi bir nesneye isteyerek ve tam iştiyakla sürekli düşmek,kelebek gibi muma düşmek,sözler çelişmek,parça parça olup düşmekتَهَافَت : تَهَافُتا
bir şeyi kısım kısım ve bölük bölük etmek taksim etmek,parça parça etmek,bölmekبَعَّضَ : تَبْعِيضاً
bir şeyi kısım kısım ve bölük bölük etmek taksim etmek,parça parça etmek,bölmekبَعَّضَ : تَبْعِيضاً ، هُ
paralemek,parçalamak,pare pare etmek,parça parça etmekتَقْطِيعٌ ، تَمْزِيقٌ
birkaç,kısım,küsür,kadar,bir nebze,bir gecenin bir bölüğü,bir miktarı,küsür,gecenin bir bölümü,geceden bir miktar,parça,üçten dokuza kadar olan sayılar,parça,pareبِضْعٌ ، بَضْعٌ : بِضْعَةٌ : بِصْعٌ و يقال مَضَي بَِضْعٌ مِنَ اللَّيْلِ
koyunu boğazlamak,kesmek,murdar iliğe kadar öldürmek,aşırı derecede kesmek,gam çekmek,gam yemek,tasalanmak,kaygılanmak,esef etmek,kendini üzmek,kuyuyu su çıkıncaya kadar kazmak,içten,sadıkane nasihat etmek,öğüt vermekبَخَعَ ـَـ بَخْعاً و بُخُوعاً ، بِ ، هُ و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
ümitsizlik,ümit kesme,yeis,ummamak,yeis,matlubun hüsülüne asla ümit kalmamak,ummamak,ümit kesmek,çaresizlik,ümidini kesmek,ümit etmemekيَأْسٌ : أَيْسٌ : يَآسَةٌ : قُنُوطٌ : قطع الرجاء و الأمل و يَقُولُ العَرَبُ
Yahudi milleti tevrattaki yasaklara uymak,Cumartesiye girmek,istirahat etmek,kesmek,başını tıraş etmek,kazımak,boynunu vurmak,Cumartesiye girmek,dinlenmek,hayret etmek,kesmek,boynuna vurmak,başı tıraş etmek,saçı salıvermek,dinlenmek,hayret etmek,kesmek,sarkıtmak,boynuna vurmak,başı tıraş etmek,saçı salıvermek,uyumak, dinlenmek,istirahat etmek,kesmek,başını tıraş etmek,kazımak,boynunu vurmak,saygı göstermekسَبَتَ ـُِـ سَبْتاً و فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ
kesmek,kat etmek,karar vermek,kati söz söylemek,kesip atmak,bitirmek,sona erdirmek,onaylamak,vaz geçmek,bir niyeti terk etmek, çok yormak,yorgun düşürmek,kesilmek,koparılmak,munkatı olmakarık,zayıf olmak,kesmek,arık,zayıf olmakبَتَّ ـُِـ بَتّاً فِي و يقال السكران لا يَبُتُّ
koşmak,sürat etmek,yürümekte acele etmek,çabuk yürümek,kökünden kesmek,koparmak,söküp atmak,yürürken acele etmek,kırmak,tamamıyla dibinden kesmek,parçalamak,kırmak,kesr etmek,kökünden kesmek,koparmak,parçalamak,kırmak,yürümekte acele etmek,söküp atmak,yürürken acele etmek,kırmakجَذَّ ـُـ جَذّاً ، هُ
tekme atmak,tekme vurmak,tekmelemek,tepmek,ayağıyla vurmak,eti kıymak,ince ince doğramakرَفَسَ ـُِـ رَفْساً و رِفَاساً
tasarımlamak,tasarlamak,azim etmek,kılıç eti kesip kemiği dahi kesmek,tez geçip gitmek,kararlı olmak,gitmek,karar vermek,azm etmek,niyet etmek,planlamak,kesmek,kararlaştırmak,tasarlamak,kararlı olmak,ısrar etmek,gitmekصَمَّمَ : تَصْمِيماً عَلَي ، هُ
tike tike doğramakتكتيع ، تعضية
parça parça doğramakتقطيع ، تصريم ، تقديد
kesmek,yarmak,az mal vermek,az atiyye vermek,ayırmak,burnunu kesmek,az mal vermekشَرَمَ ـِـ شَرْماً
karar vermek,kesip atmak,kesmek,azmetmek,kararlaştırmak, kesin hüküm vermek,kelimeyi cezimli kılmak,kat etmek,bir işi katiyen bitirip ilişik bırakmamak,yemini istinasız ve kati surette etmek,azim ve niyet etmek,kırbayı doldurmak,hurma ağacının meyvesini tahmin ve takdir etmek,defi tabiide kazuratını yarı yerde kesmekجَزَمَ ـِـ جَزْماً
çekmek,cezb etmek,ağzı ile kaptan sulamak,bitmek,çekip uzatmak,yerinden oynatıp başka yere nakil etmek,yavruyu sütten kesmek,suyu emerek çekip uyutmak,hurma ağacının iliğini kesmek,çıkarmak,katetmek,sürüklemek,çekişmede galebe çalıp kendi tarafına çekmek,dişi devenin sütü çekilip azalmak,ay bitmek veya bitmeğe yaklaşmakجَذَبَ ـُِـ جَذْباً
yüzünü ekşitmek,yüzünü buruşturmak,acele etmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,koşturmak,hurmayı aşılamak,kökünden kesmek,vakit değilken bir şey talep etmek,istemek,acele etmek,zamanından evvel yapmak,başlamakبَسَرَ ـُـ بَسْراً و بُسُوراً بِ
Cumartesi,kolayına yürümek,rahat,aram,sebt,kesmek,bilmek,tıraş etmek,çok uyuyan,zeki,rahatlık,uyku,boyun vurmak,dinlenmek,rahat,aram,sebt,,kesmek,traş etmek,bilmek,çok uyuyan,zekiسَبْتٌ : مَشْيٌ هَوْنٌ
bir şeyi öğretmek,bildirmek,açıklamak,yol göstermek,Basraya gelmek,kesmek,birine bir şeyin hakikatını anlatmak,bir şeyi öğretmek,bildirmek,açıklamak,göstermek,eti mafsallarında kesip uzuv uzuv ayırmak,birinin başını kesmek okun tüylerine kan sürmek,köpek yavrusu gözlerini açmak,tarif etmek,öğrtmek,açıklamakبَصَّرَ : تَبْصِيراً و تَبْصِرَةً بِ ، هُ
Bilgilendirme
Sitemize yen kelimeler ve yeni diller Arapça Türkçe Türkçe Arapça, Arapça-Arapça Farsça Arapça,İngilizce,Arapça Endonezyaca Arapça dilleri eklenerek güncelleştirilmiştir إن موقعنا تم تحديثه بعد أن أضفنا إليه الكلمات الجديدة و القواميس الجديدية مثل قاموس عربي عربي و قاموس تركي عربي و عربي تركي و فارسي عربي و إنجليزي عربي و أندونوسي عربي و سوف نقوم بتحديثه كل ستة شهور مرة إن شاء الله
Paylaş
Elmawarid
Benzer Terimler
Günün Kelimesi
ElmaWarid